Bat-Caddy - logotypAnvändarmanual
X8-serien

X8 Pro
X8RBat-Caddy X8 Series Electric Golf CaddyUPPMÄRKSAMHET: Följ alla monteringsanvisningar. LÄS instruktionerna noggrant för att förstå driftsprocedurerna INNAN du använder din caddie.

FÖRPACKNINGSLISTA

X8 Pro

 • 1 Caddie Ram
 • 1 enkelhjuls tippskyddshjul & stift
 • 2 bakhjul (vänster och höger)
 • 1 batteripaket (batteri, väska, kablar)
 • 1 Laddare
 • 1 Verktygssats
 • Driftsinstruktioner
 • Användarmanual, garanti, villkor

X8R

 • 1 Caddie Ram
 • 1 dubbelhjul tippskyddshjul & stift
 • 2 bakhjul (vänster och höger)
 • 1 batteripaket, SLA eller LI (batteri, väska, ledningar)
 • 1 Laddare
 • 1 Verktygssats
 • 1 fjärrkontroll (2 AAA-batterier ingår)
 • Driftsinstruktioner
 • Användarmanual, garanti, villkor

Standardtillbehör (X8Pro & X8R)

 • 1 Styrkortshållare
 • 1 kopphållare
 • 1 Paraplyhållare

Ytterligare tillbehör finns att köpa på www.batcaddy.com

ANMÄRKNINGAR:
Denna enhet överensstämmer med del 15 av FCC-reglerna och med Industry Canada licensbefriad
RSS -standard (er). Driften är föremål för följande två villkor:
(1) Enheten får inte orsaka skadlig störning och
(2) denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

ANMÄRKNINGAR: TILLVERKAREN ÄR INTE ANSVARIG FÖR NÅGRA RADIO- ELLER TV-STÖRNINGAR SOM ORSAKADES AV OAUTORISERADE MODIFIKATIONER AV DENNA UTRUSTNING SÅDANA MODIFIKATIONER KAN Ogiltigförklara ANVÄNDARENS BEHÖRIGHET ATT ANVÄNDA UTRUSTNINGEN
Bat-Caddy X8R
FCC ID: QSQ-REMOTE
IC ID: 10716A-fjärrkontroll

ORDLISTA FÖR DELAR

X8Pro och X8R

Bat-Caddy X8 Series Electric Golf Caddy - ORDLISTA FÖR DELARBat-Caddy X8 Series Electric Golf Caddy - ORDLISTA för delar 1

 1. Manuell reostathastighetskontroll
 2. Stöd för övre väska
 3. Väskstödsrem
 4. Batteri
 5. Bakhjul
 6. Snabbkoppling för bakhjul
 7. Dubbla motorer (inuti husets rör)
 8. Nedre väska stöd & rem
 9. framhjuls~~POS=TRUNC
 10. Låsknopp för övre ram
 11. Strömknapp och kontroll
 12. USB-port
 13. Batterianslutningskontakt
 14. Justering av framhjulsspårning
 15. Laddare
 16. Fjärrkontroll (endast X8R)
 17. Tippskyddshjul & stift (enkel eller dubbel X8R}

