Manuali i pronarit të detektorëve të flakës ultraviolet NOTIFIER 30-2021-24 dhe 30-2021E-24

Mësoni rreth Detektorit të Flakës Ultraviolet Pirotector shumë të ndjeshme dhe aplikimeve të tij me modelet 30-2021-24 dhe 30-2021E-24. Të projektuar për përdorim të brendshëm, këta detektorë janë të përshtatshëm për zona të ndryshme dhe funksionojnë me 24 VDC. Ky manual pronari ofron informacion të detajuar mbi instalimin, funksionimin dhe mirëmbajtjen.