Manuali i udhëzimeve HOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasonic Humidifier Warm and Cool Mist

Humidifier ultrasonik Total Comfort Deluxe MANUAL UDHËZIMI I NGROHJES & ME FTOHTË MIST DHE INFORMACIONI PËR GARANCIONIN UHE-WM130 L-00691, Rev. homedics.com/register Kontributi juaj i vlefshëm në lidhje me këtë produkt do të na ndihmojë të krijojmë produktet që do të dëshironi në të ardhmen. UDHËZIME TË RËNDËSISHME TË SIGURISË…