AXAGON ACU-QS24 QC3.0 + 5V-1.2A väggladdare bruksanvisning

SÄKERHET OCH KORREKT HANTERING

– Se till att adapterns utgångsparametrar matchar parametrarna för den drivna enheten.
– Använd endast oskadade USB-kablar av god kvalitet.
– Korskoppla inte laddningsadapterns utgångar. Adapterskador kan uppstå!
– Skydda adaptern från höga temperaturer och mekaniska skador.
– Använd endast adaptern i en torr miljö
– Skydda den från vatten, använd den inte med våta händer, det finns risk för elektriska stötar!
– Täck inte över adaptern och låt tillgång till luft för tillräcklig kylning.
- Adaptern kan bli varm under användning, det är normalt.
– Om adaptern är skadad, koppla ur den OMEDELBART och använd den inte igen! – Ta inte isär, modifiera eller försök att reparera adaptern. – Om du inte använder adaptern, koppla ur den. - Adaptern är endast avsedd för inomhusbruk och elnätettage är 100 – 240V –.
– Lämna inte adaptern utan uppsikt.

TEKNISK SUPPORT: Mer information, vanliga frågor, manualer och drivrutiner finns på produktsidan i
PRODUCT SUPPORT-fliken på www.axagon.eu. Inget hjälpte? Skriv till vår tekniska support: [e-postskyddad]
Kasta inte produkten i hushållssoporna vid slutet av dess livslängd; ta den till en insamlingsplats för återvinning av elektrisk utrustning. För information om insamlings- och återvinningsprogram i ditt land, kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljaren som sålde produkten till dig.
EU-försäkran om överensstämmelse: Enheten överensstämmer med harmoniseringslagstiftningen i Europeiska unionen 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC) och 2011/65/EU (RoHS). Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig från tillverkaren.
Innan produkten används är användaren skyldig att läsa bruksanvisningen. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för skador som kan uppstå på grund av felaktig användning av produkten eller underlåtenhet att följa instruktionerna häri. Annan användning av produkten än den specificerade måste rådfrågas med tillverkaren.
Använd inte produkten i fuktiga eller explosiva miljöer och nära brandfarliga ämnen.
Skyddsgrad 20.
Apparaten är skyddad mot kontakt med ett finger; apparaten är inte skyddad mot vatteninträngning.
Apparat av skyddsklass II enligt IEC 60536 — apparat med dubbel isolering. Apparaten är endast avsedd för inomhusbruk under standardförhållanden.

 

Läs mer om den här handboken och ladda ner PDF:

Dokument/resurser

AXAGON ACU-QS24 QC3.0 + 5V-1.2A väggladdare [pdf] Bruksanvisning
ACU-QS24, QC3.0 5V-1.2A väggladdare, ACU-QS24 QC3.0 5V-1.2A väggladdare

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.