DTEC 6.0 Telefon DL72 ***

Snabbstartsguide
DL72210/DL72310/DL72340/ DL72350/DL72510/DL72570/ DL72580
DECT 6.0 trådlös telefon/ telefonsvarare med
BLUETOOTH® trådlös teknik

Grattis
vid ditt köp av denna AT & T-produkt. Innan du använder denna AT&T-produkt, läs avsnittet Viktig säkerhetsinformation på sidorna 1-3 i denna handbok. Både modell- och serienumren för din AT&T-produkt finns längst ner på telefonbasen. Spara ditt kvitto och originalförpackningen om det är nödvändigt att returnera din telefon för garantiservice.
För kundtjänst, besök vår webwebbplats på https://telephones.att.com eller ring 1 (800) 222-3111. I Kanada, ring 1 (866) 288-4268.
Se online DL72210/DL72310/DL72340/DL72350/DL72510/DL72570/DL72580 DECT 6.0 trådlös telefon/telefonsvarare med BLUETOOTH® trådlös teknik Komplett användarmanual för en komplett uppsättning installations- och bruksanvisningar på
https://telephones.att.com/manuals.
Delchecklista
Ditt telefonpaket innehåller följande artiklar.
Snabbstartguide DL72210/DL72310/DL72340/DL72350/DL72510/DL72570/DL72580 DECT 6.0 trådlös telefon/svarssystem med trådlös BLUETOOTH® -teknik

Snabbstartsguide

Smart samtalsblockerare

Telefonbas

Strömadapter för telefonbas

Trådlös telefon (2 för DL72210) (3 för DL72310/ DL72340/ DL72350) (5 för DL72510/ DL72570/ DL72580)

DENNA SIDA UPP / CE CÔTÉ VERS LE HAUT

Batteripaket / blockstaplar: BT162342 / BT262342 (2.4V 300mAh Ni-MH) VARNING / BERÄTTELSE: BARNAR INTE ELLER PUNKTERAR BATTERIER. NE PAS INCINÉRER OU PERCER LES PILES. Tillverkad i Kina / Fabriqué en chine

GP1621

Laddare för trådlös telefon med strömadapter installerad (1 för DL72210) (2 för DL72310/ DL72340/ DL72350) (4 för DL72510/ DL72570/ DL72580)

Batteri för trådlös telefon (2 för DL72210) (3 för DL72310/ DL72340/ DL72350) (5 för DL72510/ DL72570/ DL72580)

Batterifacklucka (2 för DL72210) (3 för DL72310/ DL72340/ DL72350) (5 för DL72510/ DL72570/ DL72580)

Telefonledning

Väggfäste

Viktig säkerhetsinformation
Denna symbol är för att varna dig om viktiga bruks- eller serviceinstruktioner som kan visas i denna bruksanvisning. Följ alltid grundläggande säkerhetsåtgärder när du använder produkten för att minska risken för personskador, brand eller elchock.
Säkerhetsinformation f Läs och förstå alla instruktioner i bruksanvisningen. Observera alla markeringar på
produkten. f Undvik att använda telefon under åskväder. Det kan finnas en liten chans
elektrisk stöt från blixtnedslag. f Använd inte en telefon i närheten av ett gasläckage. Under vissa omständigheter,
en gnista kan uppstå när adaptern är ansluten till eluttaget eller när handenheten sätts tillbaka i sin hållare. Detta är en vanlig händelse i samband med att en elektrisk krets stängs. I en otillräckligt ventilerad miljö bör användaren inte ansluta telefonen till ett vägguttag och inte heller sätta in en laddad handenhet i hållaren där det finns koncentrationer av brandfarliga eller flamstödande gaser. En gnista i en sådan miljö kan orsaka brand eller explosion. Sådana miljöer kan innefatta: medicinsk användning av syre utan tillräcklig ventilation; industrigaser (rengöringsmedel, bensinångor, etc.); en läcka av naturgas; etc. f Använd inte produkten nära vatten eller när du är våt. För example, använd den inte i en våt källare eller dusch, inte heller bredvid en pool, badkar, diskbänk och tvättbadkar. Använd inte vätskor eller aerosolsprayer för rengöring. Om produkten kommer i kontakt med någon vätska ska du omedelbart koppla ur ledningen eller nätsladden. Anslut inte produkten igen förrän den har torkat ordentligt. f Installera den här produkten på en skyddad plats där ingen kan snubbla över någon linje eller nätsladdar. Skydda sladdarna mot skador eller nötning. f Om denna produkt inte fungerar normalt, se avsnittet Felsökning i den kompletta onlinehandboken. Om du inte kan lösa problemet eller om produkten är skadad, se avsnittet Begränsad garanti (sidorna 31 - 33). Öppna inte denna produkt förutom enligt anvisningarna i din bruksanvisning. Om du öppnar produkten eller monterar den på fel sätt kan du utsättas för farlig volymtageller andra risker. f Byt ut batterierna endast enligt beskrivningen i din bruksanvisning (Sida 5). Bränn inte eller punktera batterier - de innehåller frätande kemikalier. f Denna nätadapter är avsedd att vara korrekt orienterad i vertikal eller golvmonterad position. Tapparna är inte utformade för att hålla kontakten på plats om den är ansluten till ett tak eller ett uttag under bordet/skåpet. f För anslutningsbar utrustning ska uttaget installeras nära utrustningen och vara lättillgängligt.
1

Viktig säkerhetsinformation
FÖRSIKTIGHET: f Använd endast nätadaptern som medföljer produkten. För att få en ersättare,
besök webwebbplats på https://telephones.att.com eller ring 1 (800) 222-3111. I Kanada, ring 1 (866) 288-4268.
f Använd endast det medföljande uppladdningsbara batteriet eller ersättningsbatteriet (modell BT162342/ BT262342). För att beställa, besök vår webställe vid
https://telephones.att.com, or call 1 (800) 222-3111. In Canada, dial 1 (866) 288-4268.
i FÖRSIKTIGHET: Byt ut med rätt batterityp för att förhindra brand- eller batteriexplosion. Kassera använda batterier enligt instruktionerna.
Speciellt om trådlösa telefoner f Sekretess: Samma funktioner som gör en trådlös telefon bekväm att skapa
vissa begränsningar. Telefonsamtal överförs mellan telefonbasen och handenheten med radiovågor, så det finns en möjlighet att dina trådlösa telefonsamtal kan avlyssnas av radiomottagningsutrustning inom räckvidden för den trådlösa handenheten. Av den anledningen ska du inte tänka på att trådlösa telefonsamtal är lika privata som telefoner. f Elektrisk ström: Telefonbasen till denna trådlösa telefon måste vara ansluten till ett fungerande eluttag som inte styrs av en väggströmbrytare. Det går inte att ringa från handenheten om telefonbasen är urkopplad, avstängd eller om strömmen avbryts. f Potentiell TV -störning: Vissa trådlösa telefoner fungerar med frekvenser som kan orsaka störningar på TV och videobandspelare. För att minimera eller förhindra sådan störning, placera inte telefonbasen på den trådlösa telefonen nära eller ovanpå en TV eller videobandspelare. Om det uppstår störningar kan det ofta minska eller eliminera störningen om du flyttar den trådlösa telefonen längre bort från TV: n eller videobandspelaren. f Laddningsbara batterier: Denna produkt innehåller laddningsbara batterier av nickelmetallhydrid. Var försiktig när du hanterar batterier för att inte skapa kortslutning med ledande material som ringar, armband och nycklar. Batteriet eller ledaren kan överhettas och orsaka skada. Observera korrekt polaritet mellan batteriet och batteriladdaren. f Laddningsbara batterier av nickelmetallhydrid: Kassera dessa batterier på ett säkert sätt. Bränn inte eller punktera. Liksom andra batterier av denna typ kan de, om de bränns eller punkteras, släppa ut frätande material som kan orsaka skada.
2

