AT T -logotypInstruktioner för Smart Call Blocker

Läs innan användning!

Introduktion av Smart Call Blocker * §
DL72210 / DL72310 / DL72340 / DL72350 / DL72510 / DL72570 / DL72580 DECT 6.0 trådlöst telefon- / telefonsvarare med nummerpresentation / samtal väntar
Känner du inte till Smart Call Blocker?
Vill du veta mer?
Smart samtalsblockerare är ett effektivt samtalsskärningsverktyg, som gör att ditt telefonsystem kan screena ALLA hemsamtal. †
Om du inte är bekant med det eller vill veta mer innan du börjar, läs vidare och lär dig hur du byter till samtalsvisningsläge och utför nödvändiga förberedelser före användning.
† Screeningsfunktionen i Smart Call Blocker är endast tillämplig på hemsamtal. Alla inkommande mobiltelefonsamtal kommer igenom och ringer.
Om du vill blockera ett mobilsamtal lägger du till numret i blocklistan. Läs vidare och lär dig hur du lägger till nummer till blocklistan.
* Användning av Smart Call Blocker -funktionen kräver prenumeration på nummerpresentation.
§ Inkluderar licensierad Qalte ™ -teknologi.
Utgåva 5.0 06/21.

Så ... vad är Smart Call Blocker?

Smart samtalsblockerare filtrerar robocalls och oönskade samtal åt dig samtidigt som du kan ta emot välkomna samtal. Du kan ställa in dina listor över välkomnande och ovälkomna uppringare. Med Smart Call Blocker kan du ta emot samtal från dina välkomna uppringare och det blockerar samtal från dina ovälkomna uppringare.
För andra okända hemsamtal kan du tillåta, blockera eller skärma dessa samtal eller vidarebefordra dessa samtal till telefonsvararen. Med några enkla konfigurationer kan du ställa in att bara filtrera robocalls på hemlinjen genom att be uppringarna att trycka på pundtangenten (#) innan samtalen skickas till dig. Du kan också ställa in Smart Call Blocker för att skärma hem samtal genom att be de som ringer att spela in deras namn och trycka på pundknappen (#). När din uppringare har slutfört begäran ringer din telefon och meddelar uppringarens namn. Du kan sedan välja att blockera eller besvara samtalet, eller så kan du vidarebefordra samtalet till telefonsvararen. Om den som ringer lägger på eller inte svarar eller spelar in sitt namn blockeras samtalet från att ringa igenom. När du lägger till dina välkomstanropare i din katalog eller Tillåt -lista kommer de att kringgå all screening och ringa direkt till dina telefoner.

AT T Smart Call Blocker

Gå till Setup om du vill skärma alla okända hemanrop. Med samtalsvisning aktiv, Smart
samtalsblockerare skärmar och filtrerar alla inkommande hemsamtal från nummer eller namn som ännu inte är sparade i din katalog, Tillåt lista, Blocklist eller Star namnlista. Du kan enkelt lägga till inkommande telefonnummer till listan Tillåt och Blockera. Detta låter dig bygga upp dina listor över tillåtna och blockerade nummer och smarta samtalsblockerare vet hur de ska hantera dessa samtal när de kommer in igen.

Inställning

katalog
Ange och spara telefonnummer till ofta uppringda företag, familjemedlemmar och vänner, så att när de ringer ringer telefonen utan att behöva gå igenom
screeningprocessen.
Lägg till kontakter i din katalog:

 1.  Tryck på MENU på handenheten.
 2. Presse AT T Smart Call Blocker - ikon 1CID eller AT T Smart Call Blocker - ikonDIR för att välja Katalog och tryck sedan på VÄLJ.
 3. Tryck på SELECT igen för att välja att lägga till en ny post och tryck sedan på SELECT.
 4. Ange ett telefonnummer (upp till 30 siffror) och tryck sedan på VÄLJ.
 5. Ange ett namn (upp till 15 tecken) och tryck sedan på VÄLJ.

För att lägga till en annan kontakt, upprepa steg 3.

blocklist
Lägg till nummer som du vill förhindra att deras samtal ringer igenom.
Mobilsamtal med nummer som har lagts till i din blocklista blockeras också.

 1. Tryck på CALL BLOCK på handenheten.
 2. Presse AT T Smart Call Blocker - ikon 1CID eller AT T Smart Call Blocker - ikonDIR för att välja Blockera lista och tryck sedan på VÄLJ.
 3. Presse AT T Smart Call Blocker - ikon 1CID eller AT T Smart Call Blocker - ikonDIR för att välja att lägga till en ny post och tryck sedan på VÄLJ.
 4. Ange ett telefonnummer (upp till 30 siffror) och tryck sedan på VÄLJ.
 5. Ange ett namn (upp till 15 tecken) och tryck sedan på VÄLJ.
  För att lägga till ytterligare en post i blocklistan, upprepa steg 3.

