CabKing logotypBRUKSANVISNING
CabKing-8V1 

CabKing-8V1 Hyttmaskin

VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER

varning 2 LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRST varning 2

För din egen säkerhet, se till att läsa, förstå och följa alla varningar, säkerhetsregler och instruktioner i denna bruksanvisning och på maskinen före användning. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga personskador.
varning 2 VARNING: Denna maskin innehåller produkter som kan utsätta dig för kemikalier inklusive nickel, som är känt för delstaten Kalifornien för att orsaka cancer. För mer information, gå till www.P65Warnings.ca.gov.
Denna varning gäller 80# och 220# diamanthjulen och 360# full face diamant lap.
INSTÄLLNINGSSÄKERHET

 • KÄNNA DITT ELVERKTYG. Läs denna bruksanvisning noggrant. Lär dig applikationer, begränsningar, specifika varningar och faror relaterade till denna maskin.
 • HÅLL VAKTAR PÅ PLATS OCH SÄKRADE. Använd aldrig denna maskin utan huvar. Se till att alla skydd fungerar och är ordentligt säkrade före varje användning.
 • ENDAST AVSEDD FÖR INOMHUS.
 • UNDVIK FARLIGA MILJÖER. Använd inte denna maskin nära bensin eller andra brandfarliga vätskor.
 • SE TILL ATT MASKINEN ÄR SÄKERT MONTERAD. Följ de korrekta monteringsanvisningarna innan du ansluter verktyget till en strömkälla.
 • ANVÄND ENDAST REKOMMENDERADE TILLBEHÖR. Användning av felaktiga tillbehör på denna maskin kan orsaka risk för skador.
 • KONTROLLERA FÖR SKADADE DELAR. Innan du använder denna maskin, kontrollera alltid om det finns några skadade skydd eller delar för att fastställa att den kommer att fungera korrekt och utföra sitt avsedd funktion. Kontrollera att rörliga delar är korrekt inriktade, fastsättning av rörliga delar, brott på delar, montering och andra förhållanden som kan påverka dess funktion. Ett skydd eller annan del som är skadad måste bytas ut ordentligt av tillverkaren av denna maskin för att undvika risken för skador.
 • ANVÄND ENDAST IDENTISKA CABKINGDELAR FÖR ERSÄTTNINGSDELAR. Användning av andra delar kan skapa en fara eller orsaka produktskada.

ELSÄKERHET 

 • ANVÄND ENDAST JORDAT UTTAG ELLER GFCI-UTTAG. Alla elektriska sladdar måste antingen vara ordentligt jordade, anslutna till ett överspänningsskyddat uttag eller helst anslutna till ett GFCI-uttag (Ground Fault Circuit Interrupter). En GFCI rekommenderas starkt för att förhindra elektriska stötar. Använd INTE en förlängningssladd.
 • MISSBRUK INTE SLADDEN. Bär aldrig maskinen i sladden eller dra den för att koppla bort den från uttaget. Håll sladden borta från värme, olja och vassa kanter.