Viktig säkerhetsinformation
RBRC -förseglingen innebär att tillverkaren frivilligt deltar i ett branschprogram för att samla och återvinna laddningsbara batterier av nickelmetallhydrid när de tas ur drift i USA. Dessa batterier kan föras till en deltagande lokal återförsäljare av ersättningsbatterier eller återvinningscentral. Du kan ringa 1-800-8-BATTERY® för platser som accepterar förbrukade Ni-MH-batterier. RBRC Seal och 1-800-8-BATTERY® är registrerade varumärken som tillhör Call2recycle, Inc.
Försiktighetsåtgärder för användare av implanterade hjärtstimulatorer Hjärtstimulatorer (gäller endast digitala trådlösa telefoner): Wireless Technology Research, LLC (WTR), en oberoende forskningsenhet, ledde en tvärvetenskaplig utvärdering av störningen mellan bärbara trådlösa telefoner och implanterade hjärtstimulatorer. Med stöd av US Food and Drug Administration rekommenderar WTR läkare att:
Pacemakerpatienter: f Bör hålla trådlösa telefoner minst XNUMX tum från pacemakern. f Bör INTE placera trådlösa telefoner direkt över pacemakern, till exempel i en
bröstficka när den är påslagen. f Bör använda den trådlösa telefonen vid örat mittemot pacemakern. WTR: s utvärdering identifierade ingen risk för åskådare med pacemaker från andra personer som använder trådlösa telefoner.
ECO-läge Denna energibesparande teknik minskar strömförbrukningen för optimal batteriprestanda. ECO-läget aktiveras automatiskt när handenheten synkroniseras med telefonbasen.
Särskilt om telefonsvarare Tvåvägsinspelning: Den här enheten avger inga varningssignaler för att informera den andra parten om att samtalet spelas in. För att säkerställa att du följer federala eller statliga bestämmelser om inspelning av ett telefonsamtal, bör du starta inspelningsprocessen och sedan informera den andra parten om att du spelar in konversationen.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
3

installera
Telefonbas
Anmärkningar: f Anslut ena änden av telefonledningen till ett telefonuttag eller ett DSL -filter. f Om du har DSL höghastighetsinternet, krävs ett DSL-filter (ingår ej). Laddare
Varning: Använd endast strömadaptern (erna) som medföljer produkten. För att få en ersättare, besök vår webställe vid
https://telephones.att.com or call 1 (800) 222-3111. In Canada, dial 1 (866) 288-4268.
4

installera
Batteri Sätt i batteriet enligt nedan.
DENNA SIDA UPPÅT
Ladda din handenhet innan du börjar använda den. Batteriet är fulladdat efter 11 timmars kontinuerlig laddning. CHARGE-lampan längst upp på handenheten lyser under laddning.
Varning: Använd endast det medföljande uppladdningsbara batteriet eller ersättningsbatteriet (modell BT162342 / BT262342).
5

MadNeEiDnPOACSWhNiAIOnNBRaTCTN/IB1NBIFN8UÉaa3GRtbR3tNreE4/irq2AROy/uVBROPéETaURPe2cnUT8TPk3INcHES/3hCRBSI4iSTnCE2loUeME(Sc2RRE-I.pED4NLiVlETBEe4sAS:U0T:P0PTmIEL/AREChSIEE.NSiC.-MÔHT)É VERS LE HAUT CR1535

MadNeEiDPnOACWSNhAiOInNBRTaCTNB1/IBIN8NFUaÉ3aGtR3tRbeN4/rEri2AyqRO/VBuPROEéTaRUP2ceT8TUknP3HIN/ScE3IBChS4RSil2TECnoUSM(ecE2R-IER.pD4ENiVLEleTBEs4UA:S0:TP0PTmIE/LARCEhISEEN.SCi.-MÔHT)É VERS LE HAUT CR1535

Handenheten överview
1

2

3

9

10 4
11

5

6 12
7 13
8 14

Handenhet

1

CHARGE -lampa Ì Tänd när handenheten laddas i telefonbasen eller laddaren.

2 VOL p DIR Ì Tryck för att visa katalogposter när luren är
används inte. Ì Tryck för att rulla uppåt i menyerna. Medan du anger namn eller nummer trycker du på för att flytta
markören till höger. Ì Tryck för att öka lyssningsvolymen under ett samtal,
eller för att öka volymen för uppspelning av meddelanden.

VOL q CID

Ì Tryck för att visa uppringnings -ID -loggen när handenheten inte används.
Ì Tryck för att rulla nedåt i menyerna. Ì Medan du anger namn eller nummer trycker du på för att flytta
markören till vänster. Ì Tryck för att sänka lyssningsvolymen under ett samtal,
eller för att minska volymen för uppspelning av meddelanden.

3

CELL

Ì Tryck för att ringa eller besvara ett mobilsamtal. Ì Under ett samtal, tryck för att besvara ett inkommande cellsamtal

när du hör ett samtal som väntar.

6

Handenheten överview

4

HEM/

FLASH

Ì Tryck för att ringa eller besvara ett hemsamtal. Ì Under ett samtal trycker du på för att besvara ett inkommande hemsamtal
när du får ett samtal som väntar.

5

1

Ì Medan reviewför att logga in en nummerpresentation, tryck upprepade gånger för att lägga till eller ta bort 1 framför telefonnumret innan du ringer eller sparar det i telefonboken.
Håll intryckt för att ställa in eller för att slå ditt röstbrevlådanummer.

6

TON

/ a> A.

Ì

Tryck för att växla till tonuppringning tillfälligt under ett samtal om du har pulsservice.

Medan du anger namn trycker du på för att ändra nästa bokstav

till stora eller små bokstäver.

7

/HÖGTALARE

Ì

Tryck för att ringa eller besvara ett hem- eller mobiltelefonsamtal med högtalartelefonen.

Ì Tryck för att växla mellan högtalartelefonen och

telefonlur.

8 TYST/
RADERA

Ì Under ett samtal trycker du på för att stänga av mikrofonen. Ì När luren ringer trycker du på för att stänga av ringsignalen
tillfälligt. Ì Medan reviewåteruppringningslista, katalog, nummerpresentation,
tillåt lista, blocklista eller listan med stjärnnamn, tryck på för att radera en enskild post. Ì Tryck på för att radera siffror medan du raderar. Ì När du anger namn eller nummer trycker du på för att radera en siffra eller ett tecken. Ì När du anger namn eller nummer, tryck och håll inne för att radera alla siffror eller tecken. Ì Under uppspelning av meddelanden eller meddelanden, tryck på för att radera meddelandet som spelas upp eller det inspelade meddelandet.

9 MENY/
VÄLJA

Ì Tryck för att visa menyn. Ì I menyn trycker du på för att välja ett alternativ eller spara ett
post eller inställning.

10 RINGBLOCK Ì När telefonen ringer trycker du på för att blockera
inkommande hemsamtal eller mobilsamtal. Ì När du är på ett hem- eller mobilsamtal trycker du på för att blockera samtalet.

11

AV/

ANNULLERA

Ì Under ett samtal trycker du på för att lägga på. Ì I en meny, tryck på för att avbryta en operation, tillbaka
upp till föregående meny, eller lämna menydisplayen; eller tryck och håll den här knappen för att gå till viloläge. Ì När handenheten ringer trycker du på för att stänga av ringsignalen tillfälligt. Håll intryckt medan telefonen inte används för att radera indikatorn för missade samtal.

7

Handenhet / telefonbas överview

12 Tyst#
13 RÖST 14 REDIAL/
PAUS

Ì Tryck upprepade gånger för att visa andra uppringningsalternativ när reviewatt logga in en nummerpresentation.
Ì Håll intryckt för att öppna inställningsskärmen för tyst läge eller för att inaktivera tyst läge.
Ì När du är ansluten till en eller två mobiltelefoner trycker du på för att aktivera den röststyrda applikationen för en av de anslutna mobiltelefonerna.
Tryck upprepade gånger för att view de senaste 10 numren som slås. Ì Håll in för att infoga a medan du anger siffror
uppringningspaus.

8

1

7

6

2

Telefonbas

1

CELL 1

2

CELL 2

3

4

5

Ì Tänds när telefonbasen är parkopplad och ansluten till en Bluetooth -enhet.
Ì Lampan blinkar när telefonbasen är i detekteringsbara läget.
Ì Tryck för att ansluta Bluetooth -enhet med parad cell. Håll intryckt för att lägga till eller byta ut en Bluetooth
enhet.
Ì Tänds när telefonbasen är parkopplad och ansluten till en Bluetooth -enhet.
Ì Lampan blinkar när telefonbasen är i detekteringsbara läget.
Ì Tryck för att ansluta Bluetooth -enhet med parad cell. Håll intryckt för att lägga till eller byta ut en Bluetooth
enhet.

8

Telefonbas överview

3

VOL

4

VOL

5

HITTA HS

6

ANS PÅ

7

/UPPREPA

X / RADERA

/HOPPA

Ì När telefonen är inaktiv trycker du på för att sänka volymen för telefonens bas.
Ì Under samtalskontroll eller uppspelning av meddelanden, tryck på för att minska lyssningsvolymen.
Ì När telefonen är inaktiv trycker du på för att öka telefonens basvolym.
Ì Under samtalssökning eller meddelandeuppspelning, tryck på för att öka lyssningsvolymen.
Ì Tryck för att bläddra i alla handenheter.
Ì Tryck för att slå på eller stänga av det inbyggda telefonsvararsystemet.
Ì Tryck för att upprepa ett meddelande. Tryck två gånger för att spela föregående meddelande.
Ì Tryck för att radera meddelandet som spelas upp. Ì Tryck två gånger för att radera alla gamla meddelanden när
telefonen används inte.
Ì Tryck för att hoppa över ett meddelande.

