Hatco-logotyp

Hatco GRBW Series GLO-RAY Buffévärmare

Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-produkt

VARNING
Använd inte denna utrustning om du inte har läst och förstått innehållet i denna bruksanvisning! Underlåtenhet att följa instruktionerna i denna bruksanvisning kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Denna handbok innehåller viktig säkerhetsinformation om underhåll, användning och drift av denna produkt. Om du inte kan förstå innehållet i denna handbok, vänligen uppmärksamma din chef på det. Förvara denna bruksanvisning på en säker plats för framtida referens. Engelska = p 2.

VIKTIG ÄGARINFORMATION

Anteckna modellnummer, serienummer, voltage, och inköpsdatum för enheten i utrymmena nedan (specifikationsetikett finns på enhetens framsida). Vänligen ha denna information tillgänglig när du ringer Hatco för servicehjälp.

 • Modell nr. __________________________________
 • Serienummer. ________________________________________
 • Voltage __________________________________________
 • Inköpsdatum __________________________________

Registrera din enhet!
Att slutföra garantiregistrering online kommer att förhindra förseningar i att erhålla garantitäckning. Få tillgång till Hatco webpå www.hatcocorp.com, välj Support-rullgardinsmenyn och klicka på "Garanti".

Kontorstid:
7:00 till 5:00 måndag–fredag, central tid (CT) (sommartid: juni till september– AM 7:00 till 5:00 måndag–torsdag AM 7:00 till 4:00 fredag).

24-timmars 7-dagars reservdels- och serviceassistans är tillgänglig i USA och Kanada genom att ringa 800-558-0607. Ytterligare information kan hittas genom att besöka vår webställe vid www.hatcocorp.com.

INLEDNING

Hatco Glo-Rite® Display Lights är hållbara och effektiva ljusremsor som är idealiska för användning i matlagnings-, förvarings- och visningsområden. Lamporna är gjorda av extruderade aluminiumhöljen med ljusglödgade reflektorer för maximal ljusstyrka och har splittringsbeständiga glödlampor. Varje enhet är utrustad för montering och elektrisk anslutning tillsammans med en Power I/O (på/av)-brytare för operatörskontroll.

Hatco Display Lights är produkter av omfattande forskning och fälttester. Materialen som användes valdes för maximal hållbarhet, attraktivt utseende och optimal prestanda. Varje enhet inspekteras och testas noggrant före leverans. Denna handbok innehåller installations-, säkerhets- och driftsinstruktioner för displaylampor. Hatco rekommenderar att alla installations-, drift- och säkerhetsinstruktioner som förekommer i denna handbok läses innan installation eller drift av en enhet.

Säkerhetsinformation som visas i denna handbok identifieras av följande signalordspaneler:

 • VARNING indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarlig skada.
 • VARNING indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller måttlig skada.
 • LÄGGA MÄRKE TILL används för att hantera metoder som inte är relaterade till personskada.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Läs följande viktiga säkerhetsinformation innan du använder denna utrustning för att undvika allvarliga skador eller dödsfall och för att undvika skador på utrustning eller egendom.

VARNING

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:

 • Enheten måste installeras av en behörig elektriker. Installationen måste följa alla lokala elektriska föreskrifter. Installation av okvalificerad personal kommer att ogiltigförklara enhetens garanti och kan leda till elektriska stötar eller brännskador, samt skada på enheten och/eller dess omgivning.
 • Konsultera en licensierad elentreprenör för korrekt elinstallation som överensstämmer med lokala elföreskrifter och National Electrical Code (NEC).
 • Stäng AV strömmen vid den avsäkrade strömbrytaren/strömbrytaren och låt enheten svalna innan du utför någon rengöring, justering eller underhåll.
 • Sänk eller mättas INTE med vatten. Enheten är inte vattentät. Använd inte om enheten har varit nedsänkt eller mättad med vatten.
 • Rengör inte enheten när den är strömsatt eller varm.
 • Enheten är inte väderbeständig. Placera enheten inomhus där den omgivande lufttemperaturen är minst 70°F (21°C).
 • Ångtvätt inte eller använd inte för mycket vatten på enheten.
 • Denna enhet är inte "jetsäker" konstruktion. Använd inte en jet-clean spray för att rengöra denna enhet.
 • Denna enhet får endast servas av kvalificerad personal. Service av okvalificerad personal kan leda till elektriska stötar eller brännskador.
 • Använd endast original Hatco-reservdelar när service krävs. Underlåtenhet att använda äkta Hatco-reservdelar kommer att ogiltigförklara alla garantier och kan utsätta operatörer av utrustningen för farliga elektriska volymertage, vilket resulterar i elektriska stötar eller brännskador. Äkta Hatco-reservdelar är specificerade för att fungera säkert i de miljöer där de används. Vissa eftermarknadsdelar eller generiska reservdelar har inte de egenskaper som gör att de kan arbeta säkert i Hatco-utrustning.

