JBL BAR Soundbar är ett populärt val för dem som vill förbättra sin ljudupplevelse hemma. Medan soundbaren och subwoofern automatiskt ska paras ihop när de slås på, händer ibland inte ihopparningen automatiskt, eller så kan du behöva tvinga fram en ny parning. I det här fallet är det viktigt att veta hur man manuellt kopplar ihop subwoofern till soundbaren. Den här guiden leder dig genom stegen som krävs för att åtgärda problem med automatisk parning med din JBL Soundbar Subwoofer. Instruktionerna är enkla att följa, och om du stöter på några problem finns det felsökningstips som hjälper dig att lösa problemet. Genom att följa dessa instruktioner kommer du att kunna dra full nytta av din JBL BAR Soundbar och subwoofer.

Hur parar jag ihop subwoofern till min JBL BAR soundbar om parkopplingen inte sker automatiskt?

Normal parkoppling är automatisk och händer när du slår på båda enheterna. Om parkopplingen inte sker automatiskt, eller om du måste tvinga till ny parning, gör du så här: Slå på soundbaren och subwoofern. Om anslutningen går förlorad blinkar LED-indikatorn på subwoofern långsamt. För det andra, tryck på CONNECT-knappen på subwoofern för att gå till parningsläge. LED-indikatorn på subwoofern blinkar snabbt. För det tredje, tryck och håll ner DIM DISPLAY-knappen på fjärrkontrollen i 5 sekunder, följt av kort tryck på BASS + och BASS- knappen i följd. Panelskärmen visar "PARNING". Om parkopplingen lyckas tänds LED-indikatorn på subwoofern och soundbar-displayen visar “DONE”. Om parkopplingen misslyckas blinkar indikatorn på subwoofern långsamt. Slutligen, om parningen misslyckas, upprepar du stegen ovan. Om du har fortsatt problem med att para ihop, försök att stänga av alla trådlösa enheter i hemmet och försök igen. Detta betyder routrar, TV-apparater med trådlösa funktioner, telefoner, datorer etc. Eftersom överbelastning på 2.4 GHz-frekvensen nu ofta orsakar problem, vilket eliminerar all denna aktivitet ger plats för Baren att upprätta sin anslutning, och du borde kunna para utan problem . Därefter kan du slå på dina enheter igen. Ofta kommer alla nu att fungera bra, och om inte, vet du vilka enheter som stör störningarna.

SPECIFIKATION

Produkt JBL Soundbar Subwoofer
Parning Automatisk parning med manuella instruktioner
förbindelse trådlös
Led indikator Blinkar långsamt när anslutningen bryts, blinkar snabbt i parningsläge, lyser när ihopparningen lyckas och blinkar långsamt när ihopparningen misslyckas
Ingår Inkluderar knapparna DIM DISPLAY, BASS+ och BASS-
Felsökning Om ihopparningen misslyckas, upprepa stegen och stäng av alla trådlösa enheter i hemmet för att eliminera störningar

FAQS

Vad ska jag göra om jag fortfarande har problem med parningen?

Om du fortfarande har problem med ihopparningen efter att ha följt de manuella sammankopplingsinstruktionerna och eliminerat trådlösa störningar, kontakta JBL kundsupport för ytterligare hjälp.

Vad ska jag göra om parningen misslyckas?

Om sammankopplingen misslyckas, upprepa de manuella sammankopplingsinstruktionerna. Om du fortsätter att ha problem, försök att stänga av alla trådlösa enheter i ditt hem, inklusive routrar, TV-apparater med trådlösa funktioner, telefoner och datorer. Detta kommer att göra utrymme för soundbaren att upprätta sin anslutning.

Hur vet jag om sammankopplingen är framgångsrik?

Om sammankopplingen lyckas kommer LED-indikatorn på subwoofern att tändas och soundbar-displayen visar "DONE".

Hur går jag in i parningsläge på subwoofern?

För att gå in i parningsläge på subwoofern, tryck på CONNECT-knappen på subwoofern. LED-indikatorn på subwoofern blinkar snabbt.

Vad ska jag göra om min JBL BAR soundbar och subwoofer inte paras ihop automatiskt?

Om ihopparningen inte sker automatiskt, eller om du måste tvinga fram en ny sammankoppling, slå på båda enheterna och följ instruktionerna för manuell sammankoppling.

Hur går jag in i parningsläge på soundbaren?

För att gå in i parningsläge på soundbaren, tryck och håll ned DIM DISPLAY-knappen på fjärrkontrollen i 5 sekunder, följt av ett kort tryck på BASS+ och BASS-knappen i följd. Paneldisplayen visar "PAIRING".

Vad ska jag göra om LED-indikatorn på subwoofern blinkar långsamt?

Om LED-indikatorn på subwoofern blinkar långsamt betyder det att anslutningen bryts. Följ de manuella kopplingsinstruktionerna för att återupprätta anslutningen.

Gå med i konversationen

8 Kommentarer

  1. Tack! Detta var en enkel fix för mig! Jag följde precis instruktionerna för att använda fjärrmetoden JBL 2.0 för att ansluta subwoofern 🙂

  2. Du kan ladda ner gratis JBL 5.1 från TV -apparater.
    Prova det!

    Ludzie pomocy za hiny nie mogę podłączyć JBL 5.1 för telewizorem.
    Snälla hjälp!

  3. JBL 2.1 soundbar paras inte ihop med subwoofer. Försökte följa parningsinstruktionerna fortfarande inte ihopparning. Testade att power-cykla dem, samma resultat.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *