LG 32TNF5J Digital Signage Display Användarhandbok
LG 32TNF5J Digital Signage Display

VARNING – Den här utrustningen är kompatibel med klass A i CISPR 32. I en bostadsmiljö kan denna utrustning orsaka radiostörningar.

GRUNDLÄGGANDE

Anteckningsikon ANMÄRKNINGAR

 • Tillbehören som medföljer din produkt kan variera beroende på modell eller region.
 • Produktspecifikationer eller innehåll i denna manual kan ändras utan föregående meddelande på grund av uppgradering av produktfunktioner.
 • SuperSign -programvara och manual

Kontrollera tillbehören

Tillbehör
Tillbehör
TillbehörTillbehör
icon : Beroende på land

KONTROLL INNAN INSTALLATION

Vi ansvarar inte för produktskador orsakade av underlåtenhet att följa guiden.

Installation Orientering

Använder vertikalt
När du installerar vertikalt, vrid bildskärmen 90 grader moturs medan du är vänd mot skärmens framsida.
Installation

Lutningsvinkel
Installation

När du installerar monitorn kan den lutas uppåt i en vinkel på upp till 45 grader.

Installation Plats 

Vi ansvarar inte för produktskador orsakade av underlåtenhet att följa guiden.

Denna produkt används som en inbyggd produkt installerad inuti kapslingen.

 • Produktgarantin upphör att gälla om den används med frontpanelen utsatt för direkt solljus.
 • Använd arbetshandskar när du installerar produkten.
 • Att installera produkten med bara händer kan orsaka skada.

Inomhus

Installation av monitorn i höljet 

Om du installerar produkten inuti höljet, installera stativet (tillval) på produktens baksida.
När du installerar produkten med hjälp av stativet (tillval), fäst stativet säkert på monitorn för att säkerställa att det inte faller.

VESA Mount Hole
Installation

Modell VESA Mått (A x B) (mm) Standard Mått Längd (max) (Mm) KVANTITET
32TNF5J X 200 200 M6 21.0 4
43TNF5J X 200 200 M6 15.5 4
55TNF5J X 300 300 M6 14.0 4

Hål för sidomontering

Enhet: mm
32TNF5J Installation
43TNF5J Installation
55TNF5J Installation
Modell Standard Mått Längd
(Max) (mm)
KVANTITET och så vidare
32TNF5J M4 4.5 12 Topp/vänster/höger (4EA vardera)
43TNF5J M4 4.5 12 Topp/vänster/höger (4EA vardera)
55TNF5J M4 4.0 12 Topp/vänster/höger (4EA vardera)
 1. Använd sidoskruvhålen när du monterar panelen.
 2. Åtdragningsmoment för skruv: 5~7 kgf
 3. Skruvens längd kan vara längre, beroende på kapslingens form och tjocklek på materialet

Varningsikon VARNING

 • Koppla först ur nätsladden och flytta eller installera sedan monitorn. Annars kan det leda till elektriska stötar.
 • Om monitorn installeras i ett tak eller en lutande vägg kan den falla och leda till skada.
 • Skador på monitorn genom att dra åt skruvarna för hårt kan göra garantin ogiltig.
 • Använd skruvar och väggmonteringsplattor som överensstämmer med VESA-standarder.
  Går sönder eller personskada på grund av användning eller felaktig användning av olämpliga komponenter täcks inte av garantin för denna produkt.
 • När du installerar produkten, var noga med att inte utöva stark kraft på den nedre delen
  VARNING

Anteckningsikon ANMÄRKNINGAR

 • Användning av skruvar som är längre än det angivna djupet kan skada produktens insida. Se till att använda rätt längd.
 • För mer information om installation, se bruksanvisningen för väggfästet.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ANVÄNDNING

Väckningsfunktionen för viloläge stöds inte i den här modellen.

Damm
Garantin täcker inte skador som orsakats av användning av produkten i en alltför dammig miljö.

Efterbild

 • Efterbild visas när produkten stängs av.
  • Pixlar kan skadas snabbt om en stillbild visas på skärmen under en längre tid. Använd skärmsläckarfunktionen.
  • Att byta från en skärm med stora skillnader i luminans (svartvit eller grå) till en mörkare skärm kan orsaka en efterbild. Detta är normalt på grund av produktens displayegenskaper.
 • När LCD-skärmen är i ett stillbildsmönster under längre perioder av användning, en liten voltagSkillnaden kan uppstå mellan elektroderna som driver den flytande kristallen (LC). VoltagSkillnaden mellan elektroderna ökar med tiden och tenderar att hålla den flytande kristallen inriktad i en riktning. Vid denna tidpunkt finns den föregående bilden kvar, som kallas en efterbild.
 • Efterbilder uppstår inte när bilder som växlar kontinuerligt används utan sker när en viss skärm är fixerad under lång tid. Följande är driftsrekommendationer för att minska förekomsten av efterbilder när du använder en fast skärm. Den maximala rekommenderade tiden för att byta skärm är 12 timmar. Kortare cykler är bättre för att förhindra efterbilder.
 • Rekommenderat användningsskick
 1. Ändra bakgrundsfärg och textfärg med lika intervall.
  • Efterbilder förekommer mindre när färgerna som ska ändras är komplementära till varandra.
   Efterbild
   Efterbild
 2. Byt skärm med lika tidsintervall.
  • Var försiktig och se till att text eller bilder från före skärmbytet inte lämnas på samma plats efter skärmbytet.
   Efterbild