BRANDRISK:

 • Placera enheten på rätt avstånd från brännbara väggar och material. Om säkra avstånd inte upprätthålls kan missfärgning eller förbränning uppstå.
 • Se till att livsmedelsprodukten har värmts upp till rätt livsmedelssäker temperatur innan du placerar dem på enheten. Underlåtenhet att värma upp livsmedel på rätt sätt kan leda till allvarliga hälsorisker. Denna enhet är endast avsedd för förvärmda livsmedel.
 • Se till att alla operatörer har blivit instruerade om säker och korrekt användning av enheten.
 • Denna enhet är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga. Se till att barn övervakas ordentligt och håll dem borta från enheten.

VARNING

 • EXPLOSIONSRISK: Förvara eller använd inte bensin eller andra brandfarliga ångor eller vätskor i närheten av denna eller någon annan apparat.
 • Se till att alla operatörer har blivit instruerade om säker och korrekt användning av enheten.
 • Denna enhet är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga. Se till att barn övervakas ordentligt och håll dem borta från enheten.
 • Använd endast glödlampor som uppfyller eller överträffar National Sanitation Foundations (NSF) standarder och som är speciellt utformade för matrum. Gå sönder på glödlampor som inte är specialbelagda kan leda till personskada och/eller matförorening.
 • Denna enhet har inga delar som kan repareras av användaren. Om service krävs på denna enhet, kontakta en auktoriserad Hatco-serviceombud eller kontakta Hatcos serviceavdelning på 800-558-0607 eller 414-671-6350.

VARNING
Standardoljor och godkända tillverkningsoljor kan ryka upp till 30 minuter under den första uppstarten. Detta är ett tillfälligt tillstånd. Kör enheten utan livsmedel tills röken försvinner.

LÄGGA MÄRKE TILL
Använd endast icke-slipande rengöringsmedel och trasor. Slipande rengöringsmedel och trasor kan repa enhetens yta, skada dess utseende och göra den mottaglig för smutsansamling.

MODELL BESKRIVNING

Alla Modeller
Hatco Glo-Ray® buffévärmare är idealiska för att hålla varm mat på en buffélinje eller tillfälliga serveringar. GRBW-modellerna finns i olika bredder från 25-1/8″ till 73-1/8″ (638 till 1857 mm). ett metallmantlat värmeelement leder värme ovanifrån medan under den termostatstyrda uppvärmda basen leder värme från 80°–180°F (27°–82°C).

Standardfunktioner inkluderar ovansida i rostfritt stål, rejäla nysskydd i plast, splittringssäker glödlampsdisplaybelysning och en 6′ (1829 mm) sladd och stickproppssats.
Tillgängliga funktioner inkluderar plastsidopaneler, ett fronthölje i plast, skylthållare, 9-3/8" (238 mm) eller 14" (356 mm) nysskydd, en hårdbelagd bas, överliggande värmekontroller (GRBW-24 till och med Endast GRBW-60-modeller), designerfärger och halogendisplaylampor. Pan Rails och 4" (102 mm) justerbara ben finns som tillbehör.

OBS: Se avsnittet ALTERNATIV OCH TILLBEHÖR för ytterligare information.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-1

MODELLDESIGNATIONHatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-2

SPECIFIKATIONER

Pluggkonfigurationer
Enheterna levereras från fabriken med en elektrisk sladd och stickpropp installerad. Pluggar levereras enligt applikationerna.

VARNING
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT: Anslut enheten till ett korrekt jordat eluttag med rätt volymtage, storlek och kontaktkonfiguration. Om kontakten och uttaget inte matchar, kontakta en kvalificerad elektriker för att fastställa och installera rätt volymtage och storlek eluttag.

