Udhëzues për instalimin e ngrohësit të panelit reflektor Honeywell

Udhëzues për instalimin e ngrohësit të panelit reflektor Honeywell 1 Hyrje Ngrohësi i panelit reflektor është projektuar për t'u përdorur me detektorin e gazit infra të kuqe Searchline Excel Cross Duct (shih manualin 2104M0511 për detaje të mëtejshme të këtij sistemi). Paneli i ngrohësit të reflektorit zëvendëson retroreflektorin standard me xham të dyfishtë në aplikimet ku ekziston rreziku i shfaqjes së kondensimit në…