Homedics SS-200-1 Akustisk avslappningsmaskin Sound Spa Bruksanvisning och garantiinformation

en närbild av en enhet

Sinnets klarhet genom ljud.

Thank you for purchasing SoundSpa, HoMedics’ acoustic relaxation machine.
This, like the entire HoMedics line, is built with high-quality craftsmanship to provide you years of dependable service. We hope that you’ll find it to be the finest
product of its kind. SoundSpa brings you clarity of mind through sound to relieve stress and help you relax, naturally. SoundSpa can help you fall asleep faster and sleep better, or mask distractions so you can improve your concentration and stay focused. It includes everything you need to start relaxing, sleeping and concentrating better.

SoundSpa-funktioner

 • Sex naturliga ljud
  Homedics SS-200-1 Akustisk avslappningsmaskin Sound Spa Bruksanvisning och garantiinformation
 • Automatic timer that allows you to choose how long you listen – select 15, 30 or 60 minutes or continuous play.
 • LED lyser OFF / RESUME-knappen för att stänga av ljudet eller återuppta lyssningen, efter önskemål.
 • Volymkontroll för att justera ljudet.
 • Three display options: hanging, standing up or lying flat. Bracket is included for standing.
 • Nätadapter för att driva SoundSpa. Kan också använda fyra alkaliska AA-batterier för bärbar, akustisk avkoppling (batterier ingår ej).

Hur fungerar ljudkonditionering?

Studies have shown that it is the repetitiveness of natural sounds that we respond to physically and emotionally, helping us to relax.

Adults respond to repetitive natural sounds, such as Spring Rain or Ocean Waves, helping us to sleep more soundly. The chorus of crickets featured in SoundSpa’s
Summer Night, and the gentle flow of water in Mountain Stream soothe away the day’s worries so we wake feeling better rested and invigorated.
Natural sounds also work to mask distractions and help focus our thoughts. SoundSpa’s White Noise, produced from the sound of a giant waterfall, provides
continuous, relaxing sound that clears the mind of outside noises to help you concentrate.

Six Natural Sounds
a blurry photo of a tree

Bergström
Refresh your senses next to a gentle stream.
water next to the ocean
Havsvågor
Get lost in the rhythm of waves washing upon the shore.

a waterfall in the background
White Noise
Mask distractions beneath a giant waterfall

a sunset in the background
Sommarnatt
A chorus of crickets perform nature’s lullaby.
en person som ligger på en säng
Hjärtslag
Simulates mother’s heartbeat to soothe infants and toddlers

a blurry image of a motorcycle

Vår regn
Steady rainfall creates the perfect sleep environment.

VARNING - PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE SOUNDSPA ACOUSTIC RELAXATION MACHINE.

Viktiga säkerhets instruktioner

Som med alla elektriska apparater måste grundläggande säkerhetsåtgärder tillämpas. För att minska risken för elektrisk stöt:

 • Om du har några problem med din hälsa, kontakta din läkare innan du använder SoundSpa.
 • Denna apparat får aldrig lämnas obevakad när den är inkopplad. Koppla ur kontakten när den inte används.
 • Placera eller förvara inte enheten där den kan falla eller dras in i ett badkar eller handfat.
 • Do not use while showering or bathing.
 • Placera eller tappa inte i vatten eller någon annan vätska.
 • Ta aldrig tag i en apparat som har fallit i vatten. Koppla ur den omedelbart.
 • Do not operate under a blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electrical shock or injury to persons.
 • Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return it to the
  HoMedics Service Center for examination and repair. (See the warranty section for HoMedics’ address.)
 • Denna apparat har en polariserad kontakt (det ena bladet är bredare än det andra). Kontakten passar endast i ett polariserat uttag på ett sätt. Om kontakten inte passar i uttaget, vänd på kontakten. Om den fortfarande inte passar, kontakta en kvalificerad elektriker för att installera rätt uttag. Byt inte kontakten på något sätt.
 • Håll ledningen borta från uppvärmda ytor.
 • Bär inte denna apparat med strömkabel eller använd sladden som handtag.
 • To avoid breakage, do not wrap cord around unit.

VARNING - FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND, ELEKTRISKT STÖT ELLER SKADA PÅ PERSONER:

 • Använd SoundSpa endast för den avsedda användningen enligt beskrivningen i denna handbok.
  Diagrammet
  Hanging profile
 • Koppla alltid ur SoundSpa när den inte används.
 • The electrical cord of the SoundSpa cannot be replaced. If it sustains damage, you must stop using the SoundSpa immediately and return it to the HoMedics Service
  Center for repair. (See the warranty section for HoMedics’ address.)
 • Enheten är inte en leksak. Barn ska inte använda den eller leka med den.