 • OBS: Specifikationsetiketten finns på den övre baksidan av enheten. Se etikett för serienummer och verifiering av enhetens elektriska information.
 • OBS: Behållare levereras inte av Hatco.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-3
Tabell för elektrisk märkning — GRBW-24–GRBW-36
Modell Voltage Watt Amps Kontakt konfiguration Frakt & Leverans Vikt
GRBW-24 100 934 9.3 NEma 5-15P 48 pund. (22 kg)
120 970 8.1 NEma 5-15P 48 pund. (22 kg)
120 / 208 970 4.2 NEma L14-20P 48 pund. (22 kg)
120 / 240 970 4.2 NEma L14-20P 48 pund. (22 kg)
220 920 4.2 CEE 7/7 Schuko 48 pund. (22 kg)
240

220–230 (CE)

1000

920-1006

4.2

4.2-4.4

BS-1363

CEE 7/7 Schuko

48 pund. (22 kg)

48 pund. (22 kg)

230–240 (CE) 918-1000 4.0-4.2 BS-1363 48 pund. (22 kg)
GRBW-30 100 1194 11.9 NEma 5-15P 52 pund. (24 kg)
120 1230 10.3 NEma 5-15P 52 pund. (24 kg)
120 / 208 1230 5.5 NEma L14-20P 52 pund. (24 kg)
120 / 240 1230 5.5 NEma L14-20P 52 pund. (24 kg)
220 1172 5.3 CEE 7/7 Schuko 52 pund. (24 kg)
240 1270 5.3 BS-1363 52 pund. (24 kg)
220–230 (CE) 1172-1281 5.3-5.6 CEE 7/7 Schuko 52 pund. (24 kg)
230–240 (CE) 1166-1270 5.1-5.3 BS-1363 52 pund. (24 kg)
GRBW-36 100 1476 14.8 NEma 5-15P 58 pund. (26 kg)
120 1530 12.8 NEma 5-15P* 58 pund. (26 kg)
120 / 208 1530 6.7 NEma L14-20P 58 pund. (26 kg)
120 / 240 1530 6.7 NEma L14-20P 58 pund. (26 kg)
220 1454 6.6 CEE 7/7 Schuko 58 pund. (26 kg)
240 1578 6.6 BS-1363 58 pund. (26 kg)
220–230 (CE) 1454-1589 6.6-6.9 CEE 7/7 Schuko 58 pund. (26 kg)
230–240 (CE) 1449-1578 6.3-6.6 BS-1363 58 pund. (26 kg)
GRBW-42 120 1730 14.4 NEma 5-15P* 68 pund. (31 kg)
120 / 208 1730 7.9 NEma L14-20P 68 pund. (31 kg)
120 / 240 1730 7.9 NEma L14-20P 68 pund. (31 kg)
220 1648 7.5 CEE 7/7 Schuko 68 pund. (31 kg)
240 1782 7.4 BS-1363 68 pund. (31 kg)
220–230 (CE) 1648-1801 7.5-7.8 CEE 7/7 Schuko 68 pund. (31 kg)
230–240 (CE) 1636-1782 7.1-7.4 BS-1363 68 pund. (31 kg)
GRBW-48 120 2040 17.0 NEma 5-20P† 74 pund. (34 kg)
120 / 208 2040 9.2 NEma L14-20P 74 pund. (34 kg)
120 / 240 2040 9.2 NEma L14-20P 74 pund. (34 kg)
220 1940 8.8 CEE 7/7 Schuko 74 pund. (34 kg)
240 2040 8.5 BS-1363 74 pund. (34 kg)
220–230 (CE) 1940-2120 8.8-9.2 CEE 7/7 Schuko 74 pund. (34 kg)
230–240 (CE) 1875-2040 8.1-8.5 BS-1363 74 pund. (34 kg)

De skuggade områdena innehåller endast elektrisk information för internationella modeller.

 • NEma 5-20P för Kanada.
 • Ej tillgängligt i Kanada.
Tabell för elektrisk märkning — GRBW-42–GRBW-72
Modell Voltage Watt Amps Kontakt konfiguration Frakt & Leverans Vikt
GRBW-54 120 / 208 2290 10.4 NEma L14-20P 81 pund. (37 kg)
120 / 240 2290 10.4 NEma L14-20P 81 pund. (37 kg)
220 2182 9.9 CEE 7/7 Schuko 81 pund. (37 kg)
240 2360 9.8 BS-1363 81 pund. (37 kg)
220–230 (CE) 2182-2385 9.9-10.4 CEE 7/7 Schuko 81 pund. (37 kg)
230–240 (CE) 2167-2360 9.4-9.8 BS-1363 81 pund. (37 kg)
GRBW-60 120 / 208 2600 11.7 NEma L14-20P 90 pund. (41 kg)
120 / 240 2600 11.7 NEma L14-20P 90 pund. (41 kg)
220 2474 11.2 CEE 7/7 Schuko 90 pund. (41 kg)
240 2680 11.2 BS-1363 90 pund. (41 kg)
220–230 (CE) 2474-2704 11.2-11.8 CEE 7/7 Schuko 90 pund. (41 kg)
230–240 (CE) 2470-2680 10.7-11.2 BS-1363 90 pund. (41 kg)
GRBW-66 120 / 208 2860 13.0 NEma L14-20P 96 pund. (44 kg)
120 / 240 2860 13.0 NEma L14-20P 96 pund. (44 kg)
220 2726 12.4 CEE 7/7 Schuko 96 pund. (44 kg)
240 2948 12.3 BS-1363 96 pund. (44 kg)
220–230 (CE) 2726-2978 12.4-12.9 CEE 7/7 Schuko 96 pund. (44 kg)
230–240 (CE) 2707-2948 11.8-12.3 BS-1363 96 pund. (44 kg)
GRBW-72 120 / 208 3125 14.4 NEma L14-20P 107 pund. (49 kg)
120 / 240 3125 14.4 NEma L14-20P 107 pund. (49 kg)
220 2983 13.6 CEE 7/7 Schuko 107 pund. (49 kg)
240 3113 13.0 BS-1363 107 pund. (49 kg)
220–230 (CE) 2983-3260 13.6-14.2 CEE 7/7 Schuko 107 pund. (49 kg)
230–240 (CE) 2859-3113 12.4-13.0 BS-1363 107 pund. (49 kg)

