SKAPA-LOGO

SKAPA 5886915 Digital Smart Våg med Bluetooth och App

SKAPA-5886915-Digital-Smart-Våg-med-Bluetooth-och-App-PRODUCT

Tack för att du valde vår våg. Innan du använder apparaten, och för att säkerställa bästa möjliga användning, läs dessa instruktioner noggrant. Säkerhetsföreskrifterna som bifogas häri minskar risken för dödsfall, skador och elektriska stötar om de följs på rätt sätt. Förvara manualen på ett säkert ställe för framtida referens, tillsammans med det ifyllda garantikortet, inköpskvitto och paket. Om tillämpligt, vidarebefordra dessa instruktioner till nästa ägare av apparaten. Följ alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter och olycksförebyggande åtgärder när du använder en elektrisk apparat. Vi tar inget ansvar för kunder som inte följer dessa krav.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Använd endast enheten enligt beskrivningen i instruktionerna. Företaget kommer inte att hållas ansvarigt för eventuella skador som kan härröra från felaktig användning. Ta av skor och strumpor och håll bara fötterna i kontakt med elektroderna när du mäter kroppsvikt, BMI, BFR, muskler, vatten, benmassa, BMR, visceralt fett, proteinhalt, kroppsålder, standardvikt eller kroppsfett. Kontrollera batterierna om vågen inte fungerar. Byt ut dem vid behov. Använd mjukpapper med alkohol eller glasrengöringsmedel för att rengöra ytan om den är smutsig. Ingen tvål eller andra kemikalier. Håll den borta från vatten, värme och extrem kyla. Vågen är en högprecisionsmätare. Hoppa eller trampa aldrig på vågen eller plocka isär den och hantera den försiktigt för att undvika att den går sönder när den flyttas. Vågen är endast för familjebruk och inte lämplig för professionellt bruk. Kroppsvikt, BMI, kroppsfett, muskler, vatten, benmassa och andra metabolismmått är endast för referens. Du bör rådfråga en läkare när du genomför någon diet eller träningsprogram. Varning: Halt när det är blött! Vågplattformen kan vara ganska hal när den är våt, så se till att både vågplattformen och dina fötter är torra före användning. Kliv aldrig på vågplattformen med våta fötter Använd vågen på en hård och plan yta. Använd den inte på en matta eller mjuk yta. Kliv försiktigt på vågens plattform. Stå så stilla som möjligt tills viktavläsningen visas och låses på displayen. Vågen kommer att stängas av automatiskt om det inte görs något på ett tag. Denna våg är kompatibel med: Android: Google fit och Fitbit. iOS: Google fit, Fitbit och Apple hälsa.

INLEDNING

 • Se till att din mobila enhet kör iOS 8 eller senare, Android 5.0 eller senare och Bluetooth 4.0 eller högre.
 1. Ladda ner CREATE Home-appen från App Store eller Google Play.SKAPA-5886915-Digital-Smart-Våg-med-Bluetooth-och-app-FIG-1
 2. Registrera ett konto i din CREATE Home-app. Ange ditt mobilnummer eller din e-postadress. Ange verifieringskoden och skapa ett lösenord.
 3. Lägg till din enhet. Slå på Bluetooth-funktionen på din smartphone, öppna appen och sätt på vågen. Appen paras automatiskt med vågen. Klicka på Lägg till enhet i appen och välj Bluetooth-vågen. Det tar några sekunder för vågen att ansluta till appen. Efter att den har anslutits är parningsprocessen klar. Du behöver inte para ihop den igen för att använda vågen följande gånger.
 4. Använd appen.
  • På startsidan ser du enhetens namn.
  • Klicka på din våg så ser du mätparametrarna.
  • Stå på vågen tills mätningen är klar och din vikt är låst på vågens skärm.
  • Varje mätning kommer att registreras och du kan kontrollera dem i Trend-sektionen i appen (max 100 mätningar per år).
  • Du får offlinedata för dina mätningar när du använder vågen utan att öppna appen.
  • Vågen laddar upp data till din app så att du kan kontrollera dem senare (max 20 offlüne mätningar).
  • För att lägga till andra användare eller för att para ihop din våg med Google fit, Fitbit eller Apple hälsa, gå till inställningarna i appen.

HUR MAN ANVÄNDER DEN UTAN ATT ANSLUTA BLUETOOTH

 • Om du inte vill ansluta Bluetooth på din telefon så är det bara att stå på vågen så mäter den bara din kroppsvikt.

FELIKONER PÅ VÅGAN

 1. Överbelastning eller fel i mätningen: Displayen visar "Err" när vågen överskrider maxkapaciteten. Ta bort vikten för att undvika skador.
 2. Lågt batteri: Displayen visar "Lo". Öppna batteriluckan och sätt tillbaka dem.
 3. Felaktig mätning: Displayen visar "Err1" av dessa 2 anledningar:
  • Kroppsfett percentage är mindre än 5% eller över 50%.
  • Misslyckat test.

I enlighet med direktiven: 2012/19/EU och 2015/863/EU om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning samt deras avfallshantering. Symbolen med den korsade soptunnan som visas på förpackningen anger att produkten vid slutet av sin livslängd ska samlas in som separat avfall. Därför måste alla produkter som har nått slutet av sin livslängd lämnas till avfallsstationer som är specialiserade på separat insamling av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning, eller lämnas tillbaka till återförsäljaren vid tidpunkten för köp av ny liknande utrustning, på en one Tor en grund. Adekvat separat insamling för efterföljande uppstart av den utrustning som skickas för att återvinnas, behandlas och kasseras på ett miljövänligt sätt bidrar till att förebygga eventuella negativa effekter på miljön och hälsan och optimerar återvinningen och återanvändningen av komponenter som ingår i anordning. Otillåten kassering av produkten av användaren innebär tillämpning av administrativa sanktioner enligt lagarna.

Dokument/resurser

SKAPA 5886915 Digital Smart Våg med Bluetooth och App [pdf] Användarmanual
5886915 Digital Smart Våg med Bluetooth och App, 5886915, Digital Smart Våg med Bluetooth och App, Smart Pro

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.