анко ДП352 Холливудско огледало пуне дужине Упутство за употребу

анко ДП352 Упозорења о холивудском огледалу пуне дужине Пре употребе овог уређаја, прочитајте и пратите сва упозорења и упутства у овом приручнику, чак и ако сте упознати са овим производом. Овај уређај није намењен за употребу од стране особа (укључујући децу) са смањеним физичким, чулним или менталним способностима или недостатком искуства и знања осим ако…