De skuggade områdena innehåller endast elektrisk information för internationella modeller.

Mått
Modell Bredd (A) Djup (B) Höjd (C) Djup (D) Fotavtryck Bredd (E) Fotavtryck Djup (F)
GRBW-24 ‡ 25-1 / 8 ″ (638 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 17-3 / 4 ″ (451 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 22-5 / 8 ″ (575 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-30 ‡ 31-1 / 8 ″ (791 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 17-3 / 4 ″ (451 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 28-5 / 8 ″ (727 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-36 ‡ 37-1 / 8 ″ (943 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 17-3 / 4 ″ (451 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 34-5 / 8 ″ (879 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-42 43-1 / 8 ″ (1095 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 20-3 / 4 ″ (527 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 40-5 / 8 ″ (1032 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-48 49-1 / 8 ″ (1248 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 20-3 / 4 ″ (527 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 46-5 / 8 ″ (1184 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-54 55-1 / 8 ″ (1400 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 20-3 / 4 ″ (527 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 52-5 / 8 ″ (1337 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-60 61-1 / 8 ″ (1553 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 20-3 / 4 ″ (527 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 58-5 / 8 ″ (1489 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-66 67-1 / 8 ″ (1705 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 20-3 / 4 ″ (527 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 64-5 / 8 ″ (1641 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)
GRBW-72 73-1 / 8 ″ (1857 mm) 22-1 / 2 ″ (572 mm) 20-3 / 4 ″ (527 mm) 19-1 / 2 ″ (495 mm) 70-5 / 8 ″ (1794 mm) 17-15 / 16 ″ (456 mm)

Standardenheter är utrustade med 1” (25 mm) fötter, lägg till 3” (76 mm) till höjd (C) när de är utrustade med 4” (102 mm) ben.

OBS: Djup (B) är för enheter utrustade med standard 7-1/2” (191 mm) nysskydd.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-4

INSTALLATION

Allmänt
Glo-Ray® buffévärmare levereras med de flesta komponenter förmonterade. Försiktighet bör iakttas när du packar upp fraktkartongen för att undvika skador på enheten och de bifogade komponenterna.

VARNING

 • RISK FÖR ELEKTRISK STÖT: enheten är inte väderbeständig. Placera enheten inomhus där den omgivande lufttemperaturen är minst 70°F (21°C).
 • BRANDRISK: Placera enheten minst 1 mm (25 tum) från brännbara väggar och material. Om säkra avstånd inte upprätthålls kan missfärgning eller förbränning uppstå.

VARNING

 • Placera enheten på rätt bänkhöjd i ett område som är bekvämt att använda. Platsen bör vara jämn för att förhindra att enheten eller dess innehåll faller ned oavsiktligt och stark nog att bära vikten av enheten och innehållet.
 • National Sanitation Foundation (NSF) kräver att enheter som är över 36 tum (914 mm) i bredd eller väger mer än 80 lbs. (36 kg) antingen tätas mot eller höjas över installationsytan. Om enheten inte kan förseglas vid användningsstället, ingår 4 tum (102 mm) ben för att möjliggöra korrekt rengöringsåtkomst under enheten.
 • Transporter endast i upprätt läge. Underlåtenhet att göra det kan leda till skada på enheten eller personskada.

LÄGGA MÄRKE TILL
Dra eller skjut inte enheten när du flyttar eller installerar. Lyft försiktigt enheten för att förhindra att gummifötterna slits av.