/ SPELA / STOPPA

Ì Tryck för att starta eller stoppa uppspelning av meddelanden.
Ì Under samtalssökning trycker du på för att tillfälligt slå på eller av samtalsvisning.

8

I ANVÄNDNING ljus

Ì På när handenheten används, eller när

telefonsvarare besvarar ett inkommande samtal.

Ì Blinkar när det är ett inkommande samtal eller annat

telefon som delar samma linje används.

9

Grundinställningar
När du har installerat din telefon eller återkommer strömförsörjningen efter en strömtage, kommer handenheten att uppmana dig att ställa in datum och tid. För att hoppa över att ställa in datum och tid, tryck på OFF/CANCEL på handenheten.
Röstguide för att ställa in Smart Call Blocker och svarssystem
När inställningen för datum och tid är klar eller hoppas över kommer handenheten att fråga om du vill ställa in Smart Call Blocker. Tryck på MENU/SELECT för att starta Smart Call Blocker -inställningen via röstguide. För att hoppa över installationen, tryck på OFF/CANCEL två gånger. När inställningen för Smart Call Blocker är klar eller hoppas över kommer handenheten att fråga om du vill konfigurera telefonsvararen. Tryck på MENU/SELECT för att starta svarssystemets inställning via röstguide. För att hoppa över installationen, tryck på
AV / AVBRYT.
Vi rekommenderar att du programmerar ditt telefonsystem före användning. Följande är några exampflera vanliga funktioner att ställa in innan du använder telefonen. Se inställningarna för handenhet och telefonbas och svarsystemets inställningar i den kompletta användarhandboken för detaljerade instruktioner om hur du ställer in alla telefonfunktioner.
Datum och tid
Obs: Ställ in datum / tid innan du använder svarssystemet.
Använda en trådlös telefon: 1. MENY -> / -> Ställ in datum / tid -> VÄLJ. 2. Ange månad (MM), dag (DD) och år (ÅÅ) -> VÄLJ. 3. Ange timme (HH) och minut (MM). 4. / -> AM eller PM -> VÄLJ.
Inställning av smart samtalsblockering via röstguide
Du kan följa röstguiden för att konfigurera Smart Call Blocker. Använda en trådlös telefon: 1. RINGBLOCK. 2. / -> Röstguide -> VÄLJ. 3. Tryck på 1 om du vill visa hemtal med telefonnummer som inte är det
sparas i din katalog, listan Tillåt eller listan med stjärnnamn; eller Tryck på 2 om du inte vill visa samtal och vill låta alla inkommande samtal komma igenom.
10

Grundinställningar
Grundläggande installation av svarssystem via röstguide
Du kan följa röstguiden för att spela in ditt eget tillkännagivande, ställa in antalet ringsignaler och ställa in meddelandevarningstonen. Använda en trådlös handenhet: 1. Tryck på MENU -> / -> Besvara system -> VÄLJ. 2. / -> Röstguide -> VÄLJ. 3. Ställ in telefonsvararen genom att ange de angivna numren, som
instruerad.
Lägg till en Bluetooth® mobiltelefon/headset
Obs! Din DL72210/DL72310/DL72340/DL72350/DL72510/DL72570/DL72580 är kompatibel med Bluetooth version 2.0 eller högre enheter.
Om du vill använda en Bluetooth -aktiverad mobiltelefon eller ett headset med telefonen måste du först para ihop och ansluta din mobiltelefon eller headset med telefonbasen. Trådlös Bluetooth -teknik fungerar inom en kort räckvidd (upp till 30 fot). Håll den anslutna enheten inom 15 fot från telefonbasen för optimal prestanda.
Så här kopplar du ihop och ansluter en mobiltelefon med telefonbasen: 1. Håll ned CELL 1 eller CELL 2 i cirka fyra sekunder tills CELL 1 eller
CELL 2 -lampan blinkar. 2. Placera mobiltelefonen bredvid telefonbasen. Slå på Bluetooth -funktionen
på din mobiltelefon och sök efter eller lägg till nya råd. När din mobiltelefon hittar din AT&T -telefon (AT&T DECT 6.0) trycker du på lämplig knapp på din mobiltelefon för att fortsätta parkopplingen.
Så här kopplar du ihop och ansluter ett headset med en trådlös telefon: 1. MENY -> / -> Bluetooth -> VÄLJ. 2. / -> Lägg till BT -headset -> VÄLJ. 3. Ställ in headsetet i läget för upptäckt -> Tryck på VÄLJ.
Spela in ditt eget meddelande
Ditt utgående meddelande spelas när samtal besvaras av telefonsvararen. Du kan använda det förinställda meddelandet för att svara på samtal eller ersätta det med ditt eget inspelade meddelande.
11

Grundinställningar
Använda en trådlös telefon: 1. MENY -> / -> Svarsystem -> VÄLJ. 2. VÄLJ för att välja Meddelande. 3. Tryck på 7 för att spela in. 4. Tala mot handenheten för att spela in ditt meddelande och tryck på 5 för att avsluta
inspelning och spara den.
Antal ringar
Du kan ställa in telefonsvararen att svara på ett inkommande samtal efter 2, 3, 4, 5 eller 6 ringsignaler. Du kan också välja avgiftsbesparare. Om du väljer avgiftsbesparare svarar telefonsvararen på ett samtal efter två ringsignaler när du har nya meddelanden, eller efter fyra ringsignaler när det inte finns några nya meddelanden. Detta gör att du kan söka efter nya meddelanden och undvika att betala onödiga långdistansavgifter om du ringer från ditt närområde. Använda en trådlös telefon: 1. MENY -> / -> Svarsystem -> VÄLJ. 2. / -> Ans sys setup -> VÄLJ. 3. / -> # ringar -> VÄLJ. 4. / att välja mellan 2, 3, 4, 5, 6 eller avgiftsbesparare -> VÄLJ.
Ringvolym
Du kan ställa in ringsignalens volymnivå till en av de sex nivåerna eller stänga av ringsignalen för inkommande hem- eller mobiltelefonsamtal. Använda en trådlös telefon: Ställ in ringsignalsvolym för inkommande hemsamtal: 1. MENY -> / -> Ringare -> VÄLJ. 2. VÄLJ för att välja hemvolym. 3. / för att välja önskningsnivå -> VÄLJ. Ställ in ringsignalsvolym för inkommande cellanrop: 1. MENY -> / -> Ringare -> VÄLJ. 2. / för att välja Cellvolym -> VÄLJ. 3. / för att välja önskningsnivå -> VÄLJ.
12

Grundinställningar
LCD-språk
Använda en trådlös telefon: 1. MENY -> / -> Inställningar -> VÄLJ. 2. VÄLJ igen för att välja LCD -språk. 3. / för att välja engelska, Français eller Español -> VÄLJ.
Obs! Om du av misstag ändrar LCD -språket till franska eller spanska kan du återställa det till engelska utan att gå igenom de franska eller spanska menyerna. f Tryck på MENU på handenheten i viloläge -> ange *364#
Manövrera

Operation Ringa hem eller mobila
Uppringning på luren (förval)

Steg

Använda en trådlös telefon:
f Tryck på HOME /FLASH eller /SPEAKER -> Ange telefonnumret.
f Tryck på CELL -> Ange telefonnumret -> VÄLJ.

Använda en trådlös telefon: Ange telefonnumret -> Tryck på HOME/FLASH, CELL eller

/ SPEAKER för att ringa.

Svara ett hem med en trådlös telefon:

eller mobilsamtal

Tryck på HOME /FLASH, CELL eller /SPEAKER.

Avslutar ett samtal
Hörlurar högtalartelefon

Använda en trådlös telefon: Tryck på OFF/CANCEL eller återför telefonen till telefonbasen eller laddaren.
Under ett samtal, tryck på /SPEAKER för att växla mellan handsfree -högtalartelefon och normal användning av handenhet.

återuppringning

Använda en trådlös telefon: Tryck på REDIAL flera gånger för att välja önskad post ->
HOME /FLASH, CELL eller /SPEAKER att ringa.