Tillåt lista
Lägg till nummer som du alltid vill låta deras samtal komma till dig utan att behöva gå igenom screeningprocessen.
Lägg till en tillåten post:

 1. Tryck på CALL BLOCK på handenheten.
 2. Presse AT T Smart Call Blocker - ikon 1CID eller AT T Smart Call Blocker - ikonDIR för att välja Tillåt lista och tryck sedan på VÄLJ.
 3. Presse AT T Smart Call Blocker - ikon 1CID eller AT T Smart Call Blocker - ikonDIR för att välja att lägga till en ny post och tryck sedan på VÄLJ.
 4. Ange ett telefonnummer (upp till 30 siffror) och tryck sedan på VÄLJ.
 5. Ange ett namn (upp till 15 tecken) och tryck sedan på VÄLJ.

För att lägga till ytterligare en post i tillåtelselistan, upprepa steg 3.

Lista över stjärnnamn ^
Lägg till uppringarens NAMN i din stjärnnamnlista så att deras samtal kan ta sig till dig utan att behöva gå igenom screeningprocessen. Lägg till en stjärnaamnpost:
1. Tryck på CALL BLOCK på handenheten.
2. Tryck AT T Smart Call Blocker - ikon 1CID eller AT T Smart Call Blocker - ikonDIR för att välja stjärnnamnlista och tryck sedan på VÄLJ.
3. Tryck AT T Smart Call Blocker - ikon 1CID eller AT T Smart Call Blocker - ikonDIR för att välja att lägga till en ny post och tryck sedan på VÄLJ.
4. Ange ett namn (upp till 15 tecken) och tryck sedan på VÄLJ.
Upprepa steg 3 om du vill lägga till ytterligare en post i stjärnnamnslistan.
^ Det finns många organisationer som skolor, medicinska kontor och apotek som använder robocalls för att kommunicera viktig information till dig. Robocall använder en autodialerare för att leverera förinspelade meddelanden. Genom att ange namnet på organisationerna i listan med stjärnnamn, säkerställer det att dessa samtal ringer igenom när du bara känner till uppringarens namn men inte deras nummer.

Du är nu redo att börja använda ditt telefonsystem med en smart samtalsblockerare.
Så här aktiverar du samtalsscreening: 
1. Tryck på CALL BLOCK på handenheten.
2. Tryck AT T Smart Call Blocker - ikon 1CID eller AT T Smart Call Blocker - ikonDIR för att välja ett Set profileoch tryck sedan på SELECT.
3. Tryck på VÄLJ igen för att välja Skärm okänd.
Välja skärmen okänd profile alternativet kommer att ställa in din telefon så att alla okända hemsamtal visas och be om uppringarnas namn innan samtalen skickas till dig.
Se till att du inte har stängt av Smart Call Blocker. Annars visas inte samtal.AT T Smart Call Blocker - stjärna

Vad händer om jag vill ...

Välj den smarta samtalsblockkonfigurationen som bäst passar dina behov.

Scenarier/inställningar Jag vill skärma alla hemsamtal från nummer som inte är sparade i telefonboken, listan Tillåt eller
Lista över stjärnnamn. (1)
Jag vill bara tillåta alla samtal utom personerna på blocklistan. Standardinställningar (2) Tryck på 2 när Jag vill bara skärmrobotsamtal (3)
-
Jag vill skicka hem samtal från nummer som inte är sparade i telefonboken,
Tillåt lista eller stjärnnamnlista till telefonsvararen. (4)
Jag vill blockera alla hemsamtal från nummer som inte är sparade i telefonboken, listan Tillåt eller stjärnnamn
lista. (5)
Konfiguration av röstguide Tryck på 1 när
uppmanad
Tryck på 2 när du blir ombedd
Ställ in profile Skärm okändAT T Smart Call Blocker - Okänd skärm Tillåt okänt SkärmrobotAT T Smart Call Blocker - Skärmrobot OkändToAns.SAT T Smart Call Blocker - 123 Block okänt

Använd röstguide för att ställa in Smart Call Blocker

Direkt efter installationen av telefonen ger röstguiden dig ett snabbt och enkelt sätt att konfigurera en smart samtalsblockerare.
AT T Smart Call Blocker - Röstguidesats
När du har installerat telefonen uppmanas telefonen att ställa in datum och tid. Efter att datum- och tidsinställningen är klar eller hoppas över frågar handenheten om du vill ställa in en smart samtalsblockerare - ”Hej! Denna röstguide hjälper dig med den grundläggande installationen av Smart Call Blocker ... ”. Scenarier (1) och (2) är mycket enkla att konfigurera med röstguiden. Tryck bara på 1 eller 2 på handenheten när du uppmanas.

 • Tryck på 1 om du vill visa hemtal med telefonnummer som inte sparas i din katalog, listan Tillåt eller listan med stjärnnamn; eller
 • Tryck på 2 om du inte vill screena samtal och vill tillåta att alla inkommande samtal går igenom.

AT T Smart Call Blocker - Smart call blk.