 1. Ta ut enheten ur lådan.
  OBS: För att förhindra förseningar i att erhålla garantitäckning, fyll i online-garantiregistreringen. Se avsnittet VIKTIG ÄGARINFORMATION för detaljer.
 2. Ta bort tejp och skyddsförpackning från enhetens alla ytor.
 3. Installera nysskydden. Se proceduren "Installera nysskyddet" i detta avsnitt.
 4. Placera enheten på önskad plats. Två personer krävs för detta steg.
  • Placera enheten i ett område där den omgivande lufttemperaturen är konstant och minst 70°F (21°C). undvik områden som kan utsättas för aktiva luftrörelser eller strömmar (dvs. nära frånluftsfläktar/kåpor, ytterdörrar och luftkonditioneringskanaler).
  • se till att enheten är på rätt höjd på disken i ett område som är bekvämt att använda.
  • se till att bänkskivan är plan och stark nog att bära vikten av enheten och livsmedelsprodukten.

ANMÄRKNINGAR: Se avsnittet ALTERNATIV OCH TILLBEHÖR för ytterligare installationsinformation.

Installation av Sneeze Guard
alla modeller levereras med nysskydd. Använd följande procedur för att installera nysskydd på enheten.

 1. montera varje svetsskruv genom toppen av nysskyddet och genom stödlisten. Skruva löst en lockmutter på var och en av svetsskruvarna under stödlisten.
 2. Lyft upp nysskyddsenheten och skjut försiktigt in var och en av svetsskruvarna som är löst fästa på nysskyddet i T-spåret.
 3. rikta in varje ände av nysskyddet med ändarna på enheten och dra sedan åt muttrarna för att säkra nysskyddet på plats. Dra inte åt lockmuttrarna för hårt.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-5

Allmänt
Använd följande procedurer för att använda Glo-Ray buffévärmare.

VARNING
Läs alla säkerhetsmeddelanden i avsnittet VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION innan du använder denna utrustning.

 1. Anslut enheten till ett korrekt jordat eluttag med rätt volymtage, storlek och kontaktkonfiguration. Se avsnittet SPECIFIKATIONER för detaljer.
 2. flytta strömbrytaren PÅ/AV (I/O) till läget PÅ (I).
  • Värmeelementen för basfilten och de överliggande värmeelementen kommer att aktiveras.
  • Displaylamporna tänds.
   OBS: Om enheten är utrustad med valfri övervärmekontroll kommer övervärmekontrollen att styra takvärmeelementen. Strömbrytaren PÅ/AV (I/O) styr endast basfiltens värmeelement och displaybelysningen.
 3. Vrid basvärmekontrollen till önskad inställning mellan LÅG och HÖG. Bastemperaturintervallet är ungefär från 80°–180°F (27°–82°C).
 4. Vrid den valfria övervärmekontrollen (om sådan finns) till önskad inställning.

avstängning

 1. flytta strömbrytaren PÅ/AV (I/O) till läget AV (O). alla värmeelement och displaylamporna stängs av.
 2. Om enheten är utrustad med valfri övervärmekontroll, vrid övervärmekontrollen till OFF-läget. Luftvärmeelementen stängs av.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-6 Overhead-reglage för GRBW-XX-modellerHatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-7 Baskontroller för GRBW-XX-modeller

Maximal panoreringskapacitet

 • GRBW-24 ………………………………………………………..1 Pan i full storlek
 • GRBW-30 och -36 …………………………………………2 kokkärl i full storlek
 • GRBW-42 och -48 …………………………………………3 kokkärl i full storlek
 • GRBW-54 och -60 …………………………………………4 kokkärl i full storlek
 • GRBW-66 och -72 …………………………………………5 kokkärl i full storlek

UNDERHÅLL

Allmänt
Hatco Glo-Ray buffévärmare är designade för maximal hållbarhet och prestanda, med minimalt underhåll.

VARNING

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:

 • Stäng AV strömbrytaren, dra ur nätsladden och låt enheten svalna innan du utför underhåll eller rengöring.
 • Sänk eller mättas INTE med vatten. enheten är inte vattentät. Använd inte om enheten har varit nedsänkt eller mättad med vatten.
 • Ångtvätt inte eller använd inte för mycket vatten på enheten.
 • Denna enhet är inte "jetsäker" konstruktion. Använd inte en jet-clean spray för att rengöra denna enhet.
 • Rengör inte enheten när den är strömsatt eller varm.

Denna enhet har inga delar som kan repareras av användaren. Om service krävs på denna enhet, kontakta en auktoriserad Hatco-serviceombud eller kontakta Hatcos serviceavdelning på 800-558-0607 eller 414-671-6350; fax 800-690-2966; eller internationell fax 414-671-3976.