13

Manövrera

Funktion Volymkontroll
Samtal väntar (Kräver prenumeration från telefon)

Steg
Använda en trådlös handenhet eller telefonbasen: Tryck på VOL q för att minska eller tryck på VOL p för att öka lyssningsvolymen under ett samtal.
Tryck på HOME/FLASH på handenheten för att parkera det aktuella samtalet och ta det nya samtalet. Tryck på HOME/FLASH på handenheten när som helst för att växla fram och tillbaka mellan samtalen.

katalog

Katalogen kan lagra upp till 1,000 poster som delas av alla systemenheter.

Operation Lägga till en post i katalogen
Söka / slå en post

Steg
Använda en trådlös telefon: 1. MENY -> / -> Katalog -> VÄLJ. 2. VÄLJ för att välja Lägg till ny post. 3. Ange ett telefonnummer på upp till 30 siffror -> VÄLJ. 4. Ange ett namn på upp till 15 tecken -> VÄLJ.
1. Tryck på DIR på handenheten i viloläge -> / för att välja önskad katalog.
2. Tryck på HOME /FLASH eller /SPEAKER på handenheten för att ringa med hemlinjen. -ELLER tryck på CELL på handenheten för att ringa med celllinjen.

Ladda ner en mobiltelefonkatalog
Så här laddar du ner en mobiltelefonkatalog med en trådlös telefon: Innan du laddar ner en katalog, se till att mobiltelefonen är ihopparad, aktiv och ansluten till din DL72210/DL72310/DL72340/DL72350/DL72510/DL72570/DL72580.
1. MENY -> / -> Bluetooth -> VÄLJ. 2. / -> Ladda ner DIR -> VÄLJ. 3. Tryck på SELECT för att börja ladda ner.
14

® Bluetooth

Anslut till CellTM -appen
Om du använder Bluetooth-aktiverade mobiltelefoner med Android® OS 2.3 eller senare kan du också ladda ner Connect to CellTM-appen (består av nummerpresentationshanterare och varningshanterare) med appen Google Play® Store för att utöka flexibiliteten för din DL72210 /DL72310/DL72340/DL72350/DL72510/DL72570/DL72580. Skanna QR -koden till höger för att ladda ner programmet.

Fjärrstyrd röststyrning

Om du har anslutit en mobiltelefon till telefonsystemet kan du aktivera telefonens röststyrda applikation (röstapp), till exempel Siri®, Google NowTM eller S Voice®, med handenheten eller telefonbasen.

Kompatibilitet:

Fjärrstyrningsfunktionen fungerar med:

Röststyrd applikation

Siri

Google Now S Voice

Operativsystem (versioner stöds) iOS (8 eller Android (4 eller Android (4

ovan) ovan)

eller ovanför)

Innan du använder fjärrstyrningsfunktionen, se till att du har kontrollerat följande:
f Din mobiltelefon är parkopplad och ansluten till ditt telefonsystem via Bluetooth.
f Inga Bluetooth -program körs i bakgrunden på din mobiltelefon.
f Håll din mobiltelefon inom 15 fot från telefonbasen.
f Lås inte din mobiltelefons skärm eller ställ in lösenord för att aktivera röstappen.
f Se till att du har aktiverat eller loggat in på programmen på din mobiltelefon som du kommer att skicka dina röstkommandon, till exempel GPS, e-post och sociala nätverkskonton.
f Din mobiltelefons data- eller Wi-Fi-signal är i full styrka och din mobiltelefon kan ansluta till Internet.
f Försök att aktivera röstappen på din mobiltelefon för att se till att den är på plats.

Android® och Google Play® är registrerade varumärken som tillhör Google Inc. Connect to CellTM är ett varumärke som tillhör Advanced American Telephones. Siri® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc. Google NowTM är ett varumärke som tillhör Google Inc. S Voice® är ett registrerat varumärke som tillhör Samsung Electronics Co., Ltd. IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.
15

® Bluetooth
Så här aktiverar du fjärrkontrollen: 1. Tryck på VOICE.
-ELLER om du har två anslutna mobiltelefoner -> / för att välja en enhet. 2. När handenheten spelar upp bekräftelsetonen, tala mot handenheten och vänta sedan på feedback. Svara på röstappens feedback om det behövs. 3. Tryck på AVBRYT för att avsluta. Se den kompletta onlinehandboken för en lista med felsökningstips om hur du använder fjärrstyrd röststyrning.
Nummer id
Denna produkt stöder nummerpresentationstjänster som erbjuds av de flesta telefontjänstleverantörer. Telefonen lagrar nummerinformation för de senaste 50 inkommande samtalen i telefonbasen. Denna information är gemensam för alla enheter.
Review och slå ett nummer i samtalsloggen
1. Tryck på CID på handenheten i viloläge -> / för att bläddra igenom listan. 2. Tryck på HOME /FLASH eller /SPEAKER på handenheten för att ringa med hemmet
linje. -ELLERTryck på CELL på handenheten för att ringa med cellinjen.
Radera indikator för missade samtal i samtalsloggen
När skärmen visar XX Missade samtal bläddrar du i samtalsloggen en efter en eller håller ned OFF/CANCEL på handenheten i viloläge.
16

Smart samtalsblockering *

Om du har prenumererat på nummerpresentationstjänst kan du använda funktionen Smart samtalsblockering för att visa inkommande samtal.

Obs! Screeningsfunktionen i Smart Call Blocker är endast tillämplig på inkommande hemsamtal. Alla inkommande mobiltelefonsamtal kommer igenom och ringer. Om du vill blockera ett mobilsamtal lägger du till numret i blocklistan.
Aktivera eller inaktivera Smart Call Blocker
Smart samtalsblockering är aktiverad och tillåter alla inkommande samtal som standard. Så här aktiverar eller inaktiverar du Smart Call Blocker: 1. CALL BLOCK 2. Tryck på SELECT för att välja SCB On/Off. 3. / för att välja På eller Av -> VÄLJ.

Anmärkningar: Ì Smart samtalsblockering är på när du har installerat telefonen. Det tillåter alla inkommande samtal att komma igenom
och ring som standard. Du kan ändra inställningarna för blockering av smarta samtal för att visa inkommande hemsamtal från nummer eller namn som ännu inte är sparade i din katalog, tillåt lista, blocklista eller stjärnnamnlista. Du kan enkelt lägga till inkommande telefonnummer till din tillåtelse lista och blockera lista. Detta låter dig bygga upp dina listor över tillåtna och blockerade nummer, och Smart Call Blocker vet hur de ska hantera dessa samtal när de kommer in igen. Ì Om du stänger av Smart Call Blocker ringer alla inkommande samtal, inklusive nummer sparade i din blocklista. Ì När tyst läge är på och Smart Call Blocker är på och i screeningläge skickas alla skärmade hemsamtal till telefonsvararen efter screening.

Samtalskontroller

Samtalskategorier

Oönskade samtal

Ì Antal sparade i blocklistan.

Välkomstsamtal

Ì Antal sparade i tillåtelselistan.
Ì Antal sparade i katalogen.
Ì Nummer hittades inte i blocklistan.
Ì Nummerpresentatörnamn sparade i stjärnnamnslistan.

Samtalskontroll och alternativ Telefonen hindrar dessa samtal från att ringa igenom. Telefonen låter dessa samtal komma igenom och ringa.
Obs! Alla inkommande cellanrop kommer att gå igenom och ringa som standard. Om du vill blockera ett mobilsamtal lägger du till numret i blocklistan.

* Inkluderar licensierad QaltelTM-teknik. QaltelTM är ett varumärke som tillhör Truecall Group Limited.
17

Smart samtalsblockerare

Samtalskategorier

Samtalskontroll och alternativ

Okända samtal (endast för hemsamtal)

Ì Samtal utan nummer
- Siffror som är "utanför området" eller inställda på "Privat".

Du kan välja ett av följande fem proffsfile alternativ för att hantera alla okända hemsamtal.
Skärm okänd Telefonen spelar upp screeningmeddelandet och be sedan den som ringer att säga sitt namn innan samtalet ringer på din telefon. Du kan sedan besvara samtalet och höra den som ringer meddelat. Du kan bestämma om du vill acceptera eller avvisa samtalet eller vidarebefordra samtalet till telefonsvararen.

