EMERIL LAGASSE LOGO

FRENCH DOOR AIRFRTYER 360™

EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360

Ägarmanual
Spara dessa instruktioner - Endast för hushållsbruk
MODELL: FAFO-001

Vid användning av elektriska apparater bör grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas. Använd inte Emeril Lagasse French Door AirFryer 360™ tills du har läst denna manual noggrant.
Besök TristarCares.com för handledningsvideor, produktinformation och mer. Garantiinformation inuti

EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - symbol

INNAN DU BÖRJAR
Du har nu möjlighet Emeril Lagasse French Door AirFryer 360™ kommer att ge dig många år av läckra familjemåltider och minnen runt middagsbordet. Men innan du börjar är det mycket viktigt att du läser hela den här bruksanvisningen och försäkrar dig om att du är helt bekant med denna apparats funktion och försiktighetsåtgärder.

Apparatspecifikationer

Modell Antal Supply Power Märk Power Kapacitet Temperatur

Visa

FAFO-001 120V/1700W/60Hz 1700W 26 quart (1519 kubiktum) 75 ° F/ 24 ° C – 500 ° F/ 260 ° C LED

VIKTIGA SÄKERHETSFAKTORER

varning 2VARNING
FÖREBYGGA SKADOR! LÄS ALLA INSTRUKTIONER NÅGOT INNAN ANVÄNDNING!
Följ alltid dessa grundläggande säkerhetsföreskrifter när du använder elektriska apparater.

 1. Läs alla instruktioner noggrant för att förhindra skador.
 2. Denna apparat är INTE AVSEDD för användning av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de inte står under överinseende av en ansvarig person eller har fått korrekt instruktion i hur apparaten används. INTE lämna utan uppsikt med barn eller husdjur. HA KVAR denna apparat och sladden borta från barn. Alla som inte har läst och förstått alla bruks- och säkerhetsanvisningar i denna handbok är inte kvalificerade att använda eller rengöra denna apparat.
 3. ALLTID placera apparaten på en plan, värmebeständig yta. Avsedd endast för bänkskiva. INTE arbeta på en instabil yta. INTE placera på eller nära en het gas eller elektrisk brännare eller i en uppvärmd ugn. INTE använd apparaten i ett slutet utrymme eller under hängande skåp. Rätt utrymme och ventilation behövs för att förhindra egendomsskador som kan orsakas av ånga som släpps ut under drift. Använd aldrig apparaten i närheten av lättantändliga material, såsom diskhanddukar, pappershanddukar, gardiner eller papperstallrikar. INTE låt sladden hänga över bordskanten eller disk eller rör vid heta ytor.
 4. VARNING Varma ytor: Denna apparat genererar extrem värme och ånga under användning. Rätt försiktighetsåtgärder måste vidtas för att förhindra risk för personskador, bränder och egendomsskador.
 5. INTE Använd denna apparat för allt annat än dess avsedda användning.
 6. VARNING: För att minska risken för elektriska stötar, tillaga endast med de avtagbara behållare, brickor, galler etc. som medföljer.
 7. Användning av tillbehör REKOMMENDERAS INTE av apparatens tillverkare kan orsaka personskador.
 8. ALDRIG använd uttaget under disken.
 9. ALDRIG använd med en förlängningssladd. En kort strömkabel (eller avtagbar strömkabel) tillhandahålls för att minska risken att fastna eller snubbla över en längre sladd.
 10. INTE använda apparaten utomhus.
 11. INTE fungerar om sladden eller kontakten är skadad. Om apparaten börjar fungera under användning ska du omedelbart dra ut nätsladden från strömkällan. INTE ANVÄND ELLER FÖRSÖK ATT Reparera en funktionsfel. Kontakta kundtjänst för hjälp (se baksidan av handboken för kontaktinformation).
 12. DRA UR apparaten från uttaget när den inte används och före rengöring. Låt apparaten svalna innan du sätter på eller tar bort delar.
 13. ALDRIG sänk höljet i vatten. Om apparaten faller eller om den råkar nedsänkas i vatten ska du omedelbart koppla bort den från vägguttaget. Räck inte ut vätska om apparaten är inkopplad och nedsänkt. Sänk inte ned eller skölj sladdar eller pluggar i vatten eller andra vätskor.
 14. Apparatens yttre ytor kan bli varma under användning. Använd ugnsvantar vid hantering av heta ytor och komponenter.
 15. När du lagar mat, DO INTE placera apparaten mot en vägg eller mot andra apparater. Lämna minst 5 tum ledigt utrymme på toppen, baksidan och sidorna och ovanför apparaten. INTE placera något ovanpå apparaten.
 16. INTE placera din apparat på en spishäll, även om spisen är sval, eftersom du av misstag kan slå på spishällen, orsaka brand, skada apparaten, din spishäll och ditt hem.
 17. Innan du använder din nya apparat på en bänkskiva, kontakta tillverkaren eller installatören för bänkskivan för rekommendationer om hur du använder apparater på dina ytor. Vissa tillverkare och installatörer kan rekommendera att du skyddar din yta genom att placera en värmepanna eller nagel under apparaten för värmeskydd. Din tillverkare eller installatör kan rekommendera att heta kastruller, kastruller eller elektriska apparater inte ska användas direkt ovanpå bänkskivan. Om du är osäker, placera en nagel eller en varmkudde under apparaten innan du använder den.
 18. Denna apparat är endast avsedd för normalt hushållsbruk. Det är INTE AVSEDD för användning i kommersiella eller detaljhandelsmiljöer. Om apparaten används felaktigt eller för professionella eller semiprofessionella ändamål eller om den inte används enligt instruktionerna i bruksanvisningen upphör garantin att gälla och tillverkaren kommer inte att hållas ansvarig för skador.
 19. När tillagningstiden har avslutats avbryts tillagningen men fläkten fortsätter att gå i 20 sekunder för att kyla ner apparaten.
 20. ALLTID koppla ur apparaten efter användning.
 21. INTE vidröra heta ytor. Använd handtag eller vred.
 22. EXTREM FÖRSIKTIGHET måste användas när du flyttar en apparat som innehåller het olja eller andra heta vätskor.
 23. ANVÄND EXTREMT FÖRSIKTIGHET vid borttagning av brickor eller bortskaffande av varmt fett.
 24. INTE rengör med metallskurplattor. Bitar kan bryta av dynan och vidröra elektriska delar, vilket skapar risk för elektriska stötar. Använd skrubbdynor som inte är metalliska.
 25. Överdimensionerade livsmedel eller metallredskap FÅR INTE sätts i apparaten eftersom de kan orsaka brand eller risk för elektriska stötar.
 26. EXTREM FÖRSIKTIGHET bör utövas vid användning av behållare konstruerade av annat material än metall eller glas.
 27. INTE förvara material, annat än tillverkarens rekommenderade tillbehör, i denna apparat när den inte används.
 28. INTE placera något av följande material i apparaten: papper, kartong, plast.
 29. INTE täck droppbrickan eller någon del av apparaten med metallfolie. Detta kommer att orsaka överhettning av apparaten.
 30. För att koppla bort, stäng av kontrollen och dra sedan ut kontakten ur vägguttaget.
 31. För att stänga av apparaten, tryck på Avbryt-knappen. Indikatorlampan runt kontrollknappen kommer att ändra färg från rött till blått och sedan stängs apparaten av.

