Udhëzuesi i përdorimit të aktivizuesit termoelektrik me valë TECH STT-868

TECH STT-868 Wireless Thermoelectric Actuator User Guide WARRANTY CARD TECH company ensures to the Buyer proper operation of the device for the period of 24 months from the date of sale. The Guarantor undertakes to repair the device free of charge if the defects occurred through the manufacturer’s fault. The device should be delivered to …

Manuali i udhëzimeve për aktivizuesin termoelektrik të modulimit të Honeywell M4100E1510

Lidhja e çmontimit të montimit të aktivizuesit termoelektrik modulues Honeywell M4100E1510 Për t'u mbrojtur nga mbingarkesa, duhet të instalohet shkrirja e përshtatshme për seksionin e dhënë të kabllit. Furnizimi voltage: Transformatori i sigurisë (për variantin AC) sipas EN 61558-2-6 ose furnizimi me energji komutuese (për variantin DC) sipas EN 61558-2-16. Versioni AC M4100E1510 Versioni DC M4100K1515 DIMENSION Opsionale Kontrolli i përshtatjes së hapjes së parë…