BATCADDY logotyp

X8-serien
Användarmanual
X8 Pro X8RBATCADDY X8 Pro Electric Golf Caddy

UPPMÄRKSAMHET: Följ alla monteringsanvisningar. LÄS instruktionerna noggrant för att förstå driftsprocedurerna INNAN du använder din caddie.

FÖRPACKNINGSLISTA

X8 Pro

 • 1 Caddie Ram
 • 1 enkelhjuls tippskyddshjul & stift
 • 2 bakhjul (vänster och höger)
 • 1 batteripaket (batteri, väska, kablar)
 • 1 Laddare
 • 1 Verktygssats
 • Driftsinstruktioner
 • Användarmanual, garanti, villkor

X8R

 • 1 Caddie Ram
 • 1 dubbelhjul tippskyddshjul & stift
 • 2 bakhjul (vänster och höger)
 • 1 batteripaket, SLA eller LI (batteri, väska, ledningar)
 • 1 Laddare
 • 1 Verktygssats
 • 1 fjärrkontroll (2 AAA-batterier ingår)
 • Driftsinstruktioner
 • Användarmanual, garanti, villkor

OBS:
Den här enheten uppfyller del 15 i FCC-reglerna och Industry Canada licensundantagna RSS-standard (er). Driften är föremål för följande två villkor:
(1) Enheten får inte orsaka skadlig störning och
(2) denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.
OBS: TILLVERKAREN ÄR INTE ANSVARIG FÖR NÅGRA RADIO- ELLER TV-STÖRNINGAR SOM ORSAKADES AV ICKE AUKTORISERADE MODIFIKATIONER AV DENNA UTRUSTNING SÅDANA MODIFIKATIONER KAN Ogiltigförklara ANVÄNDARENS BEHÖRIGHET ATT ANVÄNDA UTRUSTNINGEN
Bat-Caddy X8R
FCC ID: QSQ-REMOTE
IC ID: 10716A-fjärrkontroll

ORDLISTA FÖR DELAR

BATCADDY X8 Pro Electric Golf Caddy-DELAR ORDLISTABATCADDY X8 Pro Electric Golf Caddy-DELAR ORDLISTA 2

1. USB-port
2. Manuell reostathastighetskontroll
3. Strömknapp och kontroll
4. Övre väskstöd
5. Väskstödsrem
6. Låsknopp för övre ram
7. Batteri
8. Bakhjul
9. Snabbkoppling för bakhjul
10. Dubbla motorer
(inuti husets rör)
11. Nedre väska
Stöd & Rem
12. Batterianslutningskontakt
13. Framhjul
14. Framhjul
Spårningsjustering
15. Fjärrkontroll (endast X8R)
16. Tippskyddshjul & stift
(Enkel eller dubbel X8R}

MONTERINGSANVISNINGAR

X8Pro och X8R

 1. Packa upp alla föremål noggrant och kontrollera inventeringen. Placera ramstrukturen (ett stycke) på den mjuka rena marken för att skydda ramen från att bli repad.
 2. Fäst bakhjulen på axlarna genom att trycka på hjullåsningsknappen (Pic-1) på utsidan av hjulet och föra in axelförlängningen i hjulet. Se till att hålla låsknappen på utsidan av hjulet intryckt under denna process, för att axelförlängningarna, inklusive de fyra stiften (Pic-2), ska kunna föras in hela vägen in i axeldrevet. Om det inte är låst kommer hjulet inte att kopplas till motorn och kommer inte att drivas! Testa låset genom att försöka dra ut hjulet.
  Notera; X8-caddien har ett höger (R) och ett vänster (L) hjul, sett bakifrån i körriktning. Se till att hjulen är monterade på rätt sida, så att hjulens slitbana matchar varandra (Bild-3) samt fram- och tippskyddshjulen. För att demontera hjulen, fortsätt i omvänd ordning.BATCADDY X8 Pro Electric Golf Caddy-Pic 1
 3. Res upp ramen genom att först fälla ut och koppla ihop huvudramsektionerna vid det övre ramlåset genom att fästa den övre ramens låsknopp (Bild-5). Den nedre ramanslutningen förblir lös och kommer att sitta på plats när golfbagen är fastsatt (bild-6). Fortsätt bakåt för att vika ihop caddien.BATCADDY X8 Pro Electric Golf Caddy-Pic 4
 4. Placera batteripaketet på batterifacket. Sätt i den 3-stiftade batterikontakten i caddy-uttaget så att skåran riktas in ordentligt och fäster T-kontakten på batteriet.
  Fäst sedan kardborreband. Fäst kardborrebandet ordentligt under batterifacket och runt batteriet. Det rekommenderas att du INTE fäster skruven på stickkontakten i uttaget, så i händelse av att kabeln välter kan kabeln dras ur uttaget.
  Notera: INNAN DU ANSLUTER se till att caddie-strömmen är AV, Rheostat Speed ​​Control är i läge AV och att fjärrkontrollen förvaras säkert!BATCADDY X8 Pro Electric Golf Caddy-kardborrband
 5. Sätt in tippskyddet i hållarstången på motorhuset och fäst det med en stift.BATCADDY X8 Pro Electric Golf Caddie-motorhus aEndast X8R
 6. Packa upp fjärrkontrollen och sätt i batterier med plus- och minuspoler enligt diagrammet i enhetens mottagarfack.

BATCADDY X8 Pro Electric Golf Caddy-mottagarfack

BRUKSANVISNINGAR

X8Pro och X8R

BATCADDY X8 Pro Electric Golf Caddy-DRIFT

 1. Reostathastighetsratten på höger sida av handtaget är din manuella hastighetskontroll. Det låter dig välja din önskade hastighet sömlöst. Vrid framåt (medurs) för att öka hastigheten. Slå bakåt för att minska hastigheten.BATCADDY X8 Pro Electric Golf Caddy-Slow
 2. Tryck på ON/OFFtryck på ikonen strömbrytaren i cirka 3-5 sekunder för att slå på eller stänga av caddien LED tänds(LED kommer att lysa)
 3. Digital farthållare – När vagnen är påslagen kan du använda strömbrytaren tillsammans med hastighetsratten (reostat) för att stoppa vagnen vid den aktuella hastigheten och sedan fortsätta med samma hastighet. Ställ in önskad hastighet med hastighetsreglaget (reostat) och tryck sedan på strömbrytaren i en sekund när du vill stanna. Tryck på strömbrytaren igen och caddien återupptas med samma hastighet.
 4.  Caddien är utrustad med en 10. 20, 30 M/Y Advanced Distance Timer. Tryck på T-knappen en gång, caddien kommer att avancera 10m/år och stanna, tryck två gånger för 20m/år och 3 gånger för 30m/år. Du kan stoppa caddien via fjärrkontrollen genom att trycka på stoppknappen.

Användning av fjärrkontroll (endast X8R)

 1. POWER-omkopplare: Skjut uppåt för att slå på fjärrkontrollen. Skjut ner för att stänga av. Det rekommenderas att stänga av fjärrkontrollen när du inte aktivt använder din Caddy. Detta kommer att undvika oavsiktliga knapptryckningar när du inte uppmärksammar din Caddy. ST
 2. LED-lampa: Tänds när fjärrkontrollen är påslagen och en knapp trycks in. Detta indikerar att fjärrkontrollen sänder en signal till Caddy.
 3. STOPPA: STOPP-knappen stoppar caddienBATCADDY X8 Pro Electric Golf Caddy-fjärrkontroll
 4. GÅR FRAMÅT: Om du trycker på UPP-KNAPPEN medan Caddie står stilla startar Caddie i framåtgående rörelse. Om du trycker på UPP-KNAPPEN igen ökar caddiens framåthastighet en nivå. Din Caddy har 9 hastigheter framåt. Genom att trycka på NER-KNAPPEN sänks hastigheten framåt en nivå.
 5. GÅ BAKÅT: Genom att trycka på NER-KNAPPEN medan Caddy står stilla startar Caddie i omvänd rörelse. Om du trycker på NER-KNAPPEN igen ökar caddiens backhastighet en nivå. Din Caddy har 9 backhastigheter. Genom att trycka på UPP-KNAPPEN sänks backhastigheten en nivå.
 6. SVÄNG HÖGER: Tryck och håll ner HÖGER KNAPP så svänger Caddien åt höger (från ett stopp och medan den är i rörelse) tills knappen släpps.
 7. SVÄNGNING AV VÄNSTER: Tryck och håll ner VÄNSTER KNAPP så svänger Caddy till vänster (från ett stopp och medan den är i rörelse) tills knappen släpps.

VIKTIGA SÄKERHETSANMÄRKNINGAR:

 1.  Din Bat-Caddy kommer med en automatisk avstängningsfunktion för att förhindra "run-away" Caddis när de arbetar på distans. Om caddyn inte tar emot en signal från fjärrkontrollen efter den sista knapptryckningen i cirka 40 sekunder, antar den att caddyn har tappat kontakten och stannar automatiskt. Om detta händer trycker du helt enkelt på valfri knapp på fjärrkontrollen för att återuppta driften.
 2. Medan den maximala räckvidden för din Bat-Caddy att ta emot en signal från din fjärrkontroll är 80-100 yards, är denna räckvidd i perfekta "laboratorieförhållanden". Det rekommenderas starkt att du använder din Bat-Caddy på maximalt 20-30 yards. Detta kommer att hjälpa till att förhindra signalstörningar och/eller förlust av kontroll.

SYNKRONISERA DIN FJÄRR:
Om din Bat-Caddy inte svarar på din fjärrkontroll kan den behöva synkroniseras om.
A. Stäng av din Bat-Caddy i 5 sekunder.
B. Slå på din fjärrkontroll
C. Tryck och håll ned STOP-knappen på fjärrkontrollen
D. Tryck och håll ned ON/OFF-knappen på kontrollpanelen tills den gröna LED-lampan under batterisymbolen börjar blinka.
E. Släpp båda knapparna
F. Din Caddy och din fjärrkontroll är nu synkroniserade och redo att användas.

Ytterligare funktioner

Frihjulsläge: Caddien kan enkelt manövreras utan ström. För att aktivera frihjulsläget, stäng AV huvudströmmen. Koppla sedan ur bakhjulen från motorn/växellådan och skjut hjulet från det inre spåret (Pic-1) på axeln till det yttre spåret (Pic-2). Se till att hjulet sitter säkert i den yttre kurvan. Caddien kan nu skjutas manuellt med lite motstånd. BATCADDY X8 Pro Electric Golf Caddy - Ytterligare funktioner

Spårningsjustering*: Spårningsbeteendet för helelektriska caddies är starkt beroende av lika viktfördelning på caddien och lutningen/topografin på golfbanan. Testa din caddies spårning genom att köra den på ett plant underlag utan påsen. Om ändringar är nödvändiga kan du justera spårningen av din caddie genom att lossa framhjulsaxeln och justeringsstången på höger sida av från-hjulet och växla axeln därefter. Efter en sådan justering skruvas skruvarna i omvänd ordning men dra inte åt för hårt.

BATCADDY X8 Pro Electric Golf Caddy-spårningsjustering
*Spårning – det finns en video om webwebbplats som visar hur man justerar spårning
USB-porten är tillgänglig för laddning av GPS och/eller mobiltelefoner. Den är placerad i ändlocket på den övre ramen ovanför handtaget.

BATCADDY X8 Pro Electric Golf Caddy-USB-port

bromsar

Caddiens drivlina är utformad för att hålla hjulen i ingrepp med motorn och fungerar på så sätt som en broms som kontrollerar caddiens hastighet när den går nedför.BATCADDY X8 Pro Electric Golf Caddie-Bromssystem

Caddiens drivlina kommer att styra caddiens hastighet nedför.

Testar din Caddie

Testmiljö
Se till att du utför ditt första test av caddien på ett brett och säkert område, fritt från hinder eller värdesaker, såsom människor, parkerade bilar, strömmande trafik, vattendrag (floder, simbassänger, etc.), branta kullar, klippor eller liknande faror.
Rekommendationer för effektiv och säker drift

 • Var uppmärksam och agera alltid ansvarsfullt när du använder din caddie, precis som du skulle göra när du kör en åkkärra, ett motorfordon eller någon annan typ av maskineri. Vi rekommenderar absolut inte att du konsumerar alkohol eller andra försämrande ämnen när du använder våra caddies.
 • Använd INTE vagnen slarvigt eller på trånga eller farliga platser. Undvik att använda din caddie på platser där människor kan samlas, såsom parkeringsplatser, avlämningsområden eller övningsområden, för att undvika skador på människor eller värdesaker. Vi rekommenderar att du använder din caddie manuellt i trånga områden med eller utan ström. Se till att alltid stänga av strömmen och säkra caddien när du är klar eller inte används.

Allmänt underhåll

Alla dessa rekommendationer, tillsammans med sunt förnuft, hjälper till att hålla din Bat-Caddy i toppskick och se till att den förblir din pålitliga partner, både på och utanför länkarna.

 • Bat-Caddy har designats så att användaren kan koncentrera sig på att spela golf, medan caddien gör jobbet med att bära din väska. För att din Bat-Caddy ska se bäst ut, torka av eventuell lera eller gräs från ramen, hjulen och chassit efter varje runda med hjälp av annonsamp trasa eller pappershandduk.
 • Använd ALDRIG vattenslangar eller högtryckstvättar för att rengöra din caddie för att förhindra att fukt kommer in i de elektroniska systemen, motorerna eller växellådorna.
 • Ta bort bakhjulen med några veckors mellanrum och rensa bort skräp som kan få hjulen att dra. Du kan använda lite smörjmedel, såsom WD-40, för att hålla rörliga delar jämna och korrosionsfria.
 • En 4 till 5 timmars golfrunda spelad en gång i veckan i 12 månader motsvarar ungefär fyra års användning av en gräsklippare. Inspektera din vagn noggrant minst en gång om året, och om du märker några symtom på slitage, kontakta ditt Bat-Caddy-servicecenter. Alternativt kan du få din caddie inspekterad och trimmad på våra servicecenter, så att den alltid är i bra form inför den nya säsongen.

FELSÖKNINGSGUIDE

Caddy har inte ström • Se till att batteriet är korrekt anslutet till vagnen och att batterikontakten är skadad.
• Se till att batteriet är tillräckligt laddat
• Tryck och håll in strömbrytaren i minst 5 sekunder
• Se till att batterikablarna är anslutna till rätt poler (röd på röd och svart på svart)
• Se till att strömbrytaren är ett kopplande kretskort (du bör höra ett klick)
Motorn går men hjulen snurrar inte • Kontrollera att hjulen är korrekt fastsatta. Hjulen ska vara låsta.
• Kontrollera höger och vänster hjulläge. Hjulen måste vara på rätt sida
• Kontrollera hjulaxelstiften.
Caddie drar åt vänster eller höger • Kontrollera att hjulet sitter ordentligt fast i axeln
• Kontrollera om båda motorerna går
• Kontrollera för att spåra på plan mark utan påse
• Kontrollera viktfördelningen i en golfbag
• Justera vid behov spårningen på framhjulet
Problem med att fästa hjul • Justera snabblåset

KUNDSERVICE OCH TEKNISK SUPPORTBATCADDY logotyp

Ring/smsa oss på (888) 229-5218
e [e-postskyddad]

Obs: Bat-Caddy förbehåller sig rätten att modifiera/uppgradera alla komponenter under ett årsmodell, så illustrationer på vår webwebbplats, broschyrer och manualer kan skilja sig något från den faktiska produkten som levereras. Bat-Caddy garanterar dock att specifikationer och funktionalitet alltid kommer att vara lika med eller bättre från den annonserade produkten. Kampanjtillbehör kan också skilja sig från illustrationerna som visas på vår webwebbplats och andra publikationer.

Serie 8 funktioner

X8 Pro X8R
No-Lock Euro-Wove Frame
Dubbel 200w tyst motor
Enkel handtag
Speed-Recall Farthållare
Fullständigt riktad fjärrkontroll
Uppgraderbar till fjärrkontroll
Batterinivåindikator
USB-laddningsport
Enkelt tippskyddshjul (kan uppgraderas till dubbel)
Dubbla tippskyddshjul "The Mountain Slayer"
Avstängt frihjul
True Freewheel Mode
Automatisk avståndskontroll
Nedförshastighetskontroll 0
Säte kompatibel

Vikt & Mått

X4 Classic / X4 Sport

Öppna dimensioner Längd: 45.0 "
Bredd: 23.5 "
Höjd: 36-44"
Öppen höjd varierar beroende på justerbart handtag.
Vikta mått Längd: 36.0 "
Bredd: 23.5 "
Höjd: 13.0 ”
Leveranslådans mått Längd: 36.0 "
Bredd: 23.5 "
Höjd: 13.0 ”
Vikt
(Exklusive batteri och tillbehör)
25.1 Lbs

Dokument/resurser

BATCADDY X8 Pro Electric Golf Caddy [pdf] Användarmanual
X8 Pro, X8R, X8 Pro Electric Golf Caddy, Electric Golf Caddy, Golf Caddy

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.