varning 2VARNING:
För Kaliforniens invånare
Denna produkt kan utsätta dig för di(2-etylhexyl)ftalat, som är känt för delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och fosterskador eller andra reproduktionsskador. För mer information gå till www.P65Warnings.ca.gov.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER - ENDAST FÖR HUSHÅLLSANVÄNDNING

varning 2 Varning

 • ALDRIG lägg vad som helst ovanpå apparaten.
 • ALDRIG täck luftventilerna på toppen, baksidan och sidan av matlagningsmaskinen.
 • ALLTID använd ugnsvantar när du tar bort något varmt från apparaten.
 • ALDRIG vila vad som helst på dörren medan den är öppen.
 • INTE låt dörren stå öppen under en längre tid.
 • ALLTID se till att inget sticker ut ur apparaten innan du stänger luckan.
 • ALLTID stäng dörren försiktigt; ALDRIG slog dörren stängd.
  ALLTID håll i dörrhandtaget när du öppnar och stänger dörren.

varning 2 FÖRSIKTIGHET: Sätt i nätsladden

 • Anslut nätsladden till ett särskilt vägguttag. Inga andra apparater får anslutas till samma uttag. Om du ansluter andra apparater till uttaget kommer kretsen att överbelastas.
 • En kort strömkabel tillhandahålls för att minska risken för att fastna i eller snubbla över en längre sladd.
 • Längre förlängningssladdar finns tillgängliga och kan användas om försiktighet iakttas vid användning.
 • Om en längre förlängningssladd används:
  a. Den märkta elektriska värdena på förlängningssladden ska vara minst lika hög som den elektriska värdena för apparaten.
  b. Sladden ska placeras så att den inte draperar över bänkskivan eller bordsskivan där den kan dras av barn eller snubblas över av misstag.
  c. Om apparaten är av jordad typ bör sladduppsättningen eller förlängningssladden vara en jordad 3-trådsladd.
 • Denna apparat har en polariserad kontakt (ett blad är bredare än det andra). För att minska risken för elektriska stötar är den här kontakten avsedd att endast passa i ett polariserat uttag. Om kontakten inte passar helt i uttaget, vänd kontakten. Om det fortfarande inte passar, kontakta en kvalificerad elektriker. Försök inte ändra plugin ändå.

Elkraft
Om den elektriska kretsen är överbelastad med andra apparater, kanske din nya apparat inte fungerar korrekt. Den ska drivas på en dedikerad elektrisk krets.

Viktigt

 • Före första användningen tvättar du tillbehören för hand. Torka sedan av utsidan och insidan av apparaten med en varm, fuktig trasa och milt tvättmedel. Förvärm sedan apparaten i några minuter för att bränna bort eventuella rester. Torka slutligen av apparaten med en våt trasa.
  VARNING: Vid första användningen kan apparaten röka eller avge en brännande lukt på grund av oljor som används för att täcka och bevara värmeelementen.
 • Denna apparat måste användas med droppbrickan på plats och all mat måste rengöras från droppbrickan när droppbrickan blir mer än halvfull.
 • Använd aldrig apparaten med öppna dörrar.
 • Lägg aldrig bakpannan (eller något annat tillbehör) direkt på toppen av de nedre värmeelementen.

Delar

EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - DelarEMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - Del 2

 1. HUVUDENHET: Har en robust konstruktion i rostfritt stål. Rengör enkelt med annonsamp svamp eller trasa och ett milt tvättmedel. Undvik hårda, slipande rengöringsmedel. ALDRIG sänk den här apparaten i vatten eller vätskor av något slag.
 2. DÖRRHANDTAG: Förblir svalt under tillagningen.
  Använd alltid handtaget och undvik att röra vid dörren. Om du öppnar en dörr öppnas båda dörrarna. Luckan kan bli mycket varm under tillagningsprocessen och kan orsaka skador.
 3. GLAS DÖRRAR: Robust, hållbart härdat glas håller värmen inne och hjälper till att säkerställa en jämn värmefördelning till maten.
  ALDRIG laga mat med dessa luckor i öppet läge.
 4. LED-DISPLAY: Används för att välja, justera programmering eller övervaka matlagningsprogram.
 5. KONTROLLPANEL: Innehåller kontrollknapparna och rattarna (se avsnittet "Kontrollpanelen").
 6. STYRKNAPP: Används för att välja förinställda tillagningsinställningar (se avsnittet "Kontrollpanelen").
 7. DRIPBAKA: Placera i botten av apparaten precis under värmeelementen. Använd aldrig denna apparat utan droppbrickan. Droppbrickan kan bli full när du lagar stor eller saftig mat. När droppbrickan blir mer än halvfull, töm den.
  Så här tömmer du droppbrickan under tillagningen:
  Medan du bär ugnsvantar, öppna luckan och skjut långsamt ut droppbrickan ur apparaten. VAR FÖRSIKTIG ATT INTE RÖRA VÄRMEELEMENTEN.
  Töm droppbrickan och sätt tillbaka den i apparaten.
  Stäng luckan för att avsluta tillagningscykeln.
 8. GALLER: Används för att rosta bröd, bagels och pizzor; bakning; grillning; och stekning. Kvantiteten kan variera.
  VARNING: När du bakar eller lagar mat med stekpannor och tallrikar, placera dem alltid på ett rack. Tillaga aldrig något direkt på värmeelementen.
 9. BAKPLÅT: Använd för bakning och uppvärmning av olika livsmedel. Djupare ugnssäkra pannor och fat kan användas i apparaten.
 10. ROTISSERIE SPIT: Används för att tillaga kycklingar och kött på spett under rotation.
 11. CRISPER TRAY: Används för att laga oljefri stekt mat för att cirkulera varmluft hela vägen runt maten.
 12. ROTISSERIE HÄMTNINGSVERKTYG: Används för att ta bort varm mat på Rotisserie Spit från apparaten. Använd handskydd för att undvika brännskador från varm mat.
 13. GRILLPLATTA: Använd för grillning av biffar, hamburgare, grönsaker och mer.
 14. GRILLPLATS HANDTAG: Fäst till Crisper-brickan eller grillplattan för att ta bort från apparaten.

varning 2 Varning
Grillspettdelarna och andra metallkomponenter i denna apparat är vassa och blir extremt varma under användning. Stor försiktighet bör iakttas för att undvika personskador. Bär ugnsvantar eller skyddshandskar.

Använda tillbehören

ANVÄNDNING AV STÅNGSTÄLLARE

 1. Sätt in droppbrickan under de nedre värmeelementen (längst ner på apparaten [se bild i]).
 2. Använd markeringarna på luckan för att välja den hyllposition som rekommenderas för ditt recept. Placera mat på gallret och sätt sedan in gallret i önskad öppning.

EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - WIRE RACK

FIKON. i

ANVÄNDA BAKPANNEN

 1. Sätt in droppbrickan under de nedre värmeelementen (längst ner på apparaten [se bild i]).
 2. Använd markeringarna på luckan för att välja den tillagningsposition som rekommenderas för ditt recept.
  Placera mat på bakplåten och sätt sedan in bakplåten i önskad öppning.
  OBS: Bakplåten kan sättas in i en hylla nedanför krisparbrickan eller gallret för att fånga upp eventuellt matdropp (se avsnittet "Rekommenderade tillbehörspositioner").

ANVÄNDA CRISPER TRAY

 1. Sätt in droppbrickan under de nedre värmeelementen (längst ner på apparaten [se bild i]).
 2. Använd markeringarna på luckan för att välja hyllposition att rekommendera för ditt recept. Placera mat på Crisper-brickan och sätt sedan in Crisper-brickan i önskad öppning.
  OBS: När du använder Crisper-brickan eller gallret för att laga mat som tenderar att droppa, såsom bacon eller biff, använd bakplåten under brickan eller gallret för att fånga upp eventuell droppande juice och för att begränsa röken (se "Rekommenderade tillbehörspositioner" sektion).

VIKTKAPACITET AV TILLBEHÖR

Tillbehör Fungera

Vikt Begränsa

Galler Varierar 11 g
Crisper bricka Fritör 11 g
Rotisserie Spit Rotisserie 6 g

ANVÄNDNING AV GRILLPLATEN

 1. Sätt in droppbrickan under de nedre värmeelementen (längst ner på apparaten [se bild i]).
 2. Lägg maten på grillplattan och sätt in grillplattan i hyllläge 7.

ANVÄNDNING AV GRILLPLATENS HANDTAG

 1. Använd den större anslutna kroken på grillplattans handtag för att haka fast den övre delen av tillbehöret och dra ut tillbehöret något ur apparaten. Du behöver bara dra ut tillbehöret tillräckligt långt för att få plats med den större kroken under tillbehöret.
 2. Vänd på grillplattans handtag och använd de två mindre krokarna för att låsa grillplattans handtag till tillbehöret. Dra ut tillbehöret ur apparaten och överför det till en värmebeständig yta.

OBS: Grillplattans handtag kan också användas för att ta bort Crisper-brickan.
VARNING: Tillbehör kommer att vara heta. Rör inte heta tillbehör med bara händerna. Placera varma tillbehör på en värmetålig yta.
VARNING: Använd inte grillplattans handtag för att bära Crisper-brickan eller grillplattan. Använd endast grillplattans handtag för att ta bort dessa tillbehör från apparaten.

ANVÄNDER ROTISSERIE SPIT

EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - GafflarFIKON. ii

EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - SpottFIKON. iii

 1. Sätt in droppbrickan under de nedre värmeelementen (längst ner på apparaten [se bild i]).
 2. Med borttagna gafflar, tvinga Rotisserie Spit genom mitten av maten på längden.
 3. Skjut gafflarna (A) på vardera sidan av spettet och säkra dem på plats genom att dra åt de två inställningsskruvarna (B). OBS: För att stödja maten på Spitspetten bättre, sätt in Rotisserie-gafflarna i maten i olika vinklar (se Fig. ii).
 4. Håll det monterade spettspettet i en liten vinkel med vänster sida högre än höger sida och sätt in spetsens högra sida i spettspettanslutningen inuti apparaten (se fig. iii).
 5. Med höger sida säkert på plats, släpp ner den vänstra sidan av Spit i Rotisserie-anslutningen på apparatens vänstra sida.

TA BORT ROTISSERIE-SPITTSektionen

 1. Med hjälp av Fetch Tool, haka fast botten på vänster och höger sida av skaftet som är fäst vid Rotisserie Spit.
 2. Dra Rotisserie Spit något åt ​​vänster för att koppla bort tillbehöret från Rotisserie-uttaget.
 3. Dra försiktigt och ta bort Rotisserie Spit från apparaten.
 4. För att ta bort mat från Rotisserie Spit, vrid för att skruva loss skruvarna på en Rotisserie Fork. Upprepa för att ta bort den andra rotisseriegaffeln. Skjut bort maten från Rotisserie Spit.

OBS: Vissa tillbehör ingår kanske inte i köpet.

Kontrollpanelen

EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - kontrollpanelA. FÖRINSTÄLLNINGAR FÖR TILLAGNING: Använd programvalsknappen för att välja en förinställning för tillagning (se avsnittet "Förinställningstabell").
Tryck på valfri knapp på kontrollpanelen eller vrid på programvalsknappen för att tända tillagningsförinställningarna.
B. TID/TEMPERATURVISNING
EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - FLÄKT FLÄKTSKÄRM: Tänds när apparatens fläkt är på.
EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - VÄRMEELEMENT VÄRMEELEMENT DISPLAY: Lyser när de övre och/eller nedre värmeelementen är på.
EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - TEMPERATUR TEMPERATURVISNING: Visar den aktuella inställda tillagningstemperaturen.
EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - TIME TIDSVISNING: När apparaten förvärms (endast vissa förinställningar använder förvärmningsfunktionen; se avsnittet "Förinställningstabell" för mer information), visar "PH". När tillagningscykeln är igång, visar den återstående tillagningstiden.
C. TEMPERATURKNAPP: Detta gör att du kan åsidosätta förinställda temperaturer. Temperaturen kan justeras när som helst under tillagningscykeln genom att trycka på temperaturknappen och sedan vrida ratten för att justera temperaturen. Tryck och håll ned temperaturknappen för att ändra den visade temperaturen från Fahrenheit till Celsius.
D. FLÄKTKNAPP: Tryck för att slå på eller av fläkten när den används med valda förinställningar och för att ändra fläkthastigheten från hög till låg eller av (se avsnittet "Förinställningstabell"). En förinställning måste först startas för att justera fläkthastigheten.
När en tillagningscykel är klar kan du trycka och hålla ned fläktknappen i 3 sekunder för att aktivera apparatens manuella nedkylningsfunktion (se avsnittet "Manuell nedkylningsfunktion").
E. TIDSKNAPP: Detta gör att du kan åsidosätta förinställda tider. Tiden kan ställas in när som helst under tillagningscykeln genom att trycka på tidsknappen och sedan vrida ratten för att justera tiden.
F. LJUSKNAPP: Kan väljas när som helst under tillagningsprocessen för att lysa upp apparatens insida.
G. START/PAUS-KNAPP: Tryck för att när som helst börja eller pausa tillagningsprocessen.
H. AVBRYT-KNAPP: Du kan välja denna knapp när som helst för att avbryta tillagningsprocessen. Håll in Avbryt-knappen i 3 sekunder för att stänga av apparaten).
I. KONTROLLVRED: Använd för att bläddra genom val när du väljer ett förinställt läge. Ringen runt kontrollknappen lyser blått när apparaten är påslagen. Ringen ändrar färg till röd när en förinställning har valts och blir tillbaka till blå när tillagningscykeln är klar.

Förinställd information

FÖRINSTÄLLT LÄGESCHEMA
Tiden och temperaturen i tabellen nedan hänvisar till de grundläggande standardinställningarna. När du blir bekant med apparaten kommer du att kunna göra mindre justeringar för att passa din smak.
MINNE: Apparaten har en minnesfunktion som kommer att behålla din senaste programinställning. För att återställa den här funktionen, koppla ur apparaten, vänta 1 minut och sätt på apparaten igen.

Förinställd Fan Fart Halvvägs timer Förvärma Standard Temperatur Temperatur Mätområde Standard timer