ANVÄNDNINGSSÄKERHET 

 • KOPPLA ALDRIG FRÅN MOTORN, LAMPELLER PUMP MED VÅTA HÄNDER. Även om motorn är tät måste du se till att hålla alla elektriska anslutningar torra. Undvik att röra pumpen när den är ansluten till strömmen.
 • BÄR ALLTID RIKTIGT ÖGONSKYDD. Medföljande skyddsglasögon för att skydda dig från skräp som kan flyga ut under slipning. Vi rekommenderar att du bär de medföljande glasögonen eller skyddsglasögonen med sidoskydd. Vardagsglasögon är INTE skyddsglasögon. Om någon befinner sig i närheten av maskinen medan den används måste de bära skyddsglasögon.
 • BÄR RIKTIGT KLÄDER. Bär inga lösa kläder, handskar, slipsar eller smycken som kan fastna i maskinens rörliga delar. Långt hår måste säkras med ett gummiband eller hårband.
 • HÅLL ARBETSOMRÅDET VÄL BELYST, RENT OCH ORDENTLIGT.
 • ÖVERVAKNING AV VUXEN KRÄVS ALLTID. Lämna aldrig maskinen igång utan uppsikt.
 • RÖR INTE MOTORHUSET. Undvik kontakt med motorhuset när det används. Motorn är helt sluten och oventilerad så den ger höga temperaturer. Drifttemperaturen kan nå cirka 220°F.
 • ANVÄND INTE DENNA MASKIN UNDER PÅVERKAN AV DROGER, ALKOHOL ELLER NÅGON MEDICINATION. 
 • KÖR ALDRIG HJUL TORRA. Se till att det finns tillräckligt med vatten vid slipning så att stendamm inte bildas. Detta damm kan innehålla kemikalier som kan vara farliga för dina lungor om de andas in och som är kända för att orsaka cancer, fosterskador eller andra reproduktionsskador. För att minska din exponering för dessa kemikalier, arbeta i ett välventilerat utrymme och bär en ansikts- eller dammmask om slipningen är dammig.
 • ANVÄND ENDAST VATTEN SOM KYLVÄTSKA.
 • VISSA BERGAR INNEHÅLLER GIFTIGA ELEMENT. Undvik att slipa stenar som innehåller uran, kvicksilver, bly, arsenik etc. Var säker på att du känner till materialet du maler.
 • Tvinga INTE VERKTYGET eller fasthållande för att göra ett jobb det inte är designat för att göra.
 • MATNINGSRIKTNING. Var medveten om hjulets rotationsriktning. LÄTTA ALLTID ARBETSDELEN MOT HÅRSHJULEN. En hård stöt kan krossa hjulet. Använd lätt tryck när du börjar slipa. För mycket tryck kan få hjulet att spricka.
 • SLIPA ALDRIG MER ÄN ETT ARBETSDEL I TAGET.
 • STARTA ALDRIG MASKINEN OM ETT HJUL ÄR I KONTAKT MED ETT ARBETSDEL.
 • HJUL FORTSÄTTER SNURRA EFTER AVSTÄNGNING till slut sakta ner till stopp.
 • UNDVIK OBEKTIVA OPERATIONER OCH HANDPOSITIONER. Se till att du har en bra balans när du arbetar på den här maskinen. En plötslig glidning kan få din hand att flytta in i hjulet.
 • VAR ALLTID ALERT. Du måste vara fokuserad när du arbetar på den här maskinen. Det är möjligt för stenar att fastna på hjulen och kastas ut från slipområdet.

UNDERHÅLLSSÄKERHET

 • KOPPLA ALLTID FRÅN STRÖMEN INNAN SERVICE. Koppla bort maskinen, lamp, och vattenpump från ström innan du gör justeringar och när den inte används.
 • ÖPPNA INTE MOTORN. Inga delar som användaren kan reparera inuti.
 • RENGÖRA OCH TORKA MASKINEN EFTER ANVÄNDNING.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER 

DELAR LISTA

CabKing-8V1 Hyttmaskin - DELLISTA

DEL # BESKRIVNING QTY
1 BRUKSANVISNING
LÄS HELA MANUALEN
1
2 FÖRKLÄDE 1
3 GLASÖGON 1
4 SKAFTNYCKEL 1
5 PAN SPLASH GUARD 4
6 HANDVILA 2
7 STENBACK 2
8 DROPPA-SÖR 2
9 INRE SIDPANEL 2
10 YTTRE SIDPANEL 2
11 VATTENPUMP 1
12 VATTENPUMP FOTBRYTARE 1
13 POLSK KUVA 1
14 DIAMANTPASTA 1
15 8" DIAMANT LAP - 360# 1
16 LAMP 1
17 HUV 2
18 MOTOR 1
19 HJULSTÄNKSKYDD 2
20 DROPPTRÅG 2
21 BUNDBORD 1
22 80# SLIPSKJU 1
23 220# SLIPSKJU 1
24 280# HARTSHJUL 1
25 600# HARTSHJUL 1
26 1200# HARTSHJUL 1
27 3000# HARTSHJUL 1

