Udhëzuesi i përdorimit të kamerës së sigurisë së jashtme Swann Spotlight

Swann Spotlight Kamera e Sigurisë në natyrë Udhëzues Përdoruesi SWIFI-SPOTCAM CAMERA OVERVIEW FYQI KAMERA Lidheni kamerën me përshtatësin e rrymës duke përdorur kabllon e energjisë dhe ethernetit, më pas futeni përshtatësin në një prizë, siç tregohet më poshtë. Sigurohuni që kamera të jetë brenda rrezes së rrjetit Wi-Fi me të cilin dëshironi të lidheni. …