Tid Mätområde

Airfry Hög Y N 400 ° F/204 ° C 120–450° F/49–232° C 15 min. 1–45 minuter.
Fries Hög Y N 425 ° F/218 ° C 120–450° F/49–232° C 18 min. 1–45 minuter.
Bacon Hög Y N 350 ° F/177 ° C 120–450° F/49–232° C 12 min. 1–45 minuter.
Grill Låg / off Y Y 450 ° F/232 ° C 120–450° F/49–232° C 15 min. 1–45 minuter.
Ägg Hög N N 250 ° F/121 ° C 120–450° F/49–232° C 18 min. 1–45 minuter.
Fisk Hög Y Y 375 ° F/191 ° C 120–450° F/49–232° C 10 min. 1–45 minuter.
revben Hög / Låg / Av N N 250 ° F/121 ° C 120–450° F/49–232° C 4 hrs. 30 minuter – 10 timmar
Avfrostning Låg / Av Y N 180 ° F/82 ° C 180 F/82°C 20 min. 1–45 minuter.
Stek Hög Y Y 500 ° F/260 ° C 300–500° F/149–260° C 12 min. 1–45 minuter.
Grönsaker Hög Y Y 375 ° F/191 ° C 120–450° F/49–232° C 10 min. 1–45 minuter.
Wings Hög Y Y 450 ° F/232 ° C 120–450° F/49–232° C 25 min. 1–45 minuter.
Baka Hög / Låg / Av Y Y 350 ° F/177 ° C 120–450° F/49–232° C 25 min. 1 min. - 4 timmar
Rotisserie Hög N N 375 ° F/191 ° C 120–450° F/49–232° C 40 min. 1 min. - 2 timmar
Rostat bröd N / A N N 4-skivor N / A 6 min. N / A
Kyckling Hög / Låg / Av Y Y 375 ° F/191 ° C 120–450° F/49–232° C 45 min. 1 min. - 2 timmar
Pizza Högt lågt / off Y Y 400 ° F/204 ° C 120–450° F/49–232° C 18 min. 1–60 minuter.
Bakverk Låg / Av Y Y 375 ° F/191 ° C 120–450° F/49–232° C 30 min. 1–60 minuter.
Bevis N / A N N 95 ° F/35 ° C 75–95° F/24–35° C 1 timmar 1 min. - 2 timmar
Halstra Hög Y Y 400 ° F/204 ° C Låg:
400 ° F/204 ° C
Hög:
500 ° F/260 ° C
10 min. 1–20 minuter.
Långkok Högt lågt / off N N 225 ° F/107 ° C 225°F/250°F/275°F
107°C/121°C/135°C
4 hrs. 30 minuter – 10 timmar
Roast Hög / Låg / Av Y Y 350 ° F/177 ° C 120–450° F/49–232° C 35 min. 1 min. - 4 timmar
Torka Låg N N 120 ° F/49 ° C 85–175° F/29–79° C 12 hrs. 30 minuter – 72 timmar
Värm upp igen Hög / Låg / Av Y N 280 ° F/138 ° C 120–450° F/49–232° C 20 min. 1 min. - 2 timmar
Varm Låg / Av N N 160 ° F/71 ° C Ej justerbar 1 timmar 1 min. - 4 timmar

REKOMMENDERADE TILLBEHÖRSPOSITIONER
Crisperbrickan, gallret och bakplåten kan sättas in i positionerna 1, 2, 4/5, 6 eller 7. Position 3 är spetsöppningen och kan endast användas med spettspett. Observera att position 4/5 är ett enda spår i apparaten.
VIKTIGT: Droppbrickan måste alltid hållas under värmeelementen i apparaten när du lagar mat.

Förinställd Hylla Placera

Rekommenderad Tillbehör

Airfry Nivå 4/5 Crisperplåt/bakpanna
Fries Nivå 4/5 Crisper bricka
Bacon Nivå 4/5 Crisperbricka med bakplåten placerad under*
Grill Nivå 7 Grillplatta
Ägg Nivå 4/5 Crisper bricka
Fisk Nivå 2 Bakplåt
revben Nivå 7 Bakplåt/galler med gryta på toppen
Avfrostning Nivå 6 Bakplåt
Stek Nivå 2 Galler med bakformen placerad under*
Grönsaker Nivå 4/5 Crisperplåt/bakpanna
Wings Nivå 4/5 Crisperbricka med bakplåten placerad under*
Baka Nivå 4/5 Galler/grillpanna
Rotisserie Nivå 3 (Rotisserie Slot) Rotisserie Spit and Forks
Rostat bröd Nivå 4/5 Galler
Kyckling Nivå 4/5 Crisperplåt/bakpanna
Pizza Nivå 6 Galler
Bakverk Nivå 4/5 Galler/grillpanna
Bevis Nivå 6 Bakplåt/galler med brödform ovanpå
Halstra Nivå 1 Bakplåt
Långkok Nivå 7 Galler med gryta på toppen
Roast Nivå 6 Bakplåt
Torka Level 1/2/4/5/6 Crisper bricka/trådställ
Värm upp igen Nivå 4/5/6 Crisperplåt/galler/bakpanna
Varm Nivå 4/5/6 Crisperplåt/galler/bakpanna

*När du använder bakplåten under Crisper-brickan eller gallret, placera bakformen en nivå under maten för att fånga upp dropp.

EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - POSITIONERFÖRVÄRMNING
Vissa förinställningar inkluderar en förvärmningsfunktion (se avsnittet "Förinställningstabell"). När du väljer en förinställning med denna förvärmningsfunktion kommer kontrollpanelen att visa "PH" i stället för tillagningstiden tills apparaten har nått den inställda temperaturen. Därefter kommer tillagningstimern att börja räkna ned. För vissa recept bör mat tillsättas i apparaten efter att apparaten har förvärmts färdigt.
VARNING: Apparaten blir varm. Använd ugnsvantar för att lägga till mat till apparaten.

HALVVÄGSTIMER
Vissa av dessa förinställda apparater inkluderar en halvvägstimer, vilket är en timer som ljuder när tillagningscykeln har nått halvvägs. Denna halvvägstimer ger dig möjlighet att skaka eller vända din mat eller rotera tillbehören i apparaten, vilket hjälper till att säkerställa jämn tillagning.
För att skaka mat som tillagas i Crisper-brickan, använd ugnsvantar för att skaka maten.
För att vända mat, som hamburgare eller biff, använd en tång för att vända maten.
För att rotera tillbehör, flytta det övre tillbehöret till det nedre tillbehörets position och flytta det nedre tillbehöret till det övre tillbehörets position.
För example, om Crisper-facket är i hyllläge 2 och gallret är i hyllläge 6, bör du byta Crisper-facket till hyllläge 6 och Wire Rack till hyllläge 2.

