Manuali i përdorimit të BATCADDY X8 Pro Electric Golf Caddy

Manuali i përdorimit të Serisë X8 X8 Pro X8R KUJDES: Ju lutemi ndiqni të gjitha udhëzimet e montimit. LEXONI me kujdes udhëzimet për të kuptuar procedurat e funksionimit PARA se të vini në punë kabinën tuaj. LISTA E PAKETIMIT X8 Pro 1 Kornizë Caddy 1 Rrotë dhe gjilpërë me një rrotë kundër majës 2 rrota të pasme (majtas dhe djathtas) 1 paketë baterie (bateri, çantë, kapakë) 1 karikues…

Manuali i përdorimit të Golf Electric Caddy të Serisë Bat-Caddy X8

Manuali i përdorimit X8 Series X8 Pro X8 KUJDES: Ju lutemi ndiqni të gjitha udhëzimet e montimit. LEXONI me kujdes udhëzimet për të kuptuar procedurat e funksionimit PARA se të vini në punë kabinën tuaj. LISTA E PAKETIMIT X8 Pro 1 Kornizë Caddy 1 Rrotë dhe gjilpërë me një rrotë kundër majës 2 rrota të pasme (majtas dhe djathtas) 1 paketë baterie (bateri, çanta, kapakë) 1 karikues 1…