MONTERINGSANVISNINGAR

X8Pro och X8R

 1. Packa upp alla föremål noggrant och kontrollera inventeringen. Placera ramstrukturen (ett stycke) på den mjuka rena marken för att skydda ramen från att bli repad.
 2. Fäst bakhjulen på axlarna genom att trycka på hjullåsningsknappen (Pic-1) på utsidan av hjulet och föra in axelförlängningen i hjulet. Se till att hålla låsknappen på utsidan av hjulet intryckt under denna process, för att axelförlängningarna, inklusive de fyra stiften (Pic-2), ska kunna föras in hela vägen in i axeldrevet. Om det inte är låst kommer hjulet inte att kopplas till motorn och kommer inte att drivas! Testa låset genom att försöka dra ut hjulet.
  Notera; X8-caddien har ett höger (R) och ett vänster (L) hjul, sett bakifrån i körriktning. Se till att hjulen är monterade på rätt sida, så att hjulens slitbana matchar varandra (Bild-3) samt fram- och tippskyddshjulen. För att demontera hjulen, fortsätt i omvänd ordning.
  Bat-Caddy X8 Series Electric Golf Caddy - MONTERINGSINSTRUKTIONER
 3. Res upp ramen genom att först fälla ut och koppla ihop huvudramsektionerna vid det övre ramlåset genom att fästa den övre ramens låsknopp (Bild-5). Den nedre ramanslutningen förblir lös och kommer att sitta på plats när golfbagen är fastsatt (bild-6). Fortsätt bakåt för att vika ihop caddien.
  Bat-Caddy X8 Series Electric Golf Caddy - MONTERINGSINSTRUKTIONER 1
 4. Placera batteripaketet på batterifacket. Sätt i den 3-stiftade batterikontakten i caddy-uttaget så att skåran justeras ordentligt och fäster T-kontakten på batteriet
  Bat-Caddy X8 Series Electric Golf Caddy - MONTERINGSINSTRUKTIONER 2Fäst sedan kardborreband. Fäst kardborrebandet ordentligt under batterifacket och runt batteriet. Det rekommenderas att du INTE fäster skruven på stickkontakten i uttaget, så i händelse av att kabeln välter kan kabeln dras ur uttaget.
  Bat-Caddy X8 Series Electric Golf Caddy - MONTERINGSINSTRUKTIONER 3Anmärkningar: INNAN DU ansluter, se till att caddy-strömmen är AV, Rheostat Speed ​​Control är i läge AV och att fjärrkontrollen förvaras säkert!
 5. Sätt in tippskyddet i hållarstången på motorhuset och fäst det med en stift.
  Bat-Caddy X8 Series Electric Golf Caddy - MONTERINGSINSTRUKTIONER 4
 6. Fäst valfria tillbehör, såsom styrkort/dryck/paraplyhållare, under handtaget. Instruktioner tillhandahålls separat.
  Bat-Caddy X8 Series Electric Golf Caddy - MONTERINGSINSTRUKTIONER 5Endast X8R
 7. Packa upp fjärrkontrollen och sätt i batterier med plus- och minuspoler enligt diagrammet i enhetens mottagarfack.
  Bat-Caddy X8 Series Electric Golf Caddy - Endast X8R

BRUKSANVISNINGAR

X8Pro och X8R

Bat-Caddy X8 Series Electric Golf Caddy - X8R Endast 1

 1.  Reostathastighetsratten på höger sida av handtaget är din manuella hastighetskontroll. Det låter dig välja din önskade hastighet sömlöst. Vrid framåt (medurs) för att öka hastigheten. Slå bakåt för att minska hastigheten.Bat-Caddy X8 Series Electric Golf Caddy - X8R Endast 2
 2. Tryck på ON/OFF strömbrytaren i cirka 3-5 sekunder för att slå på eller stänga av caddien (LED kommer att lysa
 3. Digital farthållare – När vagnen är påslagen kan du använda strömknappen tillsammans med hastighetsreglaget (reostat) för att stoppa vagnen vid den aktuella hastigheten och sedan fortsätta med samma hastighet. Ställ in önskad hastighet med hastighetsreglaget (reostat) och tryck sedan på strömbrytaren i en sekund när du vill stanna. Tryck på strömbrytaren igen och caddien återupptas med samma hastighet.
 4. Caddien är utrustad med en 10. 20, 30 M/Y Advanced Distance Timer. Tryck på T-knappen en gång, caddyn kommer att avancera 10m/år och stanna, tryck två gånger för 20m/år och 3 gånger för 30m/år. Du kan stoppa caddien via fjärrkontrollen genom att trycka på stopp knapp.