DUBBLA FLÄKT HASTIGHETER
När du använder några av denna apparats förinställningar kan du styra hastigheten på fläkten som är placerad överst på apparaten. Att använda fläkten med hög hastighet hjälper överhettad luft att cirkulera runt din mat när den tillagas, vilket är idealiskt för att laga många typer av mat jämnt. Att använda en lägre fläkthastighet är idealiskt när du lagar mer ömtålig mat, som bakverk.
Avsnittet "Preset Chart" visar vilka fläktinställningar som är tillgängliga för varje förinställning. I diagrammet är standardfläkthastigheten för varje förinställning i fetstil.

MANUELL KYLNINGSFUNKTION
När en tillagningscykel är klar kan du trycka och hålla fläktknappen intryckt i 3 sekunder för att aktivera apparatens manuella nedkylningsfunktion. När den manuella nedkylningsfunktionen är igång kommer den övre fläkten att gå i 3 minuter för att kyla ner apparaten, som kan användas för att kyla ner apparatens inre när man lagar mat vid en lägre temperatur än föregående tillagningscykel. När den manuella nedkylningsfunktionen är aktiverad, tänds lampan runt fläktdisplayikonen, programvalsknappen blir röd och avsnittet Matlagningsförinställningar på kontrollpanelen mörknar.
Genom att trycka på fläktknappen medan den manuella nedkylningsfunktionen är aktiv växlar fläkthastigheten från hög till låg. Genom att trycka på fläktknappen en tredje gång avbryts den manuella nedkylningsfunktionen.
Medan den manuella nedkylningsfunktionen är aktiv kan programvalsknappen inte användas för att välja en förinställning för tillagning. Du kan när som helst trycka på knappen Avbryt för att avsluta den manuella nedkylningsfunktionen.

SCHEMA FÖR VÄRMEELEMENT

Läge

Förinställningar Info

Uppvärmning Elements Bilar

Konvektion Ugn Revbensspjäll, Tina, Grädda, Rostat bröd, Kyckling, Pizza, Bakverk, Slow Cook, Grilla, Värm, Varm • Använder de övre och undre värmeelementen.
• Standardtid, temperatur och fläkthastighet varierar beroende på den valda förinställningen. Se "diagrammet för förinställda lägen".
• Alla förinställda tillagningstemperaturer är justerbara utom förinställningarna för upptining och återuppvärmning.
EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - Konvektion
Torka Torka • Använder endast det övre värmeelementet.
• Detta tillagningsläge använder en lägre temperatur och en låghastighetsfläkt för att torka frukt och kött.
EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - Dehydrera
Grill Grill, prov • Använder endast bottenvärmeelementen.
• Alla förinställda tillagningstemperaturer är justerbara.
• Grillförinställningen ska användas med grillplattan.
• Proof-förinställningen använder en låg tillagningstemperatur som hjälper degen att jäsa.
EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - Grill
Turbo Fan med Spiral Uppvärmning Elementet Air Fry, Frites, Bacon, Ägg, Fisk, Grönsaker, Vingar, Biff, Stek, Rotisserie • Använder det övre spiralvärmeelementet på 1700 W.
• Använder turbofläkten för att leverera överhettad luft.
• Fläkten kan inte stängas av eller justeras när dessa förinställningar används.
• Standardtider och temperaturer varierar och kan justeras på dessa förinställningar.
EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - Turbofläkt

Matlagningstabell

Internt köttdiagram
Använd detta diagram och en mattermometer för att säkerställa att kött, fågel, skaldjur och annan tillagad mat når en säker lägsta innertemperatur. *För maximal livsmedelssäkerhet rekommenderar det amerikanska jordbruksdepartementet 165°F/74°C för allt fjäderfä; 160° F/71° C för köttfärs, lamm och fläsk; och 145°F/63°C, med 3 minuters viloperiod, för alla andra typer av nötkött, lamm och fläsk. Även review USDA: s livsmedelssäkerhetsstandarder.

Mat Typ

Inre Temp.*

 

Nötkött

Marken 160 ° C (71 ° F)
Steksstekar: medium 145 ° C (63 ° F)
Steksstekar: sällsynta 125 ° C (52 ° F)
 

Kyckling & Turkiet

bröst 165 ° C (74 ° F)
Mark, fylld 165 ° C (74 ° F)
Hela fågeln, benen, låren, vingarna 165 ° C (74 ° F)
Fisk & skaldjur Vilken typ som helst 145 ° C (63 ° F)
 

Lamm

Marken 160 ° C (71 ° F)
Steksstekar: medium 140 ° C (60 ° F)
Steksstekar: sällsynta 130 ° C (54 ° F)
 

Gris

Kotletter, malet, revben, stekar 160 ° C (71 ° F)
Fullkokt skinka 140 ° C (60 ° F)

Användningsinstruktioner

Före första användning

 1. Läs allt material, varningsdekaler och etiketter.
 2. Ta bort allt förpackningsmaterial, etiketter och klistermärken.
 3. Tvätta alla delar och tillbehör som används i matlagningsprocessen med varmt tvålvatten. Handtvätt rekommenderas.
 4. Tvätta eller sänk aldrig köksredskapet i vatten. Torka av matlagningens insida och utsida med en ren, fuktig trasa. Skölj med en varm, fuktig trasa.
 5. Innan du lagar mat, förvärm apparaten i några minuter så att tillverkarens skyddande oljebeläggning kan brinna av. Torka av apparaten med varmt tvålvatten och en disktrasa efter denna inbränningscykel.

Instruktioner

 1. Placera apparaten på en stabil, plan, horisontell och värmebeständig yta. Se till att apparaten används i ett område med god luftcirkulation och bort från heta ytor, andra föremål eller apparater och brännbart material.
 2. Se till att apparaten är ansluten till ett särskilt eluttag.
 3. Välj tillbehör för ditt recept.
 4. Placera mat som ska tillagas i apparaten och stäng dörrarna.
 5. Välj ett förinställt läge genom att använda kontrollknappen för att bläddra igenom förinställningarna och trycka på Start/Paus-knappen för att välja förinställningen. Tillagningscykeln börjar. Observera att vissa tillagningsförinställningar inkluderar en förvärmningsfunktion (se avsnittet "Förinställningstabell").
 6. Efter att tillagningscykeln har startat kan du justera tillagningstemperaturen genom att trycka på temperaturknappen och sedan använda kontrollknappen för att justera temperaturen. Du kan också justera tillagningstiden genom att trycka på tidsknappen och använda kontrollknappen för att justera tillagningstiden.
  OBS: När du rostar bröd eller en bagel styr du ljusheten eller mörkret genom att justera samma vred.

OBS: När tillagningsprocessen är klar och tillagningstiden har förflutit piper apparaten flera gånger.
OBS: Om du lämnar apparaten tomgång (orörd) i 3 minuter stängs apparaten automatiskt av.
VARNING: Alla ytor inuti och utanför apparaten kommer att vara extremt varma. För att undvika skador, använd ugnsvantar. Låt apparaten svalna i minst 30 minuter innan du försöker rengöra eller förvara den.
VIKTIGT: Denna apparat är utrustad med ett länkat dörrsystem. Öppna dörrarna helt till inställda lägen eftersom dörrarna är fjäderbelastade och stängs om de öppnas delvis.

tips

 • Livsmedel som är mindre i storlek kräver vanligtvis lite kortare tillagningstid än större.
 • Stora storlekar eller mängder mat kan kräva en längre tillagningstid än mindre storlekar eller mängder.
 • Dimma lite vegetabilisk olja på färsk potatis föreslås för ett krispigare resultat. När du tillsätter lite olja, gör det precis innan du lagar mat.
 • Snacks som normalt tillagas i ugnen kan också tillagas i apparaten.
 • Använd den färdiga degen för att förbereda fyllda snacks snabbt och enkelt. Förgjord deg kräver också kortare tillagningstid än hemlagad deg.
 • En ugnsform eller ugnsform kan placeras på gallret inuti apparaten när du lagar mat som kakor eller pajer. Att använda en plåt eller ett fat rekommenderas också när du lagar ömtålig eller fylld mat.

Rengöring och förvaring

Rengöring
Rengör apparaten efter varje användning. Dra ut nätsladden ur vägguttaget och se till att apparaten är ordentligt kyld innan rengöring.

 1. Torka av apparatens utsida med en varm, fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel.
 2. För att rengöra dörrarna, skrubba försiktigt båda sidorna med varmt tvålvatten och adamp trasa. INTE blötlägg eller sänk apparaten i vatten eller tvätta i diskmaskinen.
 3. Rengör apparaten inuti med varmt vatten, ett milt rengöringsmedel och en icke-slipande svamp. Skrubba inte värmebatterierna eftersom de är ömtåliga och kan gå sönder. Skölj sedan apparaten noggrant med en ren, damp trasa. Lämna inte stillastående vatten inuti apparaten.
 4. Ta vid behov bort oönskade livsmedelsrester med en icke-slipande rengöringsborste.
 5. Kakad mat på tillbehör bör blötläggas i varmt tvålvatten för att enkelt ta bort maten. Handtvätt rekommenderas.

lagring

 1. Koppla ur apparaten och låt den svalna ordentligt.
 2. Se till att alla komponenter är rena och torra.
 3. Placera apparaten på en ren, torr plats.

Felsökning

Problem Möjligt Orsak

Lösning

Apparaten fungerar inte 1. Apparaten är inte ansluten.
2. Du har inte slagit på apparaten genom att ställa in förberedelsetid och temperatur.
3. Apparaten är inte ansluten till ett dedikerat eluttag.
1. Anslut nätsladden till ett vägguttag.
2. Ställ in temperatur och tid.
3. Anslut apparaten till ett dedikerat eluttag.
Mat inte lagad 1. Apparaten är överbelastad.
2. Temperaturen är för låg.
1. Använd mindre omgångar för jämnare tillagning.
2. Höj temperaturen och fortsätt tillagningen.
Maten stekas inte jämnt 1. Vissa livsmedel måste vändas in under tillagningen.
2. Livsmedel av olika storlekar tillagas tillsammans.
3. Tillbehör måste roteras, speciellt om mat tillagas på flera tillbehör samtidigt.
1. Kontrollera halvvägs genom processen och vänd in mat om det behövs.
2. Tillag mat av samma storlek tillsammans.
3. Vrid tillbehören halvvägs genom tillagningstiden.
Vit rök kommer från apparaten 1. Olja används.
2. Tillbehör har överskott av fettrester från tidigare tillagning.
1. Torka av för att ta bort överflödig olja.
2. Rengör komponenterna och apparatens insida efter varje användning.
Pommes frites stekas inte jämnt 1. Fel typ av potatis används.
2. Potatis blancheras inte ordentligt under tillagningen.
3. För många pommes friteras på en gång.
1. Använd färsk, fast potatis.
2. Använd skärpinnar och klappa torrt för att ta bort överflödig stärkelse.
3. Koka mindre än 2 1/2 koppar pommes frites åt gången.
Pommes frites är inte krispiga 1. Rå pommes frites har för mycket vatten. 1. Torka potatisen ordentligt innan du tappar olja. Skär pinnar mindre. Tillsätt lite mer olja.
Apparaten ryker. 1. Fett eller juice droppar på värmeelementet. 1. Apparaten måste rengöras.
Placera bakformen under Crisper-brickan eller gallret när du lagar mat med hög fukthalt.