MONTERINGSANVISNINGAR

CabKing-8V1 Hyttmaskin - figA

 1. Se FIG. En ovan för monteringsanvisningar. Bestäm en lämplig, väl upplyst plats för din CabKing-8V1. Du behöver ett robust bord eller arbetsbänk som har 4 fots bredd X 2 fots djup av fritt utrymme. CabKing-8V1 är en tung maskin som väger cirka 150 pund när den väl är monterad. Vi rekommenderar starkt att du monterar denna maskin med två personer.
 2. Det finns tre lådor som innehåller komponenter till din maskin; motorlådan, bottenplattan, huven, pannan, lampan och tillbehörslådan och lådan som innehåller hjulen. Släng inte någon förpackning förrän du är färdigställd.
 3. Öppna lådan som innehåller baseboard och tillbehör. Ta bort allt löst skum och tillbehör. Kontrollera att alla delar finns både på maskinen och i tillbehörslådan enligt de delar som anges på motsatt sida. Om du hittar några saknade eller skadade delar, ring oss omedelbart på (630) 366-6129 eller maila oss på [e-postskyddad].
 4. Placera basplattan på din förutbestämda plats. Se till att brädan ligger plant på ytan. Lämna ett par tums fritt utrymme bakom maskinen för att tillåta nätsladdar och vattenslangar.
 5. Ta bort de övre muttrarna och brickorna som sitter på de fyra bultarna som sticker genom bottenplattan (FIG. B). Håll dessa åt sidan, du behöver dem till motorn. Ta bort plastskyddet från bottenplattan.
  CabKing-8V1 Hyttmaskin - figB
 6. Installera lamp på bottenplattan. För att göra detta, öppna lamp lådan och ta ut lamp, gummitätning och tre Phillips-skruvar. Använd de förborrade hålen i bottenplattan som mall, fäst lamp med de tre Phillips-skruvarna, se till att gummitätningen är mellan bottenplattan och lamp. Lampnätsladden måste vara vänd bort från motorn (FIG. C).
 7. Ta bort motorn ur lådan genom att lyfta motorn rakt uppåt i det svarta huset. Lyft inte motorn i dess axlar. Motorn kommer i sin egen låda för fraktändamål. Det finns en skiftnyckel inuti lådan. Använd denna för att ta bort muttrarna som håller fast motorn i lådan.
  CabKing-8V1 Hyttmaskin - figC
 8. När motorn har tagits bort från lådan, placera den på de fyra bultarna som finns på bottenplattan. Se till att rikta in motorn så att den är parallell med brädet, ta sedan brickan och muttrarna du placerade åt sidan och dra åt dem på bultarna med samma skiftnyckel som användes för att ta bort motorn från brädet.
 9. Installation av hjul - Hänvisa till FIKON. D nedan för steg 9. Det finns två arbors som ingår i din CabKing. Den vänstra axeln är placerad i änden av den vänstra motoraxeln. Den högra axeln är placerad i änden av den högra motoraxeln. Skruva loss och ta bort vänster och höger arbor från motoraxlarna med hjälp av den medföljande axelnyckeln. Ta bort distanserna som finns på axlarna. Montera hjulen och distanserna på axlarna enligt FIG. D nedan. När hjulen och distanserna är korrekt installerade, byt ut och dra åt axlarna på axlarna med hjälp av axelnyckeln.
  CabKing-8V1 Hyttmaskin - figD
 10. Placera de två droppskålarna på bottenplattan. Droppformarna är inte fixerade på plats, vilket gör att du kan flytta dem efter behov. Sätt in de vänstra och högra kåporna i rostfritt stål i spåren som finns inuti dropptrågarna.
 11. Placera de genomskinliga stenbrickorna ovanpå huvarna och för in handstöden i dropptrågarna. Fäst pannstänkskydden på båda sidor av dropptrågarna. Justera placeringen av pannstänkskydden efter vattenstänket.
  CabKing-8V1 Hyttmaskin - figE
 12. Fäst de inre sidopanelerna i rostfritt stål på kåporna. De är magnetiskt fästa för enkel installation. Installera en sidopanel på den vänstra huven och den andra på den högra huven, närmast motorn (FIG. E).
 13. Fäst eventuellt de yttre sidopanelerna på kåporna. Liksom de inre sidopanelerna fästs de magnetiskt för enkel installation. Montera en sidopanel på den vänstra huven och den andra på den högra huven, längst bort från motorn (FIG. F). Flytta helt enkelt det svarta sidosprayröret uppåt för att fästa och ta bort sidopanelerna. Dessa yttre sidopaneler hjälper till att kontrollera vattenstänket, men att inte installera dem ger enklare åtkomst till diamantknuten och canvasdynan.
  INSTÄLLNING AV VATTENSYSTEMET
  CabKing-8V1-vattensystemet är ett enkelpassagesystem, vilket betyder att det inte återcirkulerar. INSTALLERA INTE VATTENSYSTEMET SOM ETT ÅTERCIRKULERINGSSYSTEM. Läs mer om CabKing vattensystem på sidan 15 efter installation.
  CabKing-8V1 Hyttmaskin - figF
 14. Skjut in dropptrågrören i dropptrågarna. Säkra anslutningen med fjäderklämman (FIG. G). Dra lätt i rören för att se till att de sitter fast. Placera de oanslutna ändarna av rören i en stor, 5 gallon tom hink (ingår ej), dräneringshål eller var du vill att det smutsiga vattnet ska rinna ut. Du måste ha dropptrågrören vända nedåt för att tyngdkraften ska kunna tömma vattnet från dropptrågarna. Om rören inte är vinklade nedåt kommer dropptrågarna att fyllas med vatten.
 15. CabKing-8V1 Hyttmaskin - figHSE TILL ATT VATTENPUMPEN INTE ÄR ansluten till strömförsörjningen. Anslut vattenintagssystemet genom att trycka in de två genomskinliga rören som är installerade i kåporna in i den svarta T-förgreningen, placerad i änden av det klara röret som är anslutet till vattenpumpen (FIG. H). Ta bort det skyddande underlaget från T-förgreningen och placera den klibbiga, självhäftande sidan på bottenplattan, bakom motorn. Dra lätt i dessa rör för att se till att de sitter fast. Placera vattenpumpen i en separat, stor 5-liters hink (ingår ej) helt fylld med rent vatten (FIG. I). Längden från skopan till enheten bör inte vara mer än 6 fot.
  CabKing-8V1 Hyttmaskin - figISLUTMONTERING
 16. Montera de två genomskinliga hjulstänkskydden på kåporna (FIG. J). Vrid vattenkontrollknapparna på vänster och höger huvar till avstängt läge enligt anvisningarna på vreden (FIG. J). Vrid de två sidoventilerna på sidosprayrören till avstängt läge. När den svarta pilen på sidoventilerna pekar åt vänster är de i avstängt läge.
 17. Anslut både motorn och lamp nätsladdar till ett överspänningsskyddat uttag, eller helst ett GFCI-uttag (Ground Fault Circuit Interrupter). Även om det inte krävs, rekommenderas en GFCI för att förhindra elektriska stötar och kan köpas i din lokala järnaffär. Även om motorn är tät måste du se till att hålla alla elektriska anslutningar torra.
 18. Fäst vattenpumpens strömkabel till fotkontaktens sladd. Fotkontakten slår på och av vattenpumpen. Anslut fotkontaktens sladd till ett överspänningsskyddat eluttag. KOPPLA ALLTID FRÅN FOTKOPPLAREN FRÅN STRÖMKÄLLA NÄR DEN INTE ANVÄNDS. Undvik att röra vid vattenpumpen när strömmen är på. Koppla ALDRIG UT ELLER RÖR ELKABBAR MED VÅTA HÄNDER. 
 19. SE TILL ATT HJULEN INTE ÄR I KONTAKT MED NÅGRA DELAR INNAN DU SLÅR PÅ MASKINEN SÅ ATT HJULEN SNURRIGER FRITT. Du kan nu slå på maskinen. Hjulen snurrar i 1800 rpm. Det är typiskt att motorn producerar ett slingrande ljud vid start och ett milt surrande ljud under användning.
 20. Starta vattendroppet genom att trycka på fotreglaget. Vrid de sex vattenkontrollknapparna till på-läget. Vårt unika vattensystem låter dig droppa vatten på varje hjul individuellt. Du kan justera vattenflödet efter dina önskemål med vattenkontrollrattarna. Under användning, se till att det droppar tillräckligt med vatten så att hjulen inte blir torra. KÖR ALDRIG HJUL TORRA. För att använda sidosprayen för canvasdynan och diamantöverlappningen, gå till sidan 13.
 21. Du är nu redo att använda CabKing-8V1. LÄS RESTEN AV DENNA BRUKSANVISNING, SÄRSKILT SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA, INNAN ANVÄNDNING FÖR ATT UNDVIKA RISK FÖR SKADA.