Användning av fjärrkontroll (endast X8R)

funktioner:

 1. STOPP: Det röda knappen i mitten av riktningspilarna ska användas för att stoppa vagnen abrupt eller som en nödbroms.
 2. TIMER: 10, 20, 30 yards/meter: tryck en gång -10 yds., två gånger -20 yds.; tre gånger - 30 yds.
 3. BAKÅT PIL: Tryck på bakåtpilen kommer att sätta caddien i en bakåtrörelse. Öka hastigheten bakåt genom att trycka flera gånger. Tryck också för att minska hastigheten framåt/bromsa caddien.
 4. FRAMPIL: Tryck på framåtpilen kommer att sätta caddien i rörelse framåt. Om du trycker flera gånger ökar hastigheten. Skjuta på pilen för att sakta ner. Om du behöver stoppa, tryck på stoppknappen.
 5. VÄNSTER PIL: Vänster svängar. När pilarna släpps slutar vagnen att svänga och fortsätter rakt med den ursprungliga hastigheten före svängning.
 6. HÖGER PIL:Högersvängar. Samma som vänsterpilens funktion.
 7. På / Av knapp: Slå på eller av fjärrkontrollen på enhetens högra sida; rekommenderas för att förhindra oavsiktlig ingrepp av caddie.
 8. ANTENN: Internt
 9. LED: Tänds när en knapp trycks in som indikerar att en signal skickas
 10. BATTERIER: 2 x 1.5V AAA

Bat-Caddy X8 Series Electric Golf Caddy - Fjärrkontroll

Viktiga anteckningar

 • ANVÄND INTE fjärrkontrollen på trånga eller farliga utrymmen, såsom parkeringsplatser, allmänna platser, vägar, smala broar, faror eller andra potentiellt farliga platser
 • Byt batterier i fjärrkontrollen när indikatorlampan blir svag eller inte tänds alls.
 • Fjärrkontrollen använder två 1.5V AAA-batterier tillgängliga i alla snabbköp, apotek eller elektronikaffärer
 • Det rekommenderas att ha en uppsättning extra batterier redo som ersättning
 • För att byta batterier, öppna batterifackets lock genom att dra i spaken och placera batterierna enligt diagrammet i batterifacket
 • Fjärrkontrollsystemet är utformat för att inte störa andra elektriska caddies
 • Fjärrkontrollens maximala räckvidd varierar mellan 80-100 yards, beroende på batteriladdning, hinder, atmosfäriska förhållanden, kraftledningar, mobiltelefontorn eller andra elektroniska/naturliga störningskällor
 • Det rekommenderas starkt att köra caddien på ett maximalt avstånd av 20-30 yards för att förhindra att du förlorar kontrollen över enheten!

Ytterligare funktioner

Frihjulsläge: Caddien kan enkelt användas utan ström. För att aktivera frihjulsläget, stäng AV huvudströmmen. Koppla sedan ur bakhjulen från motorn/växellådan och skjut hjulet från det inre spåret (Pic-1) på axeln till det yttre spåret (Pic-2). Se till att hjulet sitter säkert i den yttre kurvan. Caddien kan nu skjutas manuellt med lite motstånd.
Bat-Caddy X8 Series Electric Golf Caddy - Ytterligare funktioner

Omsynkronisering av fjärrkontroll
Steg 1 – Se till att strömmen är helt avstängd i minst fem (5) sekunder.
Steg 2 – Håll ned stoppknappen på fjärrkontrollen
Steg 3 – Starta caddie. Fortsätt att hålla ned stoppknappen.
Steg 4 – Fortsätt att hålla ned stoppknappen tills lamporna på lysdioden blinkar.
Steg 5 – Caddy är nu i "synk" testa varje funktion för att säkerställa att alla fungerar. Du är redo att gå!

Spårningsjustering*: Spårningsbeteendet för helelektriska caddies är starkt beroende av lika viktfördelning på caddien och golfbanans lutning/topografi. Testa din caddies spårning genom att köra den på ett plant underlag utan påsen. Om ändringar är nödvändiga kan du justera spårningen av din caddie genom att lossa framhjulsaxeln och justeringsstången på höger sida av från-hjulet och växla axeln därefter. Efter en sådan justering skruvas skruvarna i omvänd ordning men dra inte åt för hårt. Bat-Caddy X8 Series Electric Golf Caddy - fig 1

*Spårning – det finns en video om webwebbplats som visar hur man justerar spårning
USB-port finns för laddning av GPS och/eller mobiltelefoner. Den är placerad i ändlocket på den övre ramen ovanför handtaget.Bat-Caddy X8 Series Electric Golf Caddy - USB-port

bromsar
Caddiens drivlina är utformad för att hålla hjulen i ingrepp med motorn och fungerar på så sätt som en broms som kontrollerar caddiens hastighet när den går nedför.

