Manual udhëzimi SUNFORCE Solar Hanging Light

Urime për blerjen e produkteve Sunforce. Ky produkt është projektuar sipas specifikimeve dhe standardeve më të larta teknike. Ai do të ofrojë vite përdorimi pa mirëmbajtje. Ju lutemi lexoni këto udhëzime tërësisht përpara instalimit, më pas ruajini në një vend të sigurt për referencë në të ardhmen. Nëse në ndonjë moment nuk jeni të qartë në lidhje me këtë produkt ose keni nevojë për ndihmë të mëtejshme…