CabKing-8V1 Hyttmaskin - figJ

UNDERHÅLL

CabKing-8V1 är designad som en underhållsfri enhet. Det finns inga remmar, remskivor, kugghjul eller delar att aktivt underhålla, men alla delar bör rengöras manuellt och regelbundet med tvål och rent vatten. LÄGG INTE NÅGRA DELAR I DISKMASKINEN.
Byte av hjul — Hjulen som ingår i CabKing-8V1 har en diameter på 8 tum med 1 tums hål. CabKing-8V1 använder endast hjul med 1-tums hål. Färgen på hjulnavet kan variera. Använd den medföljande axelnyckeln, ta bort axeln som finns i änden av motoraxeln, skjut av hjulen och byt ut dem mot nya. Vi rekommenderar starkt att smörja axeln med olja, litiumfett eller WD-40 varje gång du byter hjul. Detta hjälper till att förhindra att axeln rostar och underlättar vid framtida hjulborttagning. Skulle du ha svårt att ta bort hjulen föreslår vi att du säkrar axeln med axelnyckeln och manuellt snurrar hjulet i motsatt riktning. Den motsatta kraften bör lossa hjulet. När du tar bort det sista hjulet kan axeln ibland fastna i hjulnavet. Snurra helt enkelt hjulet mot dig, vilket tar bort både hjulet och axeln, knacka sedan ut axeln med ett cylindriskt föremål.
LED-glödlampa — Glödlampan installerad i lamp är LED och håller länge. Om du behöver en byte måste du köpa denna LED-lampa direkt genom oss på cabking.com. LED-lampan installerad i CabKing lamp är speciellt utformad för denna maskin och kan inte hittas någon annanstans. Skriftliga och visuella instruktioner om hur du byter LED-glödlampa kommer att tillhandahållas med ersättningslampan.
LED-lampa specifikationer: Voltage: 90-240V. Utström: 300Ma. Ljusstyrka: 200300LM. Lamptyp: G5.3 bi-pin bas.

