Bauer 2061A-C35 Wood Carving Disc


Exact tooth shape and count may vary depending on model.
Besök vår webwebbplats på: http://www.harborfreight.com
Mejla vår tekniska support på: [e-postskyddad]

Spara den här handboken Spara denna handbok för säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, montering, drift, inspektion, underhåll och rengöring. Skriv produktens serienummer på baksidan av manualen nära monteringsschemat (eller månad och år för inköp om produkten inte har något nummer). Förvara denna bruksanvisning och kvittot på en säker och torr plats för framtida referens.

Se till att produkten är intakt och oskadad när du packar upp den. Om några delar saknas eller går sönder, ring 1-888-866-5797 så snart som möjligt.

Copyright© 2021 av Harbor Freight Tools®. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna handbok eller något konstverk som finns häri får reproduceras i någon form eller form utan uttryckligt skriftligt medgivande från Harbor Freight Tools. Diagram i denna manual kanske inte ritas proportionellt. På grund av ständiga förbättringar kan den faktiska produkten skilja sig något från den produkt som beskrivs här. Verktyg som krävs för montering och service kanske inte ingår.

VARNINGSSYMBOLER OCH DEFINITIONER

Detta är säkerhetsvarningssymbolen. Den används för att varna dig för potentiella personskador. Följ alla säkerhetsmeddelanden som följer denna symbol för att undvika skador eller dödsfall.
Indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att leda till dödsfall eller allvarlig personskada.
Indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarlig personskada.
Indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller måttlig personskada.
Adresserar metoder som inte är relaterade till personskada.

Viktig säkerhetsinformation

To prevent serious injury, amputation, and DEATH, read and follow all power tool instructions and all instructions included with this item.
Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens.

Ställ in försiktighetsåtgärder
 1. The grinder’s safety guard MUST be positioned as described in Adjusting the Safety Guard on page 5 prior to installing and using Carving Disc.
 2. DO NOT install Carving Disc on any grinder that requires mechanically modifying the safety guard to achieve proper positioning.
 3. Set up only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
 4. Install only on 4″ or 4-1/2″ angle grinder equipped with a constant pressure switch (paddle, dead man or kill switch), with a 5/8″ spindle and a maximum speed of 14,000 RPM or less.
 5. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under installationen.
 6. Do not carve wood containing foreign objects. Remove all screws, nails, staples and other obstructions from workpiece before using Carving Disc.
 7. Make sure that the power switch/trigger of the power tool is in the off-position and unplug the tool from its electrical outlet before performing any set up procedures.
 8. Keep set up area clean and well lit.
 9. Håll åskådare borta från området under installationen.
 10. Ställ inte upp när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
Använd försiktighetsåtgärder
 1. DANGER: Keep hands away from cutting area and the Carving Disc. Keep your second hand on auxiliary handle, or motor housing. If both hands are holding the grinder, they cannot be cut by the Carving Disc.
 2. Never hold piece being cut in your hands or across your leg. Secure the workpiece to a stable platform. It is important to support the work properly to minimize body exposure, Disc binding, or loss of control.
 3. Do not reach underneath the workpiece or remove wood shavings from the cutting area while the Disc is rotating. The safety guard cannot protect you from the Carving Disc below the workpiece.
 4. Do not use to carve wood with embedded foreign objects like nails, screws or rocks.
 5. Operate a power tool equipped with this Carving Disc with both hands only. Using equipment with only one hand can easily result in loss of control.
 6. Do not operate a power tool equipped with this Carving Disc near the face or in a position above the head.
 7. Översträck dig inte. Håll ordentligt fot och balans hela tiden. Detta möjliggör bättre kontroll av elverktyget i oväntade situationer.
 8. Follow the manufacturer’s operating instructions and safety warnings applicable to your angle grinder.
 9. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av detta föremål.
 10. Använd endast som avsett.
 11. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.
 12. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool equipped with this Carving Disc. Do not use while tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.
 13. Klä dig ordentligt. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.
 14. Varningarna, försiktighetsåtgärderna och instruktionerna som diskuteras i denna bruksanvisning kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Det måste förstås av operatören att sunt förnuft och försiktighet är faktorer som inte kan byggas in i denna produkt utan måste tillhandahållas av operatören.
Kickback och relaterade varningar

Kickback är en plötslig reaktion på ett klämt eller fastnat roterande hjul, stödplatta, borste eller annat tillbehör. Nypning eller klämning orsakar snabb stopp av det roterande tillbehöret som i sin tur gör att det okontrollerade elverktyget tvingas i motsatt riktning av tillbehörets rotation vid bindningspunkten.
För example, om ett slipande hjul fastnar eller kläms av arbetsstycket, kan kanten på hjulet som kommer in i nypunkten gräva ner i ytan på materialet som får hjulet att klättra ut eller sparka ut. Hjulet kan antingen hoppa mot eller bort från operatören, beroende på riktningen för hjulets rörelse vid klämningen. Slipande hjul kan också gå sönder under dessa förhållanden.
Kickback är ett resultat av felaktig användning av elverktyg och/eller felaktiga driftsprocedurer eller förhållanden och kan undvikas genom att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder enligt nedan.

 1. Håll ett stadigt grepp om elverktyget och placera din kropp och arm så att du kan motstå återslagskrafter. Använd alltid extrahandtaget, om det finns, för maximal kontroll över bakslag eller vridmomentreaktion under uppstart. Föraren kan kontrollera vridmomentreaktioner eller bakslagskrafter, om lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas.
 2. Placera aldrig handen nära det roterande tillbehöret. Tillbehör kan slå tillbaka över din hand.
 3. Placera inte din kropp i det område där elverktyget kommer att röra sig om bakslag uppstår. Kickback driver verktyget i motsatt riktning mot hjulets rörelse vid fästpunkten.
 4. Var särskilt försiktig när du arbetar i hörn, vassa kanter etc. Undvik att studsa och häva tillbehöret.
  Hörn, vassa kanter eller studsar har en tendens att häva det roterande tillbehöret och orsaka förlust av kontroll eller bakslag.
 5. This tool is designed to reduce the risk of kickback. However, improper assembly, installation, or usage may still cause kickback.

Ställ in instruktioner

Läs HEL VIKTIGT SÄKERHETSINFORMATION avsnitt i början av detta dokument inklusive all text under underrubrikerna innan den installeras eller används av denna produkt.


FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADOR PÅ OAVSIKTLIG FUNKTION:
Make sure that the power switch/trigger of the power tool is in the off-position and unplug the tool from its electrical outlet before performing any procedure in this section.

Installing the Carving Disc
 1. Press in and hold the grinder’s spindle lock (if equipped) and use a spanner wrench (not included) to loosen and remove the grinder’s outer flange nut.
 2. Carefully remove center plug holding the Note: If components become separated refer three components of the Carving Disc to Disc and Chain Assembly on page 5. assembly together and retain for future use. 4. Thread the outer flange nut into place and tighten securely with a spanner wrench.
 3. Hold Disc firmly so the components don’tseparate and with the side stamped TOP facing up, place it over the grinder spindle until seated on the grinder’s inner flange.
  Notera: If components become separated refer to Disc and Chain Assembly on page 5.
 4. Thread the outer flange nut into place and tighten securely with a spanner wrench.

För tekniska frågor, ring 1-888-866-5797.

Justering av säkerhetsskyddet
 1. Lay the grinder to be used on its side and loosen the hardware securing the safety guard in place.
 2. Rotate the safety guard until it is at an approximate 45° angle with the grinder body. Refer to Figure B.
 3. Tighten the hardware holding the guard in place and ensure it is secure. Adjust if necessary before proceeding.
Disc and Chain Assembly

The Carving Disc consists of three components, a top disc stamped TOP, a bottom disc stamped BOTTOM, and a saw chain. To assemble the components use the following procedure:

 1. Place the bottom disc with the word BOTTOM facing up on a flat surface.
 2. Place the saw chain on the bottom disc with rakers facing left as shown in
  Figure C and arrange chain around the outside edge of the disc, making sure chain link tangs fit over disc perimeter.
  Notera: Chain direction is critical for proper operation. If assembled in the wrong direction, the saw chain blades will not cut effectively and may burn the wood due to heat buildup.
 3. Place the top disc with the word TOP facing up onto the saw chain and bottom disc. Make sure that the slots in the top disc line up with the slots in the bottom disc and make minor adjustments to the position of the top and bottom discs until the chain is secured between them.

Driftsinstruktioner

Läs HEL VIKTIG SÄKERHET INFORMATION section at the beginning of this document including all text under subheadings therein before set up or use of this product.
Inställning av arbetsstycke och arbetsområde
 1. Utse ett arbetsområde som är rent och väl upplyst. Arbetsområdet får inte tillåtas för barn eller husdjur för att förhindra distraktion och skada.
 2. Route the power cord along a safe route to reach the work area without creating a tripping hazard or exposing the power cord to possible damage.
 3. The power cord must reach the work area with enough extra length to allow free movement while working.
 4. Säkra lösa arbetsstycken med ett skruvstycke eller clamps (ingår ej) för att förhindra rörelse under arbetet.
 5. There must not be hazardous objects, suchas utility lines or foreign objects, nearby that will present a hazard while working.
 6. You must use personal safety equipment including, but not limited to, ANSIapproved safety goggles underneath full face shield, hearing protection, and heavy-duty work gloves.
Drift


FÖR ATT FÖREBYGGA ALLVARLIGA SKADA: Ta tag i verktyget med båda händerna.

 1. Follow the manufacturer’s operating instructions and safety warnings applicable to your angle grinder.
 2. Make sure that the switch/trigger is in the off-position, then plug in the tool.
 3. Turn on the switch or squeeze the trigger to start the tool. DO NOT start the tool with the Carving Disc in contact with the workpiece.
 4. Allow the Carving Disc to come up to full speed before touching the work material.
 5. Use both hands to operate grinder.
  Hold tool at main housing, and use auxiliary handle on top/side.
 6. Apply the Carving Disc to the work material, allowing the tool to operate at full speed.
  VARNING! FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA
  SKADA:
  Cut by pulling the saw back towards you, not pushing away from you.
 7. Do not use excessive pressure or force the Carving Disc into the workpiece. If the tool bogs down, use lighter pressure. Allow the tool to do the work.
 8. Periodically remove sawdust and wood shavings from around and under the grinder’s on/off switch to prevent buildup of debris and ensure safe switch operation.
 9. FÖR ATT FÖREBYGGA Olyckor, EFTER ANVÄNDNING:
  Stäng av verktyget.
  VARNING! FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIG SKADA: Allow the tool to come to a complete stop before setting it down. Unplug the tool. Remove the Carving
  Disc from the grinder, replace center plug to hold the Carving Disc assembly together, then store the Disc indoors out of children’s reach.

Underhåll


FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADOR PÅ OAVSIKTLIG FUNKTION:
Make sure that the Power Switch/Trigger of the power tool is in the off-position and unplug the tool from its electrical outlet before performing any procedure in this section.

For optimum performance, periodically sharpen the saw chain:

a. Wear heavy-duty work gloves and remove the Carving Disc from the power tool.
b. Replace the center plug supplied with the accessory to hold the Carving Disc assembly together.
c. Hold the Disc assembly in one hand and sharpen the saw chain blades using a standard 1/8″ or 5/32″ chainsaw file.
d. Reinstall the Carving Disc or store indoors out of children’s reach.

Spela in serienummer här:

Notera: Om produkten inte har något serienummer, registrera istället månad och inköpsår.
Notera: Vissa delar listas och visas endast i illustrationssyfte och är inte tillgängliga individuellt som reservdelar. Delar kanske inte är utbytbara. Ange UPC-nummer vid beställning:

26677 Agoura Road • Calabasas, CA 91302 • 1-888-866-5797

För tekniska frågor, ring 1-888-866-5797

Dokument/resurser

Bauer 2061A-C35 Wood Carving Disc [pdf] Bruksanvisning
2061A-C35 Wood Carving Disc, 2061A-C35, Wood Carving Disc

referenser

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.