Manuali i përdorimit të peshores inteligjente dixhitale CREATE 5886915 me Bluetooth dhe aplikacion

KRIJO peshore inteligjente dixhitale 5886915 me Bluetooth dhe aplikacion Faleminderit që zgjodhët shkallën tonë. Përpara përdorimit të pajisjes dhe për të siguruar përdorimin më të mirë, lexoni me kujdes këto udhëzime. Masat paraprake të sigurisë të bashkangjitura këtu zvogëlojnë rrezikun e vdekjes, lëndimit dhe goditjes elektrike kur zbatohen siç duhet. Mbajeni manualin në një vend të sigurt për…

Udhëzime për transmetuesin e presionit të rezervuarit me valë SCUBAPRO Smart+ Pro

UDHËZIME PËR PËRDORIM TRANSMITTER SMART+ PRO Fig. 1 Fig. 2 WWW.SCUBAPRO.COM P/N 06.205.683 v1.0 – 10/2021 PARALAJMËRIM: përpara …

Udhëzues për instalimin e karriges masazhi INFINITY Smart Pro

Udhëzues montimi Karrige masazhi Smart Chair Pro www.infinitymassagechairs.com/assembly-tutorials për të parë një video montimi. http://www.infinitymassagechairs.com/assembly-tutorials Hapi 1: Kontrolloni me kujdes përmbajtjen e kutisë në detajet më poshtë, duke u siguruar që të gjitha përmbajtjet janë llogaritur. Nëse mungon ndonjë gjë, ju lutemi kontaktoni INFINITY në 603-910-5000. Mos u ktheni në vendin e blerjes. Hapi 2: Lidhni kordonin e rrymës së karriges…