CabKing-8V1 Hyttmaskin - LED-ljus

MASKINANVÄNDNING

CabKing-8V1 Hyttmaskin - MASKIN

CabKing-8V1 är konfigurerad med två elektropläterade diamanthjul, fyra hartsdiamanthjul, en diamantskiva och en polerplatta för canvas. Den direktdrivna motorn på CabKing-8V1 eliminerar remmar och andra yttre motordelar att underhålla eller byta ut. Vattensystemet är unikt och låter dig självständigt styra vattensprayen på hjulen. Använd alltid tillräckligt med vatten under användning för att undvika att hjulen körs torra. Om hjulen blir täckta med stenrester, öka vattenflödet. Vi rekommenderar att du bär det medföljande förklädet så att du inte blir blöt när du arbetar.
En annan advantage till vårt vattensystem är att du kan justera sprutriktningen på varje hjul. Detta gör att du kan använda hjul med olika bredder. Gör detta genom att lokalisera y-split, som sitter under huven. Justera de två munstyckena som sätts in i y-split genom att vrida åt vänster eller höger (FIG. K).

CabKing-8V1 Hyttmaskin - figK

CabKing-8V1 slipar och polerar alla typer av former och design av sten, glas, syntetmaterial och metall. Den mest populära användningen är att göra cabochons. Den allmänna processen för att göra en cabochon på CabKing-8V1 beskrivs på sidorna 13 och 14.
Slipning — Börja med de elektropläterade diamantskivorna på vänster axel för att slutföra slipprocessen. Slipprocessen formar din cabochon och tar bort eventuella ytojämnheter så att stenen kan jämnas och poleras. Håll din sten fri hand eller på en doppinne. Börja med det 80# elektropläterade diamanthjulet. Slipa stenens yta helt med tillräckligt med vatten. Om stenen inte slipas ordentligt uppstår repor. Att se till att alla repor tas bort är den viktigaste delen av att slipa en cabochon. Torka ofta din cabochon med en pappershandduk eller en ren trasa för att avslöja de återstående reporna medan du arbetar. Upprepa denna process för den 220 # elektropläterade diamantskivan.
Förpolering — När du är klar med att slipa och forma din cabochon på de elektropläterade diamantskivorna, fortsätt till hartshjulssekvensen. Hartshjul slipar och slätar bort platta fläckar, repor och små stötar som lämnas kvar från slipskivorna i din sten, vilket resulterar i en förpolerad cabochon.
Viktiga anteckningar: De medföljande CabKing hartshjulen är formulerade för att användas uteslutande tillsammans i sekvens. För att undvika repor eller ojämn slipning/polering, blanda och matcha inte andra märken av hartshjul med CabKing hartshjul. VÄNLIGEN LÄS DOKUMENTET SOM INGÅR I DENNA BRUKSANVISNING MED HÄRSHJUL.
Putsning — För att sätta den sista poleringen på din sten, fäst den medföljande canvaspolerplattan genom att skruva fast den i höger arbor, medan maskinen är avstängd. Använd den medföljande 14,000 XNUMX mesh diamantpasta-sprutan, applicera en serie små prickar, slumpmässigt genom dynan, med början från mitten av dynan och flytta till den yttre kanten av dynan. Använd fingret och smeta in de små prickarna i canvaspolerplattan. Medan diamantpasta ger en ljus, glänsande polering på de flesta stenar, finns det andra sätt att polera dina stenar som att använda diamantpulver eller ceriumoxid.
Nu när canvaspolerplattan är laddad med diamantpastan är den klar att användas. De flesta diamantpastor kan användas utan vatten, men du kan använda vatten under din polering om du upptäcker att ditt arbetsstycke överhettas. Detta händer vanligtvis med mjukare material. För att använda med vatten, rikta det svarta sidosprayröret mot mitten av skivan. Rikta alltid sidosprayröret mot mitten av skivan så att vattnet sprids jämnt över hela ytan när skivan snurrar. Justera vattendroppet efter dina önskemål genom att flytta sidosprayröret åt vänster eller höger. Justera sprutriktningen genom att flytta det vita munstycket som sätts in i sidosprutröret åt vänster eller höger (FIG. L).
Viktig anmärkning: Använd endast ett nät per canvas polerplatta. Blanda inte olika nät på samma polerplatta för canvas, annars kan repor uppstå.