Bat-Caddy X8 Series Electric Golf Caddy - BromssystemCaddiens drivlina kommer att styra caddiens hastighet nedför

Elektroniska system

 • Fjärrkontrollområde: Vi rekommenderar att du inte överskrider 20-30 yards avstånd. Ju större avståndet är mellan dig och caddien, desto större är chansen att tappa kontrollen över den.
 • Mikro: Fjärrcaddien har 3 mikrodatorkontroller. Den primära mikroprocessorn finns i sitt eget fack under batterifacket. Vi kallar det kontrollanten. Den andra är i fjärrkontrollens sändarlur, och den tredje är i handtagskontroller längst upp på handtaget (handtagskontrollkort). Indikatorlamporna för batteriladdning tänds och indikerar att strömmen är "PÅ". Det kommer också att indikera batteriets laddningsnivå, grön (OK för att köra) eller röd (nästan urladdad, kommer att misslyckas inom kort)
 • Säkerhetsskydd: När temperaturen på kontrollboxen når sin övre gräns kommer överbelastningskretsen automatiskt att stänga av enheten för att kyla ner den. Fjärrkontrollen fungerar INTE just nu, men du kan fortsätta att använda din caddie med manuell manövrering.
 • Mikroprocessorstyrt elektroniksystem: När du ansluter batteriet kommer elektroniksystemet automatiskt att gå igenom en startrutin; sedan när du är klar kan du trycka på huvudströmbrytaren AV/PÅ på handtaget. Batteriladdningsindikatorlamporna visar batteriets laddningsnivå från grönt (fulladdat) till rött (urladdat).
 • Viktigt: Elektronikens styrenhet innehåller inga delar som användaren kan reparera. Därför är den förseglad för att minska risken för att fukt kommer in i och påverkar det elektroniska systemet. Att bryta denna tätning ökar risken för att skada elektroniken och minskar tillförlitligheten hos din caddie. Försök INTE att öppna styrenhetens hölje. OM DU GÖR DET Ogiltigförklaras GARANTIEN!
 • Batteridrift och skötsel: Följ instruktionerna för batteriladdning och underhåll. Batteriet levereras med sladdar och en 3-stiftskontakt.

BATTERIUNDERHÅLL OCH YTTERLIGARE INSTRUKTIONER

 • Batteriladdning och underhåll (se specifika separata instruktioner för slutna bly-syra (SLA) och litiumbatterier)
 • FLYT DESSA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ANVÄNDNING OCH LADDNING AV BATTERI :
 • Vänligen ladda inte batteriet i en förseglad behållare eller upp och ner. Ladda batteriet i ett välventilerat utrymme.
 • Vänligen ladda inte batteriet nära en värmekälla, där värmeackumulering kan av ur, eller i direkt solljus.
 • För att förlänga batteriets livslängd, undvik fullständig urladdning och ladda batteriet efter varje användning. Koppla ur batteriet från laddaren när laddningen är klar. När caddien inte används under en längre tid, rekommenderas att ladda batteriet en gång var 6:e ​​vecka.
 • Den röda färgen på batteripolen står för positiv och svart står för negativ. Vid batteribyte, vänligen återanslut batteriets poler korrekt för att undvika allvarliga skador.
 • Ta inte isär batteriet eller kasta det i eld. EXPLOSIONSRISK!
 • RÖR ALDRIG BATTERIETS ELEKTRISKA POSTER SAMTIDIGT! DETTA ÄR EN ALLVARLIG SÄKERHETSFARA!

Rekommendationer

 • Ladda batteriet helt i cirka 5-9 timmar före första användningen.
 • Lämna inte batteriet på laddaren. Ta bort den från laddaren när laddningen är klar
 • Batteriet kommer att ta cirka 2-3 varv och laddningscykler innan det når sin fulla driftpotential. Under de första par omgångarna kan den fortfarande vara under sin optimala effekt.
 • Håll aldrig ditt batteri anslutet till elnätet under en längre tidtages. Den kan vara oåterkallelig skadad.
  INTE ladda ur batteriet helt genom att "överspela" det. Det rekommenderas att undvika fullständig urladdning av batteriet.*Livslängden för förseglade bly-syra- och litiumbatterier beror på en mängd olika faktorer, andra än enbart antalet laddningar, inklusive men inte begränsat till, frekvens mellan laddningar, laddningslängd, dräneringsnivå, vilotid, driftstemperatur, lagringsförhållanden, varaktighet och total lagringstid. Bat-Caddy kommer att täcka våra batterier enligt vår garantipolicy och eventuell ytterligare täckning är efter vårt gottfinnande”.