Obs! Så här startar du om röstguiden:

 1. Tryck på CALL BLOCK på handenheten.
 2. Presse AT T Smart Call Blocker - ikon 1CID eller AT T Smart Call Blocker - ikonDIR för att välja Röstguide och tryck sedan på VÄLJ.

Snabb installation med Set profile alternativ
Du kan utföra följande steg för att snabbt konfigurera en Smart Call Blocker, som beskrivs i de fem scenarierna till höger.

 1. Tryck på CALL BLOCK på handenheten.
 2. Presse AT T Smart Call Blocker - ikon 1CID eller AT T Smart Call Blocker - ikonDIR för att välja ett Set profileoch tryck sedan på SELECT.
  AT T Smart Call Blocker - Set profile
 3. Presse AT T Smart Call Blocker - ikon 1CID eller AT T Smart Call Blocker - ikonDIR för att välja bland följande fem alternativ och tryck sedan på SELECT för att bekräfta.
  AT T Smart Call Blocker - Okänd skärm
 • Skärm okänd
 • Skärmrobot
 • Tillåt okänt
 • OkändToAns.S
 • Block okänt

Qaltel ™ är ett varumärke som tillhör True call Group Limited.
© 2020-2021 Avancerade amerikanska telefoner. Alla rättigheter förbehållna.
AT&T och AT&T-logotypen är varumärken som tillhör AT&T immateriella rättigheter licensierade till Advanced American Telephones, San Antonio, TX 78219.

Skärma alla samtal utom välkomstsamtal (1)AT T Smart Call Blocker - skärm 1

 1. Tryck på CALL BLOCK.
 2. Presse AT T Smart Call Blocker - ikon 1CID eller AT T Smart Call Blocker - ikonDIR för att välja ett Set profileoch tryck sedan på SELECT.
 3. Tryck på SELECT igen för att välja Skärm okänd.

Blockera endast samtal i blocklistan (2) - Standardinställningar

AT T Smart Call Blocker - Blockera samtal i blocklistan

 1. Tryck på CALL BLOCK.
 2. Presse AT T Smart Call Blocker - ikon 1CID eller AT T Smart Call Blocker - ikonDIR för att välja ett Set profileoch tryck sedan på SELECT.
 3. Presse AT T Smart Call Blocker - ikon 1CID eller AT T Smart Call Blocker - ikonDIR för att välja Tillåt okänt och tryck sedan på VÄLJ.

Skärma och blockera robocalls (3)

AT T Smart Call Blocker - Skärm och blockera robocalls

 1. Tryck på CALL BLOCK.
 2. Presse AT T Smart Call Blocker - ikon 1CID eller AT T Smart Call Blocker - ikonDIR för att välja Set profileoch tryck sedan på SELECT.
 3. Presse AT T Smart Call Blocker - ikon 1CID eller AT T Smart Call Blocker - ikonDIR för att välja Skärmrobot och tryck sedan på VÄLJ.

Vidarekoppla alla okända samtal till telefonsvararen (4)

 1. Tryck på CALL BLOCK.
 2. Presse AT T Smart Call Blocker - ikon 1CID eller AT T Smart Call Blocker - ikonDIR för att välja ett Set profileoch tryck sedan på SELECT.
 3. Presse AT T Smart Call Blocker - ikon 1CID eller AT T Smart Call Blocker - ikonDIR för att välja UnknownToAns.S och tryck sedan på VÄLJ.

Blockera alla okända samtal (5)

AT T Smart Call Blocker - Blockera alla okända samtal (

 1. Tryck på CALL BLOCK.
 2. Presse AT T Smart Call Blocker - ikon 1CID eller AT T Smart Call Blocker - ikonDIR för att välja ett Set profileoch tryck sedan på SELECT.
 3.  Presse AT T Smart Call Blocker - ikon 1CID eller AT T Smart Call Blocker - ikonDIR för att välja Block okänd och tryck sedan på VÄLJ.

AT T Smart Call Blocker - OBSOBS:

Hur avblockerar jag ett telefonnummer?

 1. Tryck på CALL BLOCK på handenheten.
 2. Presse AT T Smart Call Blocker - ikon 1CID eller AT T Smart Call Blocker - ikonDIR för att välja Blockera lista och tryck sedan på VÄLJ.
 3. Tryck på SELECT för att välja Review, och tryck sedan på AT T Smart Call Blocker - ikon 1CID eller AT T Smart Call Blocker - ikonDIR för att bläddra igenom blockposterna.
 4. När önskad post visas trycker du på DELETE på handenheten. Skärmen visar Radera post ?.
 5. Tryck på SELECT för att bekräfta.

För fullständiga bruksanvisningar för Smart Call Blocker, läs online Komplett användarmanual för ditt telefonsystem.

Dokument/resurser

AT T Smart Call Blocker [pdf] Instruktioner
DL72210, DL72310, DL72340, DL72350, Smart Call Blocker, DL72510, DL72570, DL72580, DECT 6.0 trådlös telefon, telefonsvarare med nummerpresentation väntar

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.