CabKing-8V1 Hyttmaskin - figL

Om du planerar att infoga din polerade cabochon i ett smyckesfynd, måste du sätta en platt på baksidan av din cabochon. Inkluderat med din maskin är ett 8-tums diamantvarv för att göra detta. Varvet är diamantgalvaniserat med 360# och förbundet till en akrylstödplatta med 1/2″ hål. Installera höften genom att ta bort den slitsade bulten från den vänstra axeln med en skruvmejsel, vrid medurs. Placera höften på axelns läpp, fäst sedan höften genom att byta ut den slitsade bulten, vrid moturs. Se till att den slitsade bulten är åtdragen och säker. Du kan använda andra typer av diamantvarv, till exempel de med metallstödplåtar. Diamantvarvet måste användas med vatten. Precis som polerplattan för canvas, rikta det svarta sidosprayröret mot mitten av skivan och justera vattendroppet efter dina önskemål genom att flytta sidosprayröret och det vita munstycket till vänster eller höger (FIG. M).

CabKing-8V1 Hyttmaskin - figM

Viktig anmärkning: Canvaspolerplattan ska användas på höger skaft. Diamantlappen ska användas på vänster skaft.

KONSTEN ATT CABBING

Konsten att cabba involverar experiment eftersom varje sten är olika. När du utvecklas kan du upptäcka att olika korn är nödvändiga beroende på din sten och din applikation. Att söka på internet eller gå med i lokala lapidaryklubbar hjälper dig med din förståelse och erfarenhet. Som med all stenhuggning och hyttetillverkning är övning och experiment nyckeln till framgång.

CabKing-8V1 Cabbing Machine - CABBING

DELAR FÖR CABKING VATTENSYSTEM

En av nyckelfunktionerna i CabKing-8V1 är det enkelpassade, kontamineringsfria vattensystemet. Vattensystemet förblir problemfritt så länge du använder en frisk, ren vattenförsörjning. Gör detta genom att använda en separat inloppsvattenhink från dräneringshinken. En frisk tillförsel av vatten kommer att skydda dig från korskontaminering av grus som kan uppstå i återcirkulerande system som använder en bubblare eller gejser. Med färskvatten förblir pumpen och insugningsrören rena och fria så att det blir tillräckligt med vattentryck. Vattenpumpen är klassad till 30 watt, 605 GPH och 8.2 ftHmax. Vi rekommenderar att du använder en hink på minst 5 gallon för både vattenpumpen och avloppet. Du kommer vanligtvis att gå igenom i genomsnitt 1-2 liter vatten per timme, med vattenkontrollrattarna på ett lätt till medium dropp. Övervaka vattennivån i hinken för att se till att vattenpumpen alltid är nedsänkt i vatten. VATTENPUMPEN SKA INTE KÖRAS TORR
Genom designen kan alla delar av vattensystemet enkelt tas isär genom att dra av eller skruva loss och rengöras med tvålvatten. För rutinunderhåll, håll munstyckena, delade och slangarna rena med en liten stålborste eller den medföljande piprensaren.
INSTALLERA INTE VATTENSYSTEMET SOM ETT ÅTERCIRKULERINGSSYSTEM. DETTA Ogiltigförklarar DIN GARANTI. Detta innebär att du lägger dropptrågrören i samma hink med vatten som din vattenpump. Om du gör det ogiltigförklaras din garanti och du riskerar även korskontaminering av grus, vilket kan resultera i repor på din sten. Sanden kommer så småningom att byggas upp i vattenregleringsventilerna, munstyckena och slangarna, vilket kommer att begränsa vattenflödet och potentiellt täppa till vattensystemets delar.
Under varje huva finns tre y-splits med två munstycken i varje, tre nålventiler och genomskinlig slang som ansluter till varje nålventil. Den genomskinliga slangen mäter 1/4 tum yttre diameter X 1/8 tum innerdiameter. Se bilden nedan för att identifiera delar.