Testar din Caddie
Testmiljö
Se först till att du utför ditt första test av caddien på ett brett och säkert område, fritt från hinder eller värdesaker, såsom människor, parkerade bilar, strömmande trafik, vattendrag (floder, simbassänger, etc.), branta kullar, klippor eller liknande faror.

Manuell styrning
Testa den manuella funktionen först: Tryck på På/Av-knappen i 2-5 sekunder. Caddiens manuella funktioner styrs genom hastighetsreglaget (reostat) på handtagets ovansida. Genom att vrida hjulet medurs styrs caddiens framåtgående rörelse. För att bromsa eller stoppa caddien, vrid hjulet moturs. Vrid ratten LÅNGSAMT för att förhindra att caddien "hoppar" iväg!

Fjärrkontroll (endast X8R)
Se till att du är nära caddien hela tiden medan du testar den och bekantar dig med fjärrkontrollen! Slå på huvudströmbrytaren och se till att snabbvalskontrollen (reostat) är i läget OFF. Ett tryck på belöning/bakåt-pilarna på fjärrkontrollen startar caddien i endera riktningen. Ytterligare tryck ökar hastigheten. För att stoppa caddien, tryck på den runda röda STOP-knappen i mitten av fjärrkontrollen. För att vrida caddien i endera riktningen medan du rör dig, tryck kort på vänster- eller högerpilarna. När du släpper knappen kommer vagnen att fortsätta i den aktuella riktningen med samma hastighet före svängkommandot. Du kommer att märka att caddien reagerar olika på olika underlag och olika viktbelastningar så det kommer att krävas lite övning för att få precis rätt beröring för svängmanövrar. Se alltid till att du håller dig tillräckligt nära för att styra caddien manuellt i en nödsituation.
Fjärrkontrollen är designad för att ha en räckvidd på maximalt 80-100 yards, men vi rekommenderar starkt att köra caddien på närmare avstånd av 10-20 yards (inte överstigande 30 yards) för att kunna reagera snabbt på eventuella oförutsedda händelser, t.ex. golfare som korsar din väg, eller för att undvika dolda hinder såsom bäckar, bunkrar eller ojämn mark, etc. eller en oväntad frånkoppling vid fjärrmanövrering. En ytterligare säkerhetsfunktion hos denna caddie är att den kommer att sluta röra sig om den inte tar emot en signal från fjärrkontrollen minst var 45:e sekund. På det här sättet, om du någonsin skulle bli distraherad, kommer din caddie inte helt att fly. Genom att trycka på den nedre timerknappen på fjärrkontrollen kan caddien automatiskt flyttas framåt 10, 20 eller 30 yards. STOP kommer att få caddien att stanna i händelse av överräckning. Använd inte denna funktion nära vatten eller andra faror. Parkera aldrig din caddie vänd mot vatten eller vägar!

Rekommendationer för effektiv och säker drift

 • Var uppmärksam och agera alltid ansvarsfullt när du använder din caddie, precis som du skulle göra när du kör en åkkärra, ett motorfordon eller någon annan typ av maskineri. Vi rekommenderar absolut inte att du konsumerar alkohol eller andra försämrande ämnen när du använder våra caddies.
 • INTE hantera caddien oförsiktigt eller på trånga eller farliga platser. Undvik att använda din caddie på platser där människor kan samlas, såsom parkeringsplatser, avlämningsområden eller övningsområden, för att undvika skador på människor eller värdesaker. Vi rekommenderar att du använder din caddie

Rekommendationer för effektiv och säker drift

 • Caddien (X8R) är utrustad med en funktion för att förhindra flykt automatiskt. Den stoppas automatiskt om den inte tar emot en signal från fjärrkontrollen på cirka 45 sekunder. Ett snabbt tryck på framåtknappen sätter den i rörelse igen.
 • Med sin optimerade balans och raka framhjul har caddien vanligtvis lyhörda sväng- och manövreringsförmåga. Emellertid tenderar den ibland att reagera på den ojämna viktfördelningen av dess last eller lutningsvariationer och följer banans vikt och lutning, vilket är normalt för elektriska caddies. Se till att vikten i din väska är jämnt fördelad (flytta tunga bollar och föremål till båda sidor lika och till den övre delen av din väska, eller flytta väskan på caddien). När du använder din caddie, förutse också banans lutning för att undvika frekventa korrigeringar i riktningen. Vid behov av komplicerade justeringsmanövrar, såsom mycket ojämn terräng, branta backar, smala och/eller sluttande vagnstigar, leriga områden, grusvägar, nära bunkrar och faror, runt buskar och träd rekommenderas starkt att styra vagnen manuellt med handtaget samtidigt som du justerar hastigheten med fjärrkontrollen. När du använder caddien ofta i ojämn terräng rekommenderar vi att du lägger till en extra bungee-rem till det nedre och/eller övre bagstödet för att ge golfbagen extra fäste och förhindra att den förskjuts.
 • Vänligen undvik eller minimera drift på hårda och ojämna ytor, såsom vagnsvägar, asfaltvägar, grusvägar, rot, s, etc., eftersom detta kommer att orsaka onödigt slitage på däck, hjul och andra komponenter. Styr caddien manuellt när du är på vagnsvägar med trottoarkanter. Att stöta på hårda föremål kan orsaka skador på hjul och andra komponenter! Caddien körs bäst på mjuka och släta ytor som fairways.

Allmänt underhåll

Alla dessa rekommendationer, tillsammans med sunt förnuft, hjälper till att hålla din Bat-Caddy i toppskick och se till att den förblir din pålitliga partner, både på och utanför länkarna.

 • Bat-Caddy har designats så att användaren kan koncentrera sig på att spela golf, medan caddien gör jobbet med att bära din väska. För att din Bat-Caddy ska se bäst ut, torka av lera eller gräs från ramen, hjulen och chassit efter varje runda med hjälp av annonsamp trasa eller pappershandduk.
 • Använd ALDRIG vattenslangar eller högtryckstvättar för att rengöra din caddie för att förhindra att fukt kommer in i de elektroniska systemen, motorerna eller växellådorna.
 • Ta bort bakhjulen med några veckors mellanrum och rensa bort skräp som kan få hjulen att dra. Du kan använda lite smörjmedel, såsom WD-40, för att hålla rörliga delar jämna och korrosionsfria.
 • En 4 till 5 timmars golfrunda spelad en gång i veckan i 12 månader motsvarar ungefär fyra års användning av en gräsklippare. Inspektera din vagn noggrant minst en gång om året, och om du märker några symtom på slitage, kontakta ditt Bat-Caddy-servicecenter. Alternativt kan du få din caddie inspekterad och trimmad på våra servicecenter, så att den alltid är i bra form inför den nya säsongen.
 • Koppla alltid ur batteriet när du förvarar din caddie, och sätt alltid ihop din caddie innan du återansluter batteriet. Om du inte planerar att spela på minst en månad, förvara batteriet på en sval och torr plats (inte på ett betonggolv) och LÄMNA DET INTE PÅ LADDAREN.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modellnamn X8 Pro / X8R
Standard Battery 35/36Ah SLA
Mått SLA: 8 x 5 x 6 tum (20 x 13 x 15 cm)
Vikt: 25 lbs Genomsnittlig laddningstid: 4-8 timmar
Livstid: ca. 150 laddningar – 27+ hål p/laddning
Litium batteri 12V 25 Ah Litium Mått: 7x5x4in Vikt: 6 lbs
Genomsnittlig laddningstid 4-6 timmar Livstid: ca. 600-750 laddningar – 36+ hål p/laddning
Vikta mått (utan hjul) Längd: 31 cm
Bredd: 22 cm
Höjd: 10.5 cm
Ovikta dimensioner Längd: 42-50 tum (107-127 cm)
Bredd: 22.5" (60 cm
Höjd: 35-45" (89-114 cm))
Vikt Caddie 23 kg
Vikt Batteri 25 lbs (11 kg) LI 6 lbs (2.7)
Totalvikt (variant batteri) 48 (18.2 kg)
Fart 5.4 mi/h (8.6 km/h)
Kontrollfunktioner Manuell Seamless Rheostat Farthållare

Funktioner: Framåt, Bakåt, Vänster, Höger, Stoppa batteriladdningsindikator

Ström på/av USB-port

Tidsinställd avståndsförskjutningsfunktion (10,20,30 yards) Fjärrkontroll (räckvidd upp till 80 -100 yards)

Avstånd/Räckvidd 12 mi (20 km)/27+ hål 36+ hål med LI
Klättringsförmåga 30 grader
Maximal belastning 77 lbs (35 kg)
Laddare Ingång: 110-240V AC
Utgång: 12V/3A-4A DC underhållsladdare
Motor Effekt: 2 x 200 Watt (400 Watt) 12V DC El
Framhjul Airless, Gummerad slitbana, Spårningsjustering
Bakhjul 12 3/8 diameter, luftlös, gummibelagd slitbana, snabbkopplingsmekanism, tippskyddshjulsenhet
Drive Train Bakhjulsdrift, direktdrift, dubbel oberoende växellåda, utväxling (17:1)
Handtagets höjdjustering
material Aluminium/SS och ABS
Tillgängliga färger Titan silver, Phantom Black, Arctic White
Tillgängliga tillbehör Styrkortshållare, Mugghållare, Paraplyhållare
Tillbehör Regnskydd, Sand Dispenser, GPS/Mobilhållare, Bärväska, Säte
Garanti 1 år på reservdelar och arbete
1 år på SLA-batteri/2 år på LI-batteri (proportionellt)
Förpackning Kartong, frigolitdämpning Mått: 33 x 28 x 14 (84 x 71.1 x 36 cm) Bruttovikt: 36 lbs (16 kg) w. LI batteri

FELSÖKNINGSGUIDE

Caddy har inte ström • Se till att batteriet är korrekt anslutet till en vagn och att batterikontakten är skadad.
• Se till att batteriet är tillräckligt laddat
• Tryck och håll in strömbrytaren i minst 5 sekunder
• Se till att batterikablarna är anslutna till rätt poler (röd på röd och svart på svart)
• Se till att strömbrytaren är ett kopplande kretskort (du bör höra ett klick)
Motorn går men hjulen snurrar inte • Kontrollera att hjulen är korrekt fastsatta. Hjulen ska vara låsta.
• Kontrollera höger och vänster hjulläge. Hjulen måste vara på rätt sida
• Kontrollera hjulaxelstiften.
Caddie drar åt vänster eller höger • Kontrollera att hjulet sitter ordentligt fast i axeln
• Kontrollera om båda motorerna går
• Kontrollera för att spåra på plan mark utan påse
• Kontrollera viktfördelningen i en golfbag
• Justera vid behov spårningen på framhjulet
Problem med att fästa hjul • Justera snabblåset

Anmärkningar: Bat-Caddy förbehåller sig rätten att modifiera/uppgradera alla komponenter under ett årsmodell, så illustrationer på vår webwebbplats, broschyrer och manualer kan skilja sig något från den faktiska produkten som levereras. Bat-Caddy garanterar dock att specifikationer och funktionalitet alltid kommer att vara lika med eller bättre än den annonserade produkten. Kampanjtillbehör kan också skilja sig från illustrationerna som visas på vår webwebbplats och andra publikationer.

VANLIGA FRÅGOR (FAQ)
Vänligen kolla vårt webställe vid http://batcaddy.com/pages/FAQs.html för vanliga frågor
För teknisk support vänligen kontakta ett av våra servicecenter eller besök
https://batcaddy.com/pages/TechTips.html Kontaktinformation på
http://batcaddy.com/pages/Contact-Us.html
Kolla vår webwebbplats www.batcaddy.com

Bat-Caddy - logotyp

Dokument/resurser

Bat-Caddy X8 Series Electric Golf Caddy [pdf] Användarmanual
Bat-Caddy, X8 Series, Electric, Golf Caddy, X8 Pro, X8R

referenser

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.