OBS: All annan service ska utföras av en auktoriserad servicerepresentant. Kontakta kundtjänst med hjälp av informationen på baksidan av denna manual.

Vanliga frågor

 1. Behöver apparaten tid att värmas upp?
  Apparaten har en smart funktion som förvärmer apparaten till inställd temperatur innan timern börjar räkna ned. Den här funktionen träder i kraft med alla förprogrammerade inställningar utom Toast, Bagel och Dehydrate.
 2. Är det möjligt att stoppa tillagningscykeln när som helst?
  Du kan använda Avbryt -knappen för att stoppa tillagningscykeln.
 3. Är det möjligt att stänga av apparaten när som helst?
  Ja, apparaten kan stängas av när som helst genom att hålla ned knappen Avbryt i 3 sekunder.
 4. Kan jag kontrollera maten under tillagningsprocessen?
  Du kan kontrollera tillagningsprocessen genom att trycka på ljusknappen eller trycka på Start/Paus -knappen och sedan öppna luckan.
 5. Vad händer om apparaten fortfarande inte fungerar efter att jag har testat alla felsökningsförslag?
  Försök aldrig reparera hemma. Kontakta Tristar och följ procedurerna som anges i manualen. Underlåtenhet att göra det kan göra din garanti ogiltig.

EMERIL LAGASSE LOGO

FRENCH DOOR AIRFRTYER 360™

90-dag pengarna tillbaka garanti

Emeril Lagasse French Door AirFryer 360 täcks av en 90-dagars pengarna-tillbaka-garanti. Om du inte är 100 % nöjd med din produkt, returnera produkten och begär en ersättningsprodukt eller återbetalning. Inköpsbevis krävs. Återbetalningar inkluderar inköpspriset, minus bearbetning och hantering. Följ instruktionerna i returpolicyn nedan för att begära en ersättning eller återbetalning.
Ersättningsgarantipolicy
Våra produkter, när de köps från en auktoriserad återförsäljare, inkluderar en 1-års ersättningsgaranti om din produkt eller komponentdel inte fungerar som förväntat, garantin gäller endast den ursprungliga köparen och kan inte överföras. Om du upplever problem med en av våra produkter inom 1 år efter köpet, returnera produkten eller komponentdelen för ersättning med en funktionellt likvärdig ny produkt eller del. Det ursprungliga inköpsbeviset krävs och du är ansvarig för att betala för att skicka tillbaka apparaten till oss. I händelse av att en ersättningsapparat utfärdas upphör garantitäckningen sex (6) månader efter mottagningsdatumet för ersättningsapparaten eller resten av den befintliga garantin, beroende på vilket som inträffar senare. Tristar förbehåller sig rätten att ersätta apparaten med en av lika eller större värde.
Leverans & Retur
Om du av någon anledning vill byta ut eller returnera produkten under pengarna-tillbaka-garantin, kan ditt ordernummer användas som auktoriseringsnummer för returvaror (RMA). Om produkten köptes i en butik, returnera produkten till butiken eller använd "RETAIL" som RMA. Returnera din produkt till adressen som anges nedan för en ersättning, som inte medför några ytterligare bearbetnings- och hanteringsavgifter, eller för återbetalning av ditt inköpspris, minus bearbetning och hantering. Du står själv för kostnaden för att returnera produkten. Du kan hitta ditt ordernummer på www.customerstatus.com. Du kan ringa kundtjänst på 973-287-5149 eller mejla [e-postskyddad] för ytterligare frågor. Förpacka produkten noggrant och ta med i förpackningen en anteckning med (1) ditt namn, (2) postadress, (3) telefonnummer, (4) e-postadress, (5) anledning till retur, och (6) inköpsbevis eller ordernummer och (7) ange på anteckningen om du begär återbetalning eller ersättning. Skriv RMA på utsidan av paketet.

Skicka produkten till följande returadress:
Emeril Lagasse French Door AirFryer 360
Tristar-produkter
500 Returväg
Wallingford, CT 06495
Om ersättnings- eller återbetalningsbegäran inte har bekräftats efter två veckor, vänligen kontakta kundtjänst på 973-287-5149.
Refund
Återbetalningar som begärs inom tidsramen för återbetalningsgaranti kommer att utfärdas till den betalningsmetod som användes vid köpet om varan köptes direkt från Tristar. Om artikeln köptes från en auktoriserad återförsäljare krävs ett bevis på köpet och en check kommer att utfärdas för artikeln och momsbeloppet. Behandlings- och hanteringsavgifter återbetalas inte.

EMERIL LAGASSE LOGO

FRENCH DOOR AIRFRTYER 360™

Vi är mycket stolta över designen och kvaliteten på vår Emeril Lagasse French Door AirFryer 360TM

Denna produkt har tillverkats enligt högsta standard. Om du har några frågor är vår vänliga kundtjänst här för att hjälpa dig.
För delar, recept, tillbehör och allt Emeril varje dag, gå till tristarcares.com eller skanna den här QR-koden med din smartphone eller surfplatta:

EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - QR-kodhttps://l.ead.me/bbotTP
För att kontakta oss, mejla oss på [e-postskyddad] Eller ring oss på 973-287-5149.

EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - TristarLevererad av:
Tristar Products, Inc.
Fairfield, NJ 07004
© 2021 Tristar Products, Inc.
Made in Kina
EMERIL_FDR360_IB_TP_ENG_V6_211122

EMERIL LAGASSE FAFO 001 French Door Air Fryer 360 - symbol

Dokument/resurser

EMERIL LAGASSE FAFO-001 French Door Air Fryer 360 [pdf] Bruksanvisning
FAFO-001, French Door Air Fryer 360

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.