Manuali i zbehjes me prizë të Honeywell (Single Plug) 39443 / ZW3104

Dimmer me prizë Honeywell (Single Plug) SKU: 39443 / ZW3104 Fillimi i shpejtë Ky është një zbutës i dritës për . Për të vënë në punë këtë pajisje, ju lutemi lidheni atë me furnizimin me energji elektrike. Informacion i rëndësishëm për sigurinë Ju lutemi lexoni me kujdes këtë manual. Moszbatimi i rekomandimeve në këtë manual mund të jetë i rrezikshëm ose mund të shkelë ligjin. Prodhuesi,…