CabKing-8V1 Cabbing Machine - fig1

VALGTILLBEHÖR

Alla tillbehör kablage-8V1 kan köpas direkt på cabking.com
8″ Trimsågfäste
Detta trimsågsfäste gör att du kan skära, slipa och polera med bara en maskin. Den passar på vardera axeln på CabKing-8V1 och levereras med ett sintrat sågblad med en diameter på 8 tum, vilket gör att du kan arbeta direkt ur lådan.

CabKing-8V1 Hyttmaskin - Tillbehör

8″ diamantslipskivor
Våra nickel-galvaniserade diamantskivor används för grovslipning och förformning av ditt material. Varje hjul kommer med ett plastnav i en mängd olika korn. Dessa är 80# och 220# hjulen som ursprungligen följde med din enhet.
CabKing-8V1 Cabbing Machine - Slipskivor8″ hartshjul
Våra hartshjul används för finare slipning och formning, cabbing och konturslipning. Varje hjul har en skumbaksida med medeldensitet med ett plastnav i en mängd olika korn. Dessa är 280#, 600#, 1200# och 3000# hjulen som ursprungligen följde med din enhet.
CabKing-8V1 Cabbing Machine - Hartshjul8″ diamantvarv
Dessa diamantvarv används på det vänstra skaftet på CabKing-8V1 för att utföra både grov och finslipning på stenar och glas. Varje varv kommer med ett 1/2 tums hål som är förbundet till en bakplatta i akryl. Vi har en mängd olika gryn tillgängliga. Detta är 360# diamantvarvet som ursprungligen följde med din enhet.

CabKing-8V1 Cabbing Machine - Diamond Laps

6-tums helfacade diamantvarv
Dessa full-face diamant varv används på den högra axeln av CabKing-8V1 för att ge dig en plan yta för slipning och förformning av ditt material. Varje varv kommer med en 1/4″-20 tråd i en mängd olika korn.
CabKing-8V1 Cabbing Machine - Diamond Laps6″ Canvas polerplatta
Denna obehandlade polerplatta för canvas används för att polera stenar, glas och syntetiskt material på det högra skaftet på CabKing-8V1. Varje dyna kommer med en 1/4″-20 tråd och måste laddas med diamantpasta eller diamantpulver innan användning.
CabKing-8V1 Cabbing Machine - PolerplattaDiamantpasta
Vår diamantpasta är ett utmärkt medium för polering av stenar, glas och syntetiska material. Pastan är bekvämt förpackad i färgkodade engångssprutor för enkel identifiering av mesh. Ladda canvaspolerplattan med vår diamantpasta och få utmärkta resultat.
CabKing-8V1 Cabbing Machine - DiamantpastaHjulavstånd
Dessa aluminiumdistanser används mellan hjulen på CabKing-8V1. Få det avstånd du önskar med extra distanser. 1/8″, 1/2″, 3/4″ och 1″ storlekar finns tillgängliga.