Ì Okategoriserade samtal
- Med frånvarande nummernummer.
- Siffrorna hittades inte i katalogen.
- Siffrorna hittades inte i tillåtelselistan.
- Nummer hittades inte i blocklistan.
- Med nummerpresentatörsnamn som inte finns i stjärnnamnslistan

Skärmrobot Telefonen spelar upp screeningmeddelandet och be sedan den som ringer att trycka på pundknappen (#) innan samtalet ringer på din telefon. Du kan sedan besvara samtalet.
Tillåt okänt (standardinställningar) Telefonen låter dessa samtal komma igenom och ringa. Uppringarens nummer, även om det är tillgängligt, sparas inte i listan över tillåtna.
Okänt för telefonsvarare Telefonen vidarebefordrar dessa samtal till telefonsvararen utan att ringa.
Block okänt Telefonen avvisar dessa samtal med blockmeddelande utan att ringa. Uppringarens nummer, även om det är tillgängligt, sparas inte i blocklistan.

18

Smart samtalsblockerare

Ställ in tillåtelselista, blocklista och listan över stjärnnamn

Lägg till nummer från nummerpresentationsloggen

Lägger till CID-loggpost till blocklistan
Lägger till CID-loggpost för att tillåta listan
Lägger till CID-loggpost i stjärnnamnslistan

1. Tryck på CID på handenheten -> /. 2. Tryck på SELECT när önskad post visas. 3. eller -> För att blockera lista -> VÄLJ. 4. Tryck på SELECT två gånger.
1. Tryck på CID på handenheten -> /. 2. Tryck på SELECT när önskad post visas. 3. eller -> Tillåt lista -> VÄLJ. 4. Tryck på SELECT två gånger.
1. Tryck på CID på handenheten -> /. 2. Tryck på SELECT när önskad post visas. 3. eller -> Till stjärnnamn -> VÄLJ. 4. Tryck på SELECT.

Lägg till nummer manuellt

Lägga till ett nytt nummer i blocklistan

1. RINGBLOCK. 2. eller -> Blocklista -> VÄLJ. 3. eller -> Lägg till ny post -> VÄLJ. 4. Ange ett telefonnummer på upp till 30 siffror -> VÄLJ. 5. Ange ett namn på upp till 15 tecken -> VÄLJ.

Lägga till ett nytt nummer i tillåtningslistan
Lägga till ett nytt namn i stjärnnamnslistan

1. RINGBLOCK. 2. eller -> Tillåt lista -> VÄLJ. 3. eller -> Lägg till ny post -> VÄLJ. 4. Ange ett telefonnummer på upp till 30 siffror -> VÄLJ. 5. Ange ett namn på upp till 15 tecken -> VÄLJ.
1. RINGBLOCK. 2. eller -> Lista över stjärnnamn -> VÄLJ. 3. eller -> Lägg till ny post -> VÄLJ. 4. Ange ett namn på upp till 15 tecken -> VÄLJ.

19

Smart samtalsblockerare

Ställ in profile
Det finns fem proffsfile inställningsalternativ, som gör att du snabbt kan konfigurera Smart Call Blocker.

Ställ in profile
Skärm okänd
Skärm alla okända hemsamtal

Steg
1. CALL BLOCK -> eller -> Set profile -> VÄLJ. 2. eller -> Skärm okänd -> VÄLJ.

Skärmrobot Skärmrobotsamtal

1. CALL BLOCK -> eller -> Set profile -> VÄLJ. 2. eller -> Skärmrobot -> VÄLJ.

Tillåt okänt
Blockera endast samtal i blocklistan (standardinställningar)

1. CALL BLOCK -> eller -> Set profile -> VÄLJ. 2. eller -> Tillåt okänt -> VÄLJ.

OkändToAns.S
Vidarekoppla alla okända hemsamtal till telefonsvararen

1. CALL BLOCK -> eller -> Set profile -> VÄLJ. 2. eller -> UnknownToAns.S -> VÄLJ.

Block okänt
Blockera alla okända hemsamtal

1. CALL BLOCK -> eller -> Set profile -> VÄLJ. 2. eller -> Block okänt -> VÄLJ.

Lägg till ett skärmad nummer i blocklistan eller tillåt listan
Om du väljer Skärm okänd eller Skärmrobot i Set profile, spelar telefonen ett meddelande till den som ringer och ber den som ringer att svara innan samtalet ringer till dig. När den som ringer svarar ringer telefonen och du kan sedan ringa upp samtalet. Telefonen frågar sedan om du vill besvara eller avvisa samtalet eller vidarebefordra samtalet till telefonsvararen. Telefonen meddelar ”För att besvara samtalet, tryck på 1. För att besvara och alltid tillåta detta nummer, tryck på 2. För att blockera
detta nummer, tryck på 3. För att skicka detta samtal till telefonsvararen, tryck på 4. För att upprepa dessa alternativ, tryck på *”.

20

Smart samtalsblockerare

Du kan lägga till ett skärmad nummer till blocklistan eller tillåtningslistan.

Lägg till aktuellt nummer till f Tryck på 2 för att besvara hemsamtalet och lägg till

listan över tillåtna

nuvarande nummer till tillåtelselistan.

Lägg till aktuellt nummer till f Tryck på 3 för att blockera hemsamtalet och lägg till det aktuella

blocklistan

nummer till blocklistan.

Anteckningar Ì Screeningsfunktionen för Smart Call Blocker är endast tillämplig på hemsamtal. Alla inkommande mobilsamtal
kommer igenom och ringer. Ì Okända hemsamtal utan information om nummerpresentation kommer inte att ha alternativ 2, ”svara och alltid
tillåt detta nummer ”, och alternativ 3,” att blockera det här numret ”. Inget nummer kommer att läggas till i tillåtelselistan eller blocklistan för dessa samtal. Ì Om du inte vill besvara samtalet, tryck på AVBRYT för att avsluta samtalet.
Blockera den som ringer under ett samtal
När du är i ett hem- eller mobiltelefonsamtal och pratar med den som ringer och du inte vill fortsätta samtalet kan du avsluta samtalet med blockmeddelande och lägga till numret i blocklistan. 1. Under ett hem- eller mobilsamtal, tryck på CALL BLOCK. 2. Tryck på SELECT för att avsluta samtalet.
Anteckningar Ì Tillåtslistan lagrar upp till 200 poster, blocklistan lagrar upp till 1,000 poster och stjärnnamnet
listan lagrar upp till 10 namn. Ì Det finns många organisationer som skolor, medicinska kontor och apotek som använder robocalls till
kommunicera viktig information till dig. Robocall använder en autodialerare för att leverera förinspelade meddelanden. Genom att ange namnet på organisationerna i stjärnnamnlistan säkerställer det att dessa samtal ringer igenom när du bara känner till uppringarens namn men inte deras nummer.
Avblockera ett telefonnummer
Om du har lagt till ett telefonnummer i blocklistan kan du avblockera det. 1. Tryck på CALL BLOCK. 2. eller -> Blocklista -> VÄLJ. 3. Tryck på SELECT för att välja Review. 4. eller för att bläddra igenom blockposterna. 5. När önskad post visas, tryck på DELETE och tryck sedan på SELECT för att bekräfta.

21

Svarssystem

Om svarssystem och röstbrevlåda
Din telefon har separata indikatorer för två olika typer av röstmeddelanden: de som finns kvar i det inbyggda svarssystemet och de som finns kvar hos din telefonleverantörs röstmeddelande. För att lyssna på meddelanden som spelats in på det inbyggda svarssystemet, se avsnittet Uppspelning av meddelanden; För att lyssna på röstmeddelanden, kontakta din telefonleverantör för mer information.

Inbyggt svarssystem

Röstmeddelande

Stöds av

Telefonsystem

Telefontjänstleverantör

Prenumeration

Nej

Ja

avgifter

Nej

Kan gälla

f Efter 3 ringar som standard.

Svara på inkommande samtal

f

Det kan ändras i

telefonmeny.

f Vanligtvis efter 2 ringar.
f Det kan ändras genom att kontakta din telefonleverantör.

lagring

Telefonbas

Server eller system

Visa nya meddelanden

f Handenhet - XX Nya meddelanden

f Handenhet - och ny röstbrevlåda

Hämta meddelanden

f Tryck på i telefonen

bas; ELLER

f Tryck på MENU och välj sedan Spela upp meddelanden på handenheten. ELLER
f Åtkomst på distans med en

f Tryck på knappsatsen och ange ett åtkomstnummer från din telefonleverantör.

åtkomstkod.

