Udhëzuesi i përdorimit të altoparlantit inteligjent Wi-Fi të JBL Link Music

ÇFARË ËSHTË NË KUTI SIPËR DHE PËRPARA Shtypni për të ndaluar audion, kohëmatësin, alarmet dhe përgjigjet Shtypni >2s për të aktivizuar "Asistentin e Google" Ndizet kur është aktiv. PRAPA Çiftimi i Bluetooth-it Heqja/çaktivizoni zërin e mikrofonit Lidhësi i energjisë FUQIA NË KONFIGURIMIN E ASISTENTIT TË GOOGLE HOME GOOGLE Shkarkoni Google Home aplikacionin dhe konfiguroni Link Music. SETUP AirPlay Apple…

manual i përdoruesit të altoparlantit të zgjuar Wi-Fi

Altoparlanti inteligjent Wi-Fi SPVC7000BK / SPVC7000WT Hyrje Kontrolloni muzikën dhe pajisjet e tjera inteligjente të shtëpisë tuaj me zërin tuaj falë këtij altoparlanti Wi-Fi inteligjent Nedis® dhe Bluetooth Wireless që është plotësisht i integruar me Amazon Alexa. Njohja e zërit në fushë të largët, 360° Duke ofruar njohjen e të folurit pa duar në fushë të largët përmes tre mikrofonave të tij të integruar, ju mund të shijoni zërin në distanca të gjata, 360°…