CabKing-8V1 Hyttmaskin - Hjuldistanser

FELSÖKNING

PROBLEM REKOMMENDERAD LÖSNING
DELAR SAKNAS ELLER SKADADE KONTAKTA OSS DIREKT GENOM ATT RINGA (630) 366-6129 ELLER SKICKA OSS ETT E-POST PÅ [e-postskyddad]
MOTORN ÄR HET DET HÄR ÄR NORMALT. TILL DESIGN ÄR MOTORN HELT STÄNGD OCH ICKE-VENTILERAD SÅ DEN PRODUCERAR HÖGA TEMPERATURER. TEMPERATUROMRÅDET ÄR 190°F – 220°F. UNDVIK KONTAKT MED BOSEN.
MOTORN LJÖR ETT SKAMLA LJUD DETTA LJUD KAN VARA VANLIGT OCH KOMMER TILL SLUT ATT LÄNKA SIG VID LÅNGVARIG MASKINANVÄNDNING. DET ÄR INTE ETT ALLVARLIGT PROBLEM OM DET INTE ÄR EN VIBRATION FÖRENADD MED DET.
MOTORN VIBRERAR ELLER SKAKAR SE TILL ATT HJULEN ÄR RÄTT BALANSERADE. DETTA KAN FIXA GENOM ATT TA FRÅN HJULEN FRÅN SCHAKTET OCH JÄTTA OM DEM. SE TILL ATT AXLEN ÄR ÅTDRAGNA.
VATTENKONTROLLVRED FORTSÄTT SNURRA DRAG INSATSKRUVEN SOM FINNS INNE I VREDA MED EN SKRUVMECKARE.
HJUL VÄNSER INTE KONTROLLERA ATT STRÖMN ÄR ANSLUTEN OCH MASKINEN ÄR PÅ.
SE TILL ATT HJULEN INTE ÄR TILLTRÄDDA. OM HJULEN FASTS I NÅGOT INNAN DU SLÅR PÅ MOTORN KOMMER DET INTE FINNS TILRÄCKLIGT MOMENTUM FÖR ATT BÖRJA SNURRA.
VATTENFLÖDEN ÄR SVAG ELLER FLÖDER INTE ALLS SE TILL ATT DET FINNS TILRÄCKLIGT MED VATTEN I HINKEN MED VATTENPUMPEN.
SE TILL ATT VATTENPUMPEN ÄR ANSLUTEN TILL EN STRÖMFÖRSÖRJNING
SE TILL ATT ALLA VATTENRÖR ÄR RÄTT anslutna.
RENGÖRA MUNSTYCKER OCH Y-DELAR MED DEN MEDFÖLJANDE RÖRRENGARE.
DRYPPPANOR TÖMNAS INTE SKAKA DROPPARANOREN FÖR ATT STARTA FLÖDET UNDER DU LUTA DROPPPANNA UPPÅT.
SE TILL ATT DROPPATRÖREN ÄR VINKLADE NEDÅT. RÖR SKA OCKSÅ SKAPAS TILL LÄNGD EFTER INSTÄLLNING AV ENHETEN.
RENGÖRA DROPPPANNAS UTSLUTNING.
DYSA / VATTENSYSTEMS DELAR ÄR LÖSA ELLER FALLAR AV VI FÖRESLÅR ATT ANVÄNDA TEFLON-TEJP OCH SLÅ IN DEN DEL AV MUSEN SOM SÄTTS IN I Y-SPLITEN MED TILRÄCKLIGT TEJP FÖR ATT SÄKRA PASSFORMEN.

ETT ÅRS TILLVERKARGARANTI
Denna CabKing-8V1 garanteras av tillverkaren att vara fri från defekter under en period av ett helt år från inköpsdatumet.
Vad täcker denna garanti?
Denna garanti täcker alla mekaniska och strukturella delar av CabKing-8V1, såsom motorn, vattenpumpen, fotlisten, etc.
Vad täcker inte denna garanti?
Denna garanti täcker inte några förbrukningsvaror som diamantslipmedel, glödlampor och/eller polerpastor. Denna garanti täcker inte heller något missbruk, missbruk, avsiktlig skada, felaktig användning, underlåtenhet att ta hand om maskinen, felaktigt följa instruktionerna, service av någon annan än CabKings personal och/eller stöld/förlust.
Vem omfattas av denna garanti?
Denna garanti täcker endast den ursprungliga köparen av utrustningen. Den är ej överlåtbar.
Vad är garantiperioden?
Garantin gäller i ett år från inköpsdatum. Behåll originalfakturan för din maskin för garantibevis eller registrera din CabKing-8V1.
Behöver du vår garantiservice?
Kontakta oss direkt så hjälper vi dig. Du kan antingen ringa oss på (630) 366-6129 eller mejla oss på [e-postskyddad]. Frakt till oss sker på din bekostnad. Om din maskin bedöms vara under garanti, betalar vi för returfrakten. Du måste BEVISA att du är under garanti genom att förse oss med originalfakturan för din maskin eller genom att registrera din CabKing-8V1 för att få vår garantiservice.
CabKing logotyp samboolSkydda din investering och förläng denna tillverkargaranti ytterligare 1-2 år! För köp och mer information, besök cabking.com eller ring (630) 366-6129.
Viktig anmärkning: Du har upp till 45 dagar från inköpsdatumet för denna CabKing-maskin på dig att lägga till denna utökade garanti.

 

CabKing logotyp1

Tillverkad med hjälp av utländska och inhemska delar av
Reentel International Inc.
44 Plaza Dr.
Westmont, IL 60559 – USA
CabKings hjälplinje
(+ 630) 366-6129 XNUMX XNUMX
e-post:  [e-postskyddad]
Webwebbplats:  cabking.com
Facebook Ikonfacebook.com/TheCabKing
Govee H6071 LED-golv Lamp-inestargraminstagram.com/CabKing
VAPORESSO TX80 Forz Vattentät Stötsäker och Dammtät - Ikonyoutube.com/CabKing

Dokument/resurser

CABKING CabKing-8V1 Cabbing Machine [pdf] Bruksanvisning
CabKing-8V1, Cabbing Machine, CabKing-8V1 Cabbing Machine, Machine

referenser

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.