22

Svarssystem
Aktivera eller inaktivera telefonsvararen
Telefonsvararen måste vara påslagen för att besvara och spela in meddelanden. Använda en trådlös telefon: 1. MENY -> / -> Svarsystem -> VÄLJ. 2. / -> Svara på / av -> VÄLJ. 3. / för att välja På eller Av-> VÄLJ. När telefonsvararen är på visar handenheten ANS ON. Använda telefonbasen: f Tryck på ANS ON för att slå på eller av telefonsvararen. Om telefonsvararen
är påslagen, meddelar det: "Samtal besvaras." Om telefonsvararen är avstängd, meddelar den: "Samtal besvaras inte."
Meddelandevarningssignal
När den här funktionen är på och det finns minst ett nytt meddelande, piper telefonbasen var tionde sekund.
Använda en trådlös telefon: 1. MENY -> / -> Svarsystem -> VÄLJ. 2. / -> Ans sys setup -> VÄLJ. 3. / -> Msg varningston -> VÄLJ. 4. / för att välja På eller Av -> VÄLJ.
Call screening
Använd den här funktionen för att välja om inkommande meddelanden kan höras över högtalaren när de spelas in. Om du aktiverar samtalskontroll hör du det inkommande meddelandet. När du övervakar ett inkommande meddelande kan du besvara samtalet genom att trycka på HOME/FLASH på handenheten. Använda en trådlös telefon: 1. MENY -> / -> Svarsystem -> VÄLJ. 2. / -> Ans sys setup -> VÄLJ. 3. VÄLJ för att välja Samtalsvisning. 4. / för att välja På eller Av -> VÄLJ.
23

Svarssystem

Meddelandeavspelning
Använda telefonbasen: Ì Tryck på /PLAY /STOP när telefonbasen är i viloläge. Använda en trådlös telefon: Ì Tryck på MENU och sedan på VÄLJ när handenheten är i viloläge.
Alternativ under uppspelning

Särdrag
Justera uppspelningen till volymen
Stoppa uppspelning

På telefonbasen Tryck på VOL eller VOL
Tryck på PLAY/STOP

Hoppa till nästa meddelande
Upprepa meddelandet
Spela upp föregående meddelande
Ta bort meddelandet

Tryck på /Hoppa över
Tryck på /REPEAT Tryck på /REPEAT två gånger Tryck på X /DELETE

På en handenhet Tryck på VOL eller VOL
Tryck på OFF/CANCEL Tryck på 6
Tryck på 4 Tryck på 4 två gånger
Tryck på MUTE/DELETE

24

För C-UL-efterlevnad
I överensstämmelse med de tvåspråkiga kraven för säkerhet, försiktighet och varningsmarkering i kanadensiska federala och provinsiella / territoriella stadgar och förordningar ingår den franska versionen av Viktig säkerhetsinformation.
Mesures de sécurité importantes Ce symbole vous alertera d'informations importantes ou d'instructions d'entretien pouvant apparaître dans ce guide d'utilisation. Respectez toujours les mesures de sécurité et de sécurité de base lorsque vous utilisez ce produit, afin de réduire les risques de blessures, d'incendie, ou d'électrocution.
Information à la sécurité f Veuillez lire et comprendre toutes les instructions de ce guide d'utilisation.
Relectez toutes les inscriptions apparaissant sur le produit. f Évitez d'utiliser le téléphone pendant un orage. Il pourrait y avoir un faible risque
d'élektrocution. f N'utilisez pas un téléphone près d'une fuite de gaz. Dansar vissa omständigheter,
une flammèche pourrait se produire lorsque l'adaptateur est branché à une prize de courant, ou lorsque le combiné est déposé sur son chargeur. Ceci est un événement fréquent associé avec la fermeture d'un circuit électrique. L'utilisateur ne devrait pas brancher un téléphone dans une prize de courant, and ne devrait pas déposer un combiné chargé dans le chargeur, si le téléphone se trouve dans un milion comportant une concentration de gaz inflammables ou ignifuges, à moins de se trouver dans un endroit où la ventilation est adéquate. Une flammèche dans de tels environnements pourrait provoquer une explosion. De tels environnements peuvent comprendre: les endroits où de l'oxygène à des fins médicales est utilisé sans ventilation adéquate; des endroits où se trouvent des gaz industriels (upplösningsmedel de nettoyage, des vapeurs de gazoline, etc.), une fuite de gaz naturel, etc. f N'utilisez pas ce produit près de l'eau ou lorsque vous êtes mouillés. Exemple, ne l'utilisez pas dans des sous-sols humides ou sous la douche, ou près d'une piscine, d'un bain, d'un évier de cuisine, ou d'une cuve de lavage. N'utilisez pas de liquides, ou de vaporisateurs aérosol de nettoyage. Si le produit entre en contact avec du liquide, débranchez immédiatement le fil téléphonique ou le cordon d'alimentation. Ne rebranchez pas le produit avant qu'il soit complètement sec. f Installez cet appareil dans un endroit protégé où personne ne peut trébucher sur les cordons d'alimentation ou la ligne téléphonique. Protégez les câbles contre les dommages ou l'abrasion.
25

För C-UL-efterlevnad
f Si le produit ne fonctionne pas correctement, consultez la section Dépannage (felsökning) du guide d'utilisation. Si vous ne pouvez pas régler le problème, ou si le produit est endommagé, consultez la section Garantie limitée (Begränsad garanti) på sidorna 31-33. N'ouvrez pas ce produit, sauf tel qu'indiqué dans le guide d'utilisation. L'ouverture du produit ou le remontage inadéquat pourrait vous exposer à des tensions dangereuses ou autres faror.
f Remplacez les piles uniquement tel que décrit dans votre guide d'utilisation (Sida 5). N'incinérez pas et ne percez pas les piles - elles contiennent des produits chimiques caustiques.
f L'adaptateur de courant est conçu pour être orienté verticalement ou installé sur le plancher. Les broches ne sont pas conçues pour se maintenir en place si la fiche est branchée dans une prize de courant au plafond, sous la table ou sous une armoire.
f Pour les produits à brancher à une prize de courant, la Prize de courant doit être installée près du produit, afin d'assurer une accessibilité sécuritaire à la Prize de courant.
MISES EN GARDE: f N'utilisez seulement l'adaptateur inclus avec ce produit. Häll obtenir une pièce
de rechange, visitez notre webbplats Web au
https://telephones.att.com ou composez le 1-800-222-3111. Au Canada, composez le 1-866-288-4268.
f N'utilisez que la pile de rechargeable incluse ou une pile de rechange (modell BT162342/BT262342). Pour commander, visitez notre site Web
https://telephones.att.com ou composez le 1-800-222-3111. Au Canada, composez le 1-866-288-4268.
i OBSERVERA: Afin de prévenir les risques d'incendie ou d'explosion de la pile, replacez la pile avec une pile du même type. Jetez les piles épuisées en respectant les instructions.
26

För C-UL-efterlevnad
Spécifiquement en rapport avec les téléphones sans fil f Confidentialité: Les mêmes caractéristiques qui rendent les téléphones sans fil
si pratiques créent également des restritions. Les appels téléphoniques sont transmis entre le socle du téléphone och le combiné par le biais d'ondes radio, och det kan se ut som konversationer téléphoniques soient interceptées par d'autres équipements de réception d'ondes radio au sein de la portée du téléphone sans fil. Pour cette raison, vous ne devez pas considérer les conversations sur un téléphone sans fil comme étant aussi konfidentielles que celles d'un téléphone à cordon. f Alimentation électrique: La base de ce téléphone sans fil doit être branchée à une prize de courant électrique fonctionnelle. La prize électrique ne doit pas être contrôlée par un interrupteur mural. Les appels ne peuvent pas être effectués à partir du combiné si la base n'est pas branchée, si elle est hors fonction ou si le courant électrique est coupé. f Interférences potentielles aux téléviseurs: Certains téléphones sans fil fonctionnent sur des fréquences pouvant causer des interférences aux téléviseurs et magnétoscopes. Pour réduire ou prévenir de tels parasites, ne pas déposer la base du téléphone sans fil à proximité d'un téléviseur ou magnétoscope, ni directement sur celui-ci. Si votre téléviseur affiche des interférences, éloignez le téléphone sans fil de celui-ci afin de réduire les parasites. f Pålar laddningsbara: Ce produit comporte des piles rechargeables à l'hydrure métallique de nickel. Usez de prudence lorsque vous manipulez de telles piles et veillez à ne pas les court-circuiter avec des matériaux conducteurs, tels que des bagues, armband et clés. La pile ou le conducteur peut surchauffer et vous brûler. Respectez la polarité adéquate entre les piles et le chargeur de piles.
f Pålar laddas upp à l'hydrure metallique de nickel: Jetez ces piles de manière sécuritaire. N'incinérez pas et ne peercez pas les piles. Comme pour les autres piles du même type, si elles sont brûlées ou percées, des matières corrosives peuvent s'en échapper, ce qui risque de causer des brûlures ou autres blessures corporelles.
Le sceau de l'organisme de recyclage RBRC sur les piles à l'hydrure metallique de nickel signifie que le fabricant de cet appareil participe volontairement au program industriel visant à reprendre and recycler ce type de piles lorsqu'elles ne servent plus, au sein du territoire des États-Unis et du Canada. Vous devez apporter ces piles chez un détaillant participant ou le center de recyclage le plus près de chez vous. Ou vous pouvez composer le 1-800-8-BATTERYMD afin de connaître les endroits qui acceptent les piles à l'hydrure metallique de nickel mortes.
Le sceau RBRC et 1-800-8-BATTERYMD sont des marques déposées de Call2recycle, Inc.
27

För C-UL-efterlevnad
Mesures préventives pour les utilisateurs de stimulateurs cardiaques implantés dans l'organisme Stimulateurs cardiaques (ne s'applique qu'aux téléphones sans fil numériques): L'organisme `Wireless Technology Research, LLC (WTR) ', une firme de recherche indépendante, a mené une évaluation pluridisciplinaire des interférences entre les téléphones sans fil portatifs et les stimulators cardiaques implantés dans l'organisme. Appuyée par l'Administration des aliments et drogues (FDA) des Étatsunis, la firme WTR recommande aux médecins: Avis aux détenteurs de stimulateurs cardiaques: f Ils doivent tenir le téléphone sans fil un une distance d'au moins six pouces du
stimulera hjärtkramp. f Ils ne doivent PAS placer le téléphone sans fil directement sur le stimulateur
cardiaque, tel que dans une poche de chemise, lorsque celui-ci est en fonction. f Ils doivent utiliser le téléphone sans fil en l'appuyant sur l'oreille qui se trouve
dans la direction opposée au stimulateur cardiaque. L'étude effectuée par l'organisme WRS n'a pas identifié de risque pour les détenteurs de simulateurs cardiaques causé par les gens qui utilisent un téléphone sans fil à proximité de ceux-ci.
Mode ECO Lorsque le socle communique avec le combiné, le mode ECO sera activé automatiquement. Ceci reduit la consommation d'énergie selon la distance entre le socle du téléphone et le combiné.
Spécifiquement en rapport avec les répondeurs téléphoniques Enregistrement deux voies: Cet appareil n'émet pas de bips d'avertissement qui permettent de prévenir l'autre partie que vous enregistrez la conversation. Häll försäkringsgivaren votre conformité aux règlements fédéraux ou provinciaux en rapport avec les enregistrements des conversations téléphoniques, vous devriez informer l'autre partie lorsque vous activez l'enregistrement.
CONSERVEZ CES-INSTRUKTIONER
28

FCC del 68 och ACTA
Denna utrustning överensstämmer med del 68 i FCC-reglerna och med tekniska krav som antagits av Administrativa rådet för terminalfästen (ACTA). Etiketten på baksidan eller undersidan av denna utrustning innehåller bland annat en produktidentifierare i formatet US: AAAEQ ## TXXXX. Denna identifierare måste tillhandahållas din telefonleverantör på begäran.
Pluggen och uttaget som används för att ansluta denna utrustning till lokalkablar och telefonnätet måste uppfylla gällande del 68-regler och tekniska krav som antagits av ACTA. En kompatibel telefonsladd och modulplugg medföljer denna produkt. Den är utformad för att anslutas till en kompatibel moduljack som också är kompatibel. Ett RJ11-uttag bör normalt användas för anslutning till en enda linje och ett RJ14-uttag för två linjer. Se installationsanvisningarna i användarhandboken.
REN (Ringer Equivalence Number) används för att avgöra hur många enheter du kan ansluta till din telefonlinje och ändå ringa dem när du ringer. REN för den här produkten är kodad som 6: e och 7: e tecknet efter USA: i produktidentifieraren (t.ex. om ## är 03 är REN 0.3). I de flesta, men inte alla områden, bör summan av alla REN vara fem (5.0) eller mindre. Kontakta din telefonleverantör för mer information.
Denna utrustning får inte användas med Party Lines. Om du har en speciellt kopplad larmuppringningsutrustning ansluten till din telefonlinje, se till att anslutningen av denna utrustning inte inaktiverar din larmutrustning. Om du har frågor om vad som kommer att inaktivera larmutrustningen, kontakta din telefonleverantör eller en kvalificerad installatör.
Om denna utrustning inte fungerar måste den kopplas ur från moduljacket tills problemet har åtgärdats. Denna telefonutrustning kan endast bytas av tillverkaren eller dess auktoriserade ombud. För byte, följ instruktionerna som beskrivs under den begränsade garantin.
Om denna utrustning orsakar skada på telefonnätet kan telefontjänstleverantören tillfälligt avbryta din telefontjänst. Telefontjänstleverantören måste meddela dig innan tjänsten avbryts. Om förhandsbesked inte är praktiskt kommer du att meddelas så snart som möjligt. Du kommer att få möjlighet att rätta till problemet och telefonleverantören måste informera dig om din rätt till file ett klagomål hos FCC. Din telefontjänstleverantör kan göra ändringar i dess anläggningar, utrustning, drift eller procedurer som kan påverka produktens funktion. Telefontjänstleverantören måste meddela dig om sådana ändringar planeras.
Om denna produkt är utrustad med en trådlös eller trådlös telefon är den hörapparatkompatibel.
Om den här produkten har minnesuppringningsplatser kan du välja att lagra nödnummer (t.ex. polis, brand, medicinskt) på dessa platser. Om du lagrar eller testar nödnummer, vänligen:
f Stanna kvar på linjen och förklara kort anledningen till samtalet innan du lägger på.
f Utför sådana aktiviteter under lågtrafik, till exempel tidigt på morgonen eller sen kväll.
29

Industry Canada Den här enheten innehåller sändare / mottagare som är undantagna från licenser och som uppfyller Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfria RSS (er). Användningen är underlagt följande två villkor: (1) Enheten får inte orsaka störningar. (2) Denna enhet måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning av enheten. Sekretess för kommunikation kan inte garanteras när du använder den här telefonen. Termen '' IC: '' före certifierings- / registreringsnumret betyder endast att de tekniska specifikationerna för Industry Canada uppfylldes. Ringerekvivalensnummer (REN) för denna terminalutrustning är 1.0. REN anger det maximala antalet enheter som får anslutas till ett telefongränssnitt. Avslutningen av ett gränssnitt kan bestå av alla kombinationer av enheter som endast omfattas av kravet att summan av REN för alla enheter inte överstiger fem. Denna produkt uppfyller gällande tekniska specifikationer för Kanada för innovation, vetenskap och ekonomisk utveckling.
FCC del 15
OBS: Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla kraven för en digital enhet i klass B enligt del 15 i Federal Communications Commission (FCC) regler. Dessa krav är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadlig störning för radio- eller tv -mottagning, vilket kan fastställas genom att slå av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder: f Omorientera eller flytta mottagaren antenn. f Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. f Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den
mottagaren är ansluten. f Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv -tekniker för hjälp. VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna utrustning som inte uttryckligen godkänts av den ansvariga för överensstämmelse kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen.
30

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC -reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: (1) den här enheten får inte orsaka skadlig störning, och (2) den här enheten måste acceptera eventuella störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift. Sekretess för kommunikation kan inte garanteras när du använder denna telefon. För att säkerställa användarnas säkerhet har FCC fastställt kriterier för mängden radiofrekvensenergi som säkert kan absorberas av en användare eller åskådare enligt produktens avsedda användning. Denna produkt har testats och befunnits uppfylla FCC -kriterierna. Telefonen kan hållas säkert mot användarens öra. Telefonbasen ska installeras och användas så att andra delar av användarens kropp än händerna hålls på ett avstånd av cirka 20 cm (8 tum) eller mer. Denna digitala apparat av klass B uppfyller kanadensiska krav: CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
Begränsad garanti
AT & T -märkena används under licens. Denna produkt omfattas av ett års begränsad garanti. Eventuell ersättnings- eller garantiservice och alla frågor om denna produkt bör riktas till vår webställe vid
https://telephones.att.com or call 1 (800) 222-3111. In Canada, dial 1 (866) 288-4268.
1. Vad omfattar denna begränsade garanti? Tillverkaren av denna AT&T -produkt, avancerade amerikanska telefoner, garanterar innehavaren av ett giltigt inköpsbevis ("konsument" eller "du") att produkten och alla tillbehör som tillhandahålls av avancerade amerikanska telefoner i försäljningspaketet ("produkt") är fria från materialfel i material och utförande, enligt följande villkor, när de installeras och används normalt och i enlighet med bruksanvisningen. Denna begränsade garanti gäller endast konsumenten för produkter som köps och används i USA och Kanada.
2. Vad gör avancerade amerikanska telefoner om produkten inte är fri från materialfel i material och utförande under den begränsade garantiperioden (”materiellt defekt produkt”)? Under den begränsade garantiperioden kommer Advanced American Telephones auktoriserade servicerepresentant att ersätta en materiellt defekt produkt utan extra kostnad, efter Advanced American Telephones val. Om vi ​​väljer att ersätta denna produkt kan vi ersätta den med en ny eller renoverad produkt med samma eller liknande design. Avancerade amerikanska telefoner kommer att returnera ersättande produkter till dig i fungerande skick.
Avancerade amerikanska telefoner behåller defekta delar, moduler eller utrustning. Ersättning av produkten, enligt Advanced American Telephones alternativ, är ditt exklusiva botemedel. Du bör förvänta dig att ersättningen tar cirka 30 dagar.
31