Rengöring
För att bevara enhetens finish och bibehålla prestanda, rekommenderas att enheten rengörs dagligen.

LÄGGA MÄRKE TILL

 • Att sänka eller mätta enheten med vatten kommer att skada enheten och ogiltigförklara produktgarantin.
 • Dra eller skjut inte enheten när du flyttar eller installerar. Lyft försiktigt enheten för att förhindra att gummifötterna slits av.
 • VIKTIGT—Använd INTE pappershanddukar eller glasrengöringsmedel för att rengöra plastytor som nysskydd och uppfällbara dörrar. Pappershanddukar och glasrengöringsmedel kan repa materialet. Torka av plastytor med en mjuk, ren och damp trasa.
 1. Stäng av enheten, dra ur nätsladden och låt enheten svalna.
 2. Torka av alla yttre och inre ytor med adamp trasa. ett icke-slipande rengöringsmedel kan användas för svåra fläckar. Svårtillgängliga områden bör rengöras med en liten borste och mild tvål.
 3. Rengör nysskydden i plast, sidopanelerna och främre höljet med en mild tvålvattenlösning och annonsamp, mjuk duk. NOTERA: ANVÄND INTE pappershanddukar eller glasrengöringsmedel.

Byte av displaylampor

VARNING
använd endast glödlampor som uppfyller eller överträffar National Sanitation Foundations (NSF) standarder och som är speciellt utformade för matförvaringsutrymmen. Gå sönder på glödlampor som inte är specialbelagda kan leda till personskada och/eller matförorening.

Displaylamporna är glödlampor som lyser upp värmeområdet. Varje glödlampa har en speciell beläggning för att skydda mot skador och livsmedelsföroreningar i händelse av att den går sönder.

 1. Stäng av enheten, dra ur nätsladden och låt enheten svalna.
 2. Skruva loss glödlampan från enheten och ersätt den med en ny, specialbelagd glödlampa.

OBS:

 • Hatcos splittringsbeständiga glödlampor uppfyller NSF-standarder för matförvaring och utställningsområden. För 120 V-applikationer, använd Hatco P/N 02.30.081.00. För 220, 240, 220–230 och 230–240 V, använd Hatco P/N 02.30.082.00.
 • Splitterbeständiga halogenlampor finns tillgängliga istället för vanliga glödlampor. Halogenlampor har en speciell beläggning för att skydda mot skador och livsmedelsföroreningar i händelse av brott. För 120 V-applikationer, använd Hatco P/N 02.30.081.00. För 220-, 240-, 220-230- och 230-240 V-applikationer använd Hatco P/N 02.30.082.00.

VARNING

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:
använd endast original Hatco-reservdelar när service krävs. Underlåtenhet att använda äkta Hatco-reservdelar kommer att ogiltigförklara alla garantier och kan utsätta operatörer av utrustningen för farliga elektriska volymertage, vilket resulterar i elektriska stötar eller brännskador. Äkta Hatco-reservdelar är specificerade för att fungera säkert i de miljöer där de används. Vissa eftermarknadsdelar eller generiska reservdelar har inte de egenskaper som gör att de kan arbeta säkert i Hatco-utrustning.

FELSÖKNINGSGUIDE

VARNING

 • Denna enhet får endast servas av utbildad och kvalificerad personal. Service av okvalificerad personal kan leda till elektriska stötar eller brännskador.
 • RISK FÖR ELEKTRISK STÖT: Stäng AV strömbrytaren, dra ur nätsladden och låt enheten svalna innan du utför underhåll eller rengöring.

Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-14

ALTERNATIV OCH TILLBEHÖR

Främre hölje och sidopaneler
Ett fronthölje i plast och två sidopaneler i plast finns som tillval för alla GRBW-modeller. Använd följande procedur för att installera fronthöljet och sidopanelerna.

 1. fäst de två höljesfästena och tvåpanelsfästena på enhetens undersida.
  • Skruva loss de fyra fötterna eller benen från varje hörn av enheten.
  • Skruva fast fötterna eller benen genom lämpliga fästen och in i basen. De två höljesfästena ska installeras på framsidan av enheten. Tvåpanelsfästena ska installeras på baksidan av enheten.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-8 OBS: Kapslingsfästen stöder den främre kapslingen och sidopanelerna. Panelfästen stöder endast sidopanelerna.
 2. Installera det främre höljet.
  • Skjut in svetsskruvarna i T-spåret. Placera svetsskruvarna i ungefärlig position för att passa in med hålen i det främre höljet.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-9
  • Placera botten av det främre höljet i de två höljets fästen.
  • rikta in svetsskruvarna med hålen i toppen av det främre höljet och stödbeklädnaden. Säkra med hjälp av de medföljande lockmuttrarna. Dra inte åt lockmuttrarna för hårt.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-10
 3. Montera sidopanelerna. Så här installerar du varje sidopanel:
  • Ta bort skruven på toppen av varje stödstolpe.
  • Placera sidopanelen i panelfästet och kapslingsfästet. se till att sidopanelen sitter under det främre höljet.
  • fäst det övre fästet på toppen av stödstolparna med de tidigare borttagna skruvarna.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-11

Sidpaneler
Två plastsidopaneler finns som tillval för alla GRBW-modeller. Använd följande procedur för att installera varje sidopanel.

 1. fäst de fyra panelfästena på enhetens undersida.
  • Skruva loss de fyra fötterna eller benen från varje hörn av enheten
  • Skruva fast fötterna eller benen genom lämpligt fäste och in i basen.
   OBS: De fyra panelfästena måste installeras på rätt plats och i rätt riktning. Se illustrationen för korrekt monteringsinformation för fästet.
 2. Placera sidopanelerna i panelfästena.
 3. Fäst de två övre fästena på toppen av varje sida av enheten med hjälp av medföljande skruvar.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-12

Överhead värmekontroll
Valfri värmereglering är tillgänglig för modellerna GRBW-24 till GRBW-60. Denna oändliga kontroll gör det möjligt för operatören att manuellt justera den överliggande värmeeffekten från fullt vattentage ner till önskad nivå.

4 tum (102 mm) justerbara ben
4" (102 mm) justerbara ben finns som tillbehör. 4" (102 mm) justerbara ben är standard på GRBW-42 eller större modeller. Montera benen genom att skruva i botten av enheten tills de dras åt för hand. Dra inte åt för hårt.

Pan Rails
Pannskenor är tillgängliga tillbehör för alla GRBW-modeller och finns i 2, 3, 4 eller 5 pannstorlekar.

Hårdbelagd yta
en valfri hårdbelagd basyta är tillgänglig för alla GRBW-modeller istället för standardytan i rostfritt stål.

Nysskydd
ytterligare nysskyddsstorlekar finns tillgängliga för alla GRBW-modeller. De två extra storlekarna är 9-3/8" (238 mm) och 14" (356 mm).

Skylthållare
Displayskylthållare finns som tillbehör till alla GRBW-modeller. Använd följande procedur för att installera en skylthållare.

 1. Ta bort de två skruvarna från varje sida av enheten. Skruvarna är placerade mot fronten och på sidan av enheten.
 2. rikta in skylthållarens hål med skruvhålen på sidan av enheten.
 3. Montera skylthållaren på enheten med originalskruvarna.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Warmers-fig-13

Displayskylthållare

BEGRÄNSAD GARANTI

PRODUKTGARANTI

Hatco garanterar att de produkter som de tillverkar ("Produkterna") är fria från defekter i material och utförande, vid normal användning och service, under en period av ett (1) år från inköpsdatum när de installeras och underhålls i enlighet med Hatcos skriftliga instruktioner eller 18 månader från datum för leverans från Hatco. Köparen måste fastställa Produktens inköpsdatum genom att registrera produkten hos Hatco eller på annat sätt som är tillfredsställande för Hatco efter eget gottfinnande.

Hatco garanterar att följande produktkomponenter är fria från defekter i material och utförande från inköpsdatumet (med förbehåll för ovanstående villkor) under tidsperioden och på de villkor som anges nedan:

 • Ett (1) års reservdelar och arbete PLUS ett (1) extra års garanti för endast delar:
  • Transportbandsbrödrostelement (metallhölje)
  • Lådvärmare element (metallhölje)
  • Lådvärmare Lådrullar och rutschkanor
  • Strip Heater Elements (metallhölje)
  • Display Warmer Elements (luftvärme med metallmantel)
  • Hållande skåpelement (metallmantlad luftvärme)
  • Uppvärmda brunnselement — HW- och HWB-serien (metallhölje)
 • Två (2) års garanti för delar och arbetskraft:
  • Induktionsintervall
  • Induktionsvärmare
 • Ett (1) års reservdelar och arbete PLUS fyra (4) års garanti för endast delar:
  3CS och FR tankar
  Ett (1) års reservdelar och arbete PLUS nio (9) års garanti för endast delar på:
  • Elektriska Booster Heater tankar
  • Gasbooster värmetankar
 • Nittio (90) dagars garanti för endast delar:
  Reservdelar

DE FÖREGÅENDA GARANTIERNA ÄR EXKLUSIVA OCH I TILLSTÄLLNING AV NÅGON ANNAN GARANTI, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUDERAD MEN INTE BEGRÄNSAD PÅ NÅGON UNDERFÖRSTÅDD GARANTI FÖR SÄLJBARHET ELLER FITNESS FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE ELLER PATENT ELLER RÄTT OCH RÄTT.

Utan att begränsa det allmänna i det föregående, TÄCKAR SÅDANA GARANTIER INTE: Belagda glödlampor, lysrör, värmeamp glödlampor, belagda halogenlampor, halogenvärme lamp glödlampor, xenonlampor, LED-ljusrör, glaskomponenter och säkringar; Produktfel i boostertank, fenrörsvärmeväxlare eller annan vattenuppvärmningsutrustning orsakad av kalkning, sedimentuppbyggnad, kemisk attack eller frysning; eller felaktig användning av produkten, tampering eller felaktig tillämpning, felaktig installation eller tillämpning av felaktig voltage.

BEGRÄNSNING AV ÅTGÄRDER OCH SKADA
Hatcos ansvar och köparens exklusiva gottgörelse enligt detta kommer att begränsas enbart, efter Hatcos val, till reparation eller utbyte med nya eller renoverade delar eller produkter av Hatco eller en Hatco-auktoriserad servicebyrå (annat än där köparen är belägen utanför USA, Kanada , Storbritannien eller Australien, i vilket fall Hatcos ansvar och Köparens exklusiva gottgörelse nedan kommer att begränsas enbart till utbyte av en del under garanti) med avseende på alla anspråk som görs inom den tillämpliga garantiperioden som nämns ovan. Hatco förbehåller sig rätten att acceptera eller avvisa sådana anspråk helt eller delvis. I samband med denna begränsade garanti betyder "renoverad" en del eller produkt som har returnerats till sina ursprungliga specifikationer av Hatco eller en Hatco-auktoriserad servicebyrå. Hatco kommer inte att acceptera returen av någon produkt utan föregående skriftligt godkännande från Hatco, och alla sådana godkända returer ska göras på Köparens egen bekostnad.

HATCO ÄR INTE ANSVARIGT, UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER, FÖR FÖLJDSKADOR ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ARBETSKOSTNADER ELLER FÖRLÖRD VINST SOM RESULTAT FRÅN ANVÄNDNING AV ELLER OFÖJLIGHET ATT ANVÄNDA PRODUKTERNA ELLER SOM ÄR ETT KOMMENTERADE PRODUKTER. ANNAN PRODUKT ELLER VAROR.

AUKTORISERADE DELDISTRIBUTÖRER

KALIFORNIEN

 • Industrial Electric Commercial Parts & Service, Inc. Huntington Beach 714-379-7100
 • Chapman Appl. Service San Diego 619-298-7106 P & D Appliance Commercial Parts & Service, Inc. S. San Francisco 650-635-1900

NEW YORK

 • Alpro Service Co.
 • Maspeth 718-386-2515
 • Duffy's – AIS
 • Buffalo 716-884-7425 3Wire
 • Plattsburgh 800-634-5005
 • Duffy's – AIS Sauquoit 800-836-1014
 • JB Brady, Inc. Syracuse 315-422-9271

KANADA

ALBERTA

 • Nyckelservice för matutrustning
 • Edmonton 780-438-1690

BRITISKA KOLUMBIEN

 • Nyckelservice för matutrustning
 • Vancouver 604-433-4484
 • Nyckelservice för matutrustning
 • Victoria 250-920-4888

Registrera din enhet online!
Se avsnittet VIKTIG ÄGARINFORMATION för detaljer.

Registrera votre appareil en ligne!
Lisez la avsnitt INFORMATION VIKTIGT POUR LE PROPRIETAIRE pour plus d'information.

HATCO CORPORATION
PO Box 340500 Milwaukee, WI 53234-0500 USA 800-558-0607 414-671-6350 support@hatcocorp.com. www.hatcocorp.com.

Dokument/resurser

Hatco GRBW Series GLO-RAY Buffévärmare [pdf] Bruksanvisning
GRBW-serien GLO-RAY buffévärmare, GRBW-serien, GLO-RAY buffévärmare, buffévärmare, GLO-RAY, värmare
Hatco GRBW Series GLO-RAY Buffévärmare [pdf] Bruksanvisning
GRBW-serien GLO-RAY buffévärmare, GRBW-serien, GLO-RAY buffévärmare, buffévärmare, värmare

Referenser

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *