Användarmanualer, instruktioner och guider för CREATE-produkter.

SKAPA WINDWOOD Ultrasilent takfläkt användarmanual

CREATE WINDWOOD Ultrasilent Ceiling Fan Thank you for chcosing our ceiling fan. Before using the appliance, and to ensure the best use, carefully read these instruction. The safety precautions enclosed herein reduce the risk of death, injury and electrical shock when correctly adhered to. Keep the manusl in a safe place for future reference, along …

SKAPA Wipebot Window Cleaning Smart Robot Användarmanual

CREATE Wipebot Window Cleaning Smart Robot Thank you for choosing our windows cleaner. Before using the appliance, and to ensure the best use, carefully read these instructions. The safety precautions enclosed herein reduce the risk of death, injury and electrical shock when correctly adhered to. Keep the manual in a safe place for future reference, …

SKAPA Flowood Stylance Takfläkt Användarmanual

FLOWOOD STYLANCE CEILING FAN VENTILADOR DE TECHO USER MANUAL Thank you for choosing our ceiling fan. Before using the appliance, and to ensure the best use, carefully read these instructions. The safety precautions enclosed herein reduce the risk of death, injury, and electrical shock when correctly adhered to. Keep the manual in a safe place …

SKAPA Varm handduk Crystal Elektrisk handdukshylla Användarmanual

SKAPA Varm handduk Kristall elektrisk handdukshylla SÄKERHETSINSTRUKTIONER När du använder någon elektrisk apparat bör grundläggande säkerhetsföreskrifter alltid iakttas. Under hela processen med att installera apparaten, vänligen slå inte på glaset och var vänlig hantera försiktigt under installationen. VARNING: Värmaren får inte användas om glaspanelerna …

SKAPA Potts Compact Multi-Capsule kaffemaskin användarmanual

CREATE Potts Compact Multi-Capsule kaffemaskin Tack så mycket för att du valde vår kaffemaskin. Innan du använder denna produkt, läs noggrant igenom instruktionerna för korrekt användning. De medföljande säkerhetsåtgärderna minskar risken för elektriska stötar, skador och till och med dödsfall om de följs strikt. Förvara den här bruksanvisningen på en säker plats för framtida referens, tillsammans...

SKAPA Aroma Studio XL Diffuser användarmanual

SKAPA Aroma Studio XL Diffuser Tack för att du valde vår aromspridare. Innan du använder apparaten, och för att säkerställa bästa möjliga användning, läs dessa instruktioner noggrant. Säkerhetsföreskrifterna som bifogas häri minskar risken för dödsfall, skador och elektriska stötar om de följs på rätt sätt. Förvara manualen på en säker plats för framtida referens, tillsammans med …

SKAPA Eelctric Popcorn Maker Machine Användarmanual

POPCORN MAKER PALOMITERO ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du valde vår popcornmaskin. Innan du använder apparaten, och för att säkerställa bästa möjliga användning, läs dessa instruktioner noggrant. Säkerhetsföreskrifterna som bifogas häri minskar risken för dödsfall, skador och elektriska stötar om de följs på rätt sätt. Förvara manualen på en säker plats för framtida referens, tillsammans med …

SKAPA LS23 Smart Robot Vacuum 3D Laser Mapping System Användarmanual

LS23 Smart Robot Vacuum 3D Laser Mapping System Användarmanual Tack för att du valde vår dammsugare. Innan du använder apparaten, och för att säkerställa bästa möjliga användning, läs dessa instruktioner noggrant. Säkerhetsföreskrifterna som bifogas häri minskar risken för dödsfall, skador och elektriska stötar om de följs på rätt sätt. Förvara manualen på ett säkert sätt...

CREATE Mill Easy Electric Grinder Användarmanual

CREATE Mill Easy Electric Grinder VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER När du använder någon elektrisk apparat ska följande grundläggande säkerhetsföreskrifter alltid iakttas. Se till att volymentage och kretsens frekvens motsvarar de som anges på apparatens märkskylt. Apparaten får endast användas för det avsedda ändamålet. Tillverkaren ska …

SKAPA Vitro Handy Studio Induktionsspis användarmanual

SKAPA Vitro Handy Studio Induktionsspis Tack för att du valde vår induktionsspis. Innan du använder apparaten, och för att säkerställa bästa möjliga användning, läs dessa instruktioner noggrant. Säkerhetsföreskrifterna som bifogas häri minskar risken för dödsfall, skador och elektriska stötar om de följs på rätt sätt. Förvara manualen på en säker plats för framtida referens, …