Att använda SoundSpa

 1.  SoundSpa operates on either the AC adapter included or on four AA alkaline batteries (not included).TO CONNECT AC ADAPTER: Connect the receptacle end of the adapter cord to the side of the unit. Insert the polarized plug into an electrical outlet. TO INSTALL BATTERIES: Insert four AA alkaline batteries into the
  compartment on the back of the unit following the diagram inside.
  forma
   Flat on surface
 2. Vrid volymratten till PÅ-läge.
 3.  Tryck på knappen OFF / RESUME. LED-lampan tänds när enheten är på.
 4.  Justera den automatiska timern för att välja önskad lyssningstid: 15, 30 eller 60 minuter. Vrid omkopplaren till läget TIMER OFF för kontinuerlig uppspelning.
 5. Välj ett av SoundSpas sex naturljud genom att trycka på motsvarande knapp.
 6.  Justera volymomkopplaren efter önskemål.
  Homedics SS-200-1 Akustisk avslappningsmaskin Sound Spa Bruksanvisning och garantiinformation
  To detach stand
 7. När du är klar trycker du antingen på OFF / RESUME-knappen på enhetens framsida eller vrider volymreglaget till OFF-läget.

Visar SoundSpa
SoundSpa features three display options. The hanging notch on the back of the unit allows you to fasten SoundSpa to your wall. A standing bracket is included to display
the unit standing up (Diagram A). You can also lay the unit flat on your dresser, nightstand or any other flat surface.

Diagrammet

ATTACHING AND DETACHINGTHE STANDING BRACKET

To display SoundSpa standing up, simply attach the standing bracket to the backside of the unit, as shown in Diagram A. Insert the bracket into the notches, located on
the back of the unit. Snap the bracket in place by pressing up with your thumbs. To detach bracket, grasp and press down with your thumbs, towards the bottom of the
unit (Diagram D).

Begränsad ett års garanti

HoMedics säljer sina produkter i avsikt att de är fria från tillverknings- och tillverkningsfel under en period från ett år från det ursprungliga köpet, förutom vad som anges nedan. HoMedics garanterar att dess produkter är fria från material- och tillverkningsfel vid normal användning och service. Denna garanti omfattar endast konsumenter och omfattar inte återförsäljare.
För att få garantiservice på din HoMedics-produkt, skicka produkten och ditt daterade försäljningskvitto (som inköpsbevis), efterbetalt, till följande adress:
HoMedics konsumentrelationer
Servicecenter avdelning 168
3000 Pontiac Trail
Commerce Township, MI 48390
Inga COD accepteras
HoMedics bemyndigar inte någon, inklusive, men inte begränsad till, återförsäljare, den efterföljande konsumentköparen av produkten från en återförsäljare eller fjärrköpare, att tvinga HoMedics på något sätt utöver de villkor som anges här. Denna garanti täcker inte skador orsakade av missbruk eller missbruk; olycka; fastsättning av obehörigt tillbehör; ändring av produkten; felaktig installation; obehöriga reparationer eller modifieringar; felaktig användning av el / strömförsörjning; förlust av makt tappad produkt; funktionsfel eller skada på en manöverdel på grund av att tillverkaren inte rekommenderat underhåll; transportskador; stöld; försummelse; vandalism; eller miljöförhållanden; förlust av användning under den period produkten ligger i en reparationsanläggning eller på annat sätt väntar på delar eller reparationer; eller andra förhållanden som är utanför HoMedics kontroll.
Denna garanti gäller endast om produkten köps och används i det land där produkten köps. En produkt som kräver ändringar eller antagande för att göra det möjligt att arbeta i något annat land än det land för vilket den designades, tillverkades, godkändes och / eller godkändes eller reparation av produkter som skadats av dessa ändringar täcks inte av denna garanti.
GARANTIN HÄR FÖRESKRIVS HÄR ÄR DEN ENDAST OCH EXKLUSIVA GARANTIN. DET FÅR INGEN ANDRA GARANTIER UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA INKLUDERADE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI FÖR SÄLJBARHET ELLER FITNESS ELLER NÅGON ANNAN SKYLDIGHET PÅ FÖRETAGET MED HENSYN TILL PRODUKTER SOM TÄCKAS AV DENNA GARANTI. HEMEDISK SKA INGA ANSVAR FÖR NÅGON TILLFÄLLIG, FÖLJANDE ELLER SÄRSKILD SKADA. I INGEN HÄNDELSER KRÄVER DENNA GARANTI MER ÄN REPARATION ELLER ERSÄTTNING AV NÅGRA DELAR ELLER DELAR SOM FINNES FELLA FEL I GARANTINS EFFEKTIVA PERIOD. Inga återbetalningar kommer att ges. OM ERSÄTTNINGSDELAR FÖR DEFEKTIVA MATERIAL INTE ÄR TILLGÄNGLIG, HÅLLAR HEMEDIK RÄTTEN TILL ATT GÖRA PRODUKTUTSÄTTNINGAR
I STÄLL FÖR REPARATION ELLER ERSÄTTNING.
resealed products, including but not limited to sale of such products on Internet auction sites and/or sales of such products by surplus or bulk resellers. Any and all warranties or guarantees shall immediately cease and terminate as to any products or parts thereof which are repaired, replaced, altered, or modified, without the prior express and written consent of HoMedics. This warranty provides you with specific legal rights. You may have additional rights which may vary from country to country. Because of individual country regulations, some of the above limitations and exclusions may not apply to you.

 

Läs mer om den här handboken och ladda ner PDF:

 

Homedics SS-200-1 Acoustic Relaxation Machine Sound Spa Instruction Manual and Warranty Information – Ladda ner [optimerad]
Homedics SS-200-1 Acoustic Relaxation Machine Sound Spa Instruction Manual and Warranty Information – Download

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *