Manuali i përdorimit të kornizës fotografike IKEA SYMFONISK me altoparlant Wi-Fi

Kornizë fotografie IKEA SYMFONISK me altoparlant Wi-Fi Montimi dhe ndezja e altoparlantit tuaj Futni altoparlantin tuaj SYMFONISK në prizë. Shkoni te Apple App Store (pajisjet iOS) ose Google Play Store (pajisjet Android) dhe kërkoni për Sonos. Instaloni dhe hapni aplikacionin Sonos. Ndiqni udhëzimet për të konfiguruar altoparlantin tuaj SYMFONISK. Nëse tashmë keni…

Udhëzuesi i përdorimit të altoparlantit inteligjent Wi-Fi të JBL Link Music

ÇFARË ËSHTË NË KUTI SIPËR DHE PËRPARA Shtypni për të ndaluar audion, kohëmatësin, alarmet dhe përgjigjet Shtypni >2s për të aktivizuar "Asistentin e Google" Ndizet kur është aktiv. PRAPA Çiftimi i Bluetooth-it Heqja/çaktivizoni zërin e mikrofonit Lidhësi i energjisë FUQIA NË KONFIGURIMIN E ASISTENTIT TË GOOGLE HOME GOOGLE Shkarkoni Google Home aplikacionin dhe konfiguroni Link Music. SETUP AirPlay Apple…