PRODUKTBLAD

Utan föregående meddelande kan all produktinformation och specifikationer i denna manual ändras för att förbättra produktens prestanda.

32TNF5J

Ingångs- / utgångsportar HDMI 1, HDMI 2
Inbyggt batteri Tillämpad
Upplösning Rekommenderad upplösning 1920 x 1080 @ 60 Hz (HDMI1, HDMI2)
Max upplösning
Power Voltage 100-240 V ~ 50/60 Hz 0.6 A.
Miljöförhållanden drifttemperatur
Luftfuktighet
0 ° C till 40 ° C
10 % till 80 % (Förutsättning för att förhindra kondens)
Lagringstemperatur Lagringsfuktighet -20 ° C till 60 ° C
5 % till 85 % (Förutsättning för att förhindra kondens)
* Förvaringsförhållanden för produktlådans förpackning
Energiförbrukning På läge 55 W (typ)
Viloläge / Standbyläge ≤ 0.5 W

43TNF5J

Ingångs- / utgångsportar HDMI 1, HDMI 2
Inbyggt batteri Tillämpad
Upplösning Rekommenderad upplösning 3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI1, HDMI2)
Max upplösning
Power Voltage 100-240 V ~ 50/60 Hz 1.1 A.
Miljöförhållanden drifttemperatur
Luftfuktighet
0 ° C till 40 ° C
10 % till 80 % (Förutsättning för att förhindra kondens)
Lagringstemperatur Lagringsfuktighet -20 ° C till 60 ° C
5 % till 85 % (Förutsättning för att förhindra kondens)
* Förvaringsförhållanden för produktlådans förpackning
Energiförbrukning På läge 95 W (typ)
Viloläge / Standbyläge ≤ 0.5 W

55TNF5J

Ingångs- / utgångsportar HDMI 1, HDMI 2
Inbyggt batteri Tillämpad
Upplösning Rekommenderad upplösning 3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI1, HDMI2)
Max upplösning
Power Voltage 100-240 V ~ 50/60 Hz 1.7 A.
Miljöförhållanden drifttemperatur
Luftfuktighet
0 ° C till 40 ° C
10 % till 80 % (Förutsättning för att förhindra kondens)
Lagringstemperatur Lagringsfuktighet -20 ° C till 60 ° C
5 % till 85 % (Förutsättning för att förhindra kondens)
* Förvaringsförhållanden för produktlådans förpackning
Energiförbrukning På läge 127 W (typ)
Viloläge / Standbyläge ≤ 0.5 W

32/43/55TNF5J 

* Pekskärm
OS (operativsystem) Windows 10 10 poäng (max)
webOS 10 poäng (max)
Modellnamn Mått (bredd x höjd x djup) (mm) Vikt (kg)
32TNF5J X x 723 419.4 39.1 5.6
43TNF5J X x 967.2 559 38 10.4
55TNF5J X x 1231.8 709.6 39.2 16.8

HDMI (PC) stödläge 

Upplösning Horisontell frekvens (kHz) Vertikal Frekvens (Hz) Anmärkningar
X 800 600 37.879 60.317
X 1024 768 48.363 60
X 1280 720 44.772 59.855
X 1280 1024 63.981 60.02
X 1680 1050 65.29 59.954
X 1920 1080 67.5 60
X 3840 2160 67.5 30 Förutom 32TNF5J
135 60

* Vi rekommenderar att du använder 60Hz. (Rörelseoskärpa/skakande kan vara synliga på andra ingångar än 60Hz.)

LICENS

Licenser som stöds kan skilja sig åt beroende på modell. För mer information om licenserna, besök www.lg.com.
LICENS

Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.
LICENS

Produktens modell och serienummer finns på produktens baksida och på ena sidan.
Registrera dem nedan om du någonsin behöver service.

MODELL ____________________________
SERIENUMMER. __________________________

Tillfälligt brus är normalt när enheten slås på eller AV.

Logotyp

Dokument/resurser

LG 32TNF5J Digital Signage Display [pdf] Bruksanvisning
32TNF5J, 43TNF5J, 55TNF5J, Digital Signage Display, 32TNF5J Digital Signage Display, Digital Signage, Signage Display

Referenser

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *