Bekväma massagekuddinstruktioner

Bruksanvisning Läs instruktionerna före användning

 SPECIFIKATIONER

 • Nominell volymtage: DC 12V
 • Strömförbrukning: 20W

Varning

ENDAST FÖR VUXNA
Viktigt: Varje person som kan vara gravid, har en pacemaker, lider av diabetes, flebit och/eller trombos, löper ökad risk att utveckla blodproppar, eller som har stift/skruvar/konstgjorda leder eller andra medicintekniska produkter implanterade i sin/ hennes kropp bör rådfråga en läkare innan det inträffar oavsett kontrollinställning.

 • Använd inte på spädbarn eller ogiltigt eller sovande eller medvetslös person.
 • Använd inte på okänslig hud eller på personer med dålig blodcirkulation.
 • Kontrollera huden i kontakt med den uppvärmda delen av apparaten ofta för att minska risken för blåsbildning

VARNING

 • FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT, TA INTE BORT Kåpan. DET FINNS NÖDSÄNDBARA DELAR INNAN.
 • FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ORELEKTRISK STÖD, UTGÖR INTE DENNA ENHET FÖR REGN ELLER FUKT.

Blixten med pilhuvudsymbolen i en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för närvaron av oisolerad ”farlig volymtage” inom enhetens hölje som kan vara tillräckligt stor för att utgöra en risk för elektrisk stöt
Utropstecknet i en liksidig triangel är avsett att varna användaren om att det finns viktiga drifts- och underhållsinstruktioner i den litteratur som medföljer enheten.

VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER

Alla säkerhets- och bruksanvisningar bör läsas och följas innan enheten används. Vid användning av en elektrisk apparat bör grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive följande:

VARNING - FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRÄNNOR, BRAND, ELEKTRISKA STÖT ELLER SKADOR PÅ PERSONER:

 1. En apparat får aldrig lämnas utan uppsikt när den är inkopplad. Dra ur nätsladden när den inte används.
 2. Använd inte när du badar eller duschar. Rör aldrig vid en enhet som ramlade i vattnet. Koppla bort omedelbart.
 3. Placera eller förvara inte enheten där den kan falla eller kan dras in i ett badkar eller handfat.
 4. Placera eller tappa inte i vatten eller annan vätska.
 5. Använd aldrig stift eller andra metallfästen med denna utrustning.
 6. Noggrann övervakning är nödvändig när denna enhet används av, på eller nära barn och funktionshindrade.
 7. Använd endast denna apparat för avsedd användning enligt beskrivningen i denna handbok. Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.
 8. Använd aldrig apparaten om den har en skadad sladd eller kontakt. Om det inte fungerar som det ska, om det har tappats eller skadats eller tappats i vatten, INTE försök fixa det själv. Lämna tillbaka apparaten till vårt servicecenter för undersökning och reparation.
 9. Gör inte bär den här apparaten i matningssladden eller använd sladden som handtag
 10. Gör inte krossa eller vik den här apparaten vid förvaring.
 11. Håll ledningen borta från uppvärmda ytor.
 12. Tappa aldrig eller för in inga föremål i någon öppning.
 13. Gör inte använda utomhus. Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk och inomhusbruk.
 14. Gör inte arbeta i närvaro av explosiva och/eller brandfarliga ångor.
 15. För att koppla bort, sätt alla reglage i avstängt läge och ta sedan ut kontakten från uttaget.
 16. Överbelasta inte eluttaget. Använd endast den strömkälla som anges.
 17. För att undvika risk för elektriska stötar, demontera inte eller försök att reparera apparaten. Felaktig reparation kan orsaka risk för elektriska stötar eller personskador när enheten används.
 18. Ta aldrig ut kontakten ur uttaget genom att dra i nätsladden.
 19. Använd inte denna produkt som huvudtapp.

PRODUKTVÅRD OCH UNDERHÅLL

 1. Lägg Comfy -massagekudden på en säker, sval och torr plats när den inte används. Använd inte enheten i vått eller damp miljö.
 2. Sänk aldrig ned enheten i vätska.
 3. Håll dig borta från alla lösningsmedel och hårda rengöringsmedel.
 4. INTE försök att reparera denna massagekudde själv.
 5. Undersök klädseln noggrant före varje användning. Byt ut ytterkudden om fodret är synligt och / eller har tecken på skada, till exempel sprickor, revor eller blåsor.

ANVÄNDA MASSAGEREN

 1. Anslut adaptern till massageapparaten. Anslut adaptern till ett vägguttag. (INOMHUS ANVÄNDNING). Anslut biladaptern till massageapparaten. Anslut biladaptern till cigarettändaruttaget i bilen (IN-CAR USE).
 2. Tryck på POWER -knappen för att starta massagen.
 3. Tryck på POWER -knappen för andra gången för att ändra massageriktning.
 4. Tryck på POWER -knappen för tredje gången för att stänga av värmefunktionen.
 5. Tryck på POWER -knappen för fjärde gången för att stänga av enheten.

ANVÄNDA MASSAGEREN (LADDNING)

 1. Anslut adaptern till massageapparaten och anslut sedan adaptern till ett eluttag för att ladda massageapparaten.
 2. Koppla bort adaptern från vägguttaget och massageapparaten när laddningen inte är klar (den röda lampan lyser grönt).
 3. Håll POWER -knappen intryckt i två sekunder för att starta massageapparaten.
 4. Tryck på POWER -knappen igen för att ändra massageriktningen.
 5. Tryck på POWER -knappen för tredje gången för att stänga av värmen.
 6. Tryck på POWER -knappen för fjärde gången för att stänga av massagen.

• Massageriktningen ändras automatiskt var minut.

PLACERING AV DELAR OCH KONTROLLER


 1. . MASSAGENODER
 2. HUVUDENHET
 3.  EFFEKT

*KRAFTADAPTERN INGÅR INTE I LADDNINGSVERSIONEN

Dokument/resurser

COMFY Bekväm massagekudde [pdf] Instruktioner
COMFY, Massagekudde

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.