3. Hur lång är den begränsade garantitiden? Den begränsade garantiperioden för SynJ®- och Syn248® -produkter är TVÅ (2) ÅR från inköpsdatum, medan alla andra produkters begränsade garantiperiod är ETT (1) ÅR från inköpsdatum. Om vi ​​byter ut en materiellt defekt produkt enligt villkoren i denna begränsade garanti, gäller denna begränsade garanti även för ersättningsprodukter under en period av antingen (a) 90 dagar från det datum då ersättningsprodukten skickades till dig eller (b) den återstående tiden på den ursprungliga ett års begränsade garantin, beroende på vilket som är längre.
4. Vad omfattas inte av denna begränsade garanti? Denna begränsade garanti täcker inte:
f Produkt som har utsatts för missbruk, olycka, transport eller andra fysiska skador, felaktig installation, onormal drift eller hantering, försummelse, översvämning, brand, vatten eller annan vätskeinträngning; eller
f Produkt som har skadats på grund av reparation, ändring eller modifiering av någon annan än en auktoriserad servicerepresentant för Advanced American Telephones; eller
f Produkt i den utsträckning problemet uppstår orsakat av signalförhållanden, nätverkssäkerhet eller kabel- eller antennsystem; eller
f Produkt i den utsträckning problemet orsakas av användning med elektriska tillbehör från icke-avancerade amerikanska telefoner; eller
f Produkt vars garanti-/kvalitetsdekaler, produktens serienummerplåtar eller elektroniska serienummer har tagits bort, ändrats eller blivit oläsliga; eller
f Produkt som köps, används, servas eller levereras för reparation från USA eller används för kommersiella eller institutionella ändamål (inklusive men inte begränsat till produkter som används för uthyrning); eller
f Produkten returneras utan giltigt inköpsbevis (se 2 nedan); eller f Avgifter för installation eller installation, justering av kundkontroller och
installation eller reparation av system utanför enheten.
5. Hur får du garantiservice?
För att få garantiservice i USA, besök
https://telephones.att.com or call 1 (800) 222-3111. In Canada, please dial 1 (866) 288-4268.
OBS: Kontrollera användarmanualen innan du ringer service. En kontroll av produktens kontroller och funktioner kan spara dig ett servicesamtal.
Förutom vad som anges i tillämplig lag, tar du risken för förlust eller skada under transport och transport och är ansvarig för leverans- eller hanteringsavgifter som uppkommer vid transport av produkt (er) till serviceplatsen. Avancerade amerikanska telefoner kommer att returnera ersatt produkt under denna begränsade garanti till dig, transport-, leverans- eller hanteringsavgifter förbetalda. Avancerade amerikanska telefoner tar ingen risk för skada eller förlust av produkten under transport.
6. Vad måste du returnera med PRODUKTEN för att få garantiservice?
1. Returnera hela originalpaketet och innehållet inklusive produkten till serviceplatsen för avancerade amerikanska telefoner tillsammans med en beskrivning av felet eller svårigheten;
32

2. Inkludera "giltigt inköpsbevis" (försäljningskvitto) som identifierar den köpta produkten (produktmodell) och inköps- eller mottagningsdatum; och
3. Ange ditt namn, fullständig och korrekt postadress och telefonnummer.
7. Andra begränsningar Denna garanti är det fullständiga och exklusiva avtalet mellan dig och Advanced American Telephones. Den ersätter all annan skriftlig eller muntlig kommunikation relaterad till denna produkt. Avancerade amerikanska telefoner ger inga andra garantier för denna produkt. Garantin beskriver uteslutande alla Advanced American Telephones ansvar för produkten. Det finns inga andra uttryckliga garantier. Ingen är behörig att göra ändringar av denna begränsade garanti och du bör inte lita på någon sådan ändring. Statliga/provinsiella rättigheter: Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan också ha andra rättigheter som varierar från stat till stat. Begränsningar: Underförstådda garantier, inklusive de som är lämpliga för ett visst ändamål och säljbarhet (en oskriven garanti om att produkten är lämplig för vanligt bruk) är begränsat till ett år från inköpsdatum. Vissa stater/ provinser tillåter inte begränsningar för hur länge en underförstådd garanti varar, så ovanstående begränsning kanske inte gäller dig. Under inga omständigheter ska Advanced American Telephones ansvara för indirekta, speciella, tillfälliga, följdskadade eller liknande skador (inklusive, men inte begränsat till, förlorade vinster eller intäkter, oförmåga att använda produkten eller annan tillhörande utrustning, kostnaden för ersättningsutrustning , och krav från tredje part) som härrör från användningen av denna produkt. Vissa stater/provinser tillåter inte uteslutning eller begränsning av oavsiktliga eller följdskador, så ovanstående begränsning eller uteslutning kanske inte gäller dig.
Behåll ditt ursprungliga försäljningskvitto som inköpsbevis.
33

Tekniska specifikationer

RF-frekvensband
Kanaler
Telefonbas voltage (AC voltage, 60Hz)
Telefonbas voltage (DC -adapterutgång)
Handenhet voltage
Laddare voltage (nätadapterutgång)
Driftstider *

1921.536MHz - 1928.448MHz 5 96 - 129 Vrms
6VDC @400mA
2.4 VDC, AAA x 2, Ni-MH 6VDC @400mA
Samtalstid (handenhet): upp till 10 timmar Standby: upp till 5 dagar

* Driftstiderna varierar beroende på din faktiska användning och batteriets ålder.

Företag: Advanced American Telephones Adress: 9020 SW Washington Square Road - Ste 555 Tigard, OR 97223, USA.
Telefon: 1 (800) 222-3111 i USA eller 1 (866) 288-4268 i Kanada

Telefoner som identifieras med denna logotyp har minskat buller och störningar när de används med de flesta T-coil-utrustade hörapparater och cochleaimplantat. TIA-1083-kompatibel logotyp är ett varumärke som tillhör Telecommunications Industry Association. Använd under licens. ENERGY STAR® -programmet (www.energystar.gov) känner igen och uppmuntrar till användning av produkter som sparar energi och skyddar vår miljö. Vi är stolta över att kunna förse denna produkt med en ENERGY STAR® -kvalificerad nätadapter som uppfyller de senaste riktlinjerna för energieffektivitet. Bluetooth® -ordmärket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Advanced American Telephones och dess moder, VTech Holdings Limited, är licensierad. VTech Holdings Limited är medlem i Bluetooth SIG, Inc. Andra varumärken och handel
namnen är deras respektive ägare. © 2020-2021 Avancerade amerikanska telefoner. Alla rättigheter förbehållna. AT&T och AT&T -logotypen är varumärken som tillhör AT&T Intellectual Property licensierad till
Advanced American Telephones, San Antonio, TX 78219. Siri® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc.
Android® är ett registrerat varumärke som tillhör Google Inc. Connect to CellTM är ett varumärke som tillhör Advanced American Telephones.
Google NowTM är ett varumärke som tillhör Google Inc. IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används
under licens. QaltelTM är ett varumärke som tillhör Truecall Group Limited. S Voice® är ett registrerat varumärke som tillhör Samsung Electronics Co., Ltd. SynJ® och Syn248® är varumärken som tillhör Advanced American Telephones. RBRC Seal och 1-800-8-BATTERY® är registrerade varumärken som tillhör
Call2recycle, Inc. Tryckt i Kina. Utgåva 3.1 AT&T 06/21.

Dokument/resurser

ATT DTEC 6.0 Telefon DL72*** [pdf] Användarmanual
DL72XX0, DL72210, DL72310, DL72340, DL72350, DL72510, DL72570, DL72580

referenser

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.