PURe geaR 10655PG PureBoom Rugged Wireless Mini Speaker User Manual

The 10655PG PureBoom Rugged Wireless Mini Speaker user manual provides instructions for connecting and pairing the portable speaker via Bluetooth. Learn how to enjoy high-quality sound and play music from an SD card with this rugged and durable speaker. Access troubleshooting information in the user manual.

PURe geaR 63871PG Fast Magnetic Wireless Charger with Built-in Kickstand User Manual

Discover the specifications and proper usage instructions for the 63871PG Fast Magnetic Wireless Charger with Built-in Kickstand. Keep your devices safe and enjoy fast, convenient charging with this reliable wireless charger. Learn more now.

PURe geaR PureBoom Mighty Mini Wireless Speaker User Manual

Discover the versatile PureBoom Mighty Mini Wireless Speaker (model 09969PG) designed for portable audio playback. With Bluetooth connectivity, rugged build, and a rechargeable battery, connect it easily to your devices and enjoy hours of playtime. Explore its features, including hands-free speakerphone capabilities and pairing two speakers for an enhanced audio experience. Experience the freedom of wireless sound with the PureBoom Mighty Mini Wireless Speaker.

Manuali i përdorimit të karikuesit me valë magnetike të makinave PURE geaR

Manuali i përdorimit Magnetic Wireless Car Charger Car (10470PG) ofron specifika, udhëzime dhe masa paraprake për përdorim të sigurt. Mësoni si të lidhni montimin e ventilimit ose thithjes dhe të përdorni karikuesin me kutitë MagSafe. Mbani kartat e kreditit larg nga blloku i karikimit dhe mbani distancën nga pajisjet mjekësore. Siguroni ajrim të duhur dhe shmangni nxehtësinë e drejtpërdrejtë ose mjediset me lagështi të lartë. Karikoni në mënyrë të sigurt iPhone tuaj Apple me këtë karikues me valë makine me cilësi të lartë.

Manuali i përdorimit të altoparlantit PURE geaR 10262PG PureBoom Bluetooth

Mësoni se si të përdorni altoparlantin Bluetooth 10262PG PureBoom me këtë manual përdorimi. Zbuloni veçoritë e tij të përparuara, duke përfshirë Bluetooth 5.0, luajtjen e muzikës me kartë TF dhe USB, si dhe mbështetjen e telefonatave pa duar. Zgjidh problemet e zakonshme dhe kariko në mënyrë të sigurt me kabllon Type-C të përfshirë.

Manuali i përdorimit të bllokut të karikimit me valë magnetike të shpejtë PURE 63900PG 15W

Mësoni se si të përdorni bllokun e karikimit me valë magnetike të shpejtë 63900PG 15W me këtë manual përdorimi. Zbuloni specifikimet, masat paraprake dhe deklaratën e FCC të ekspozimit ndaj rrezatimit për të siguruar karikim të sigurt dhe efektiv. I pajtueshëm me kutitë MagSafe®, ky produkt PURe geaR është një zgjidhje e përshtatshme për karikim të shpejtë me valë.

Manuali i përdorimit të karikuesit të shpejtë pa tela gear 09514PG

Mësoni se si të përdorni karikuesin e shpejtë pa tela PureGear 09514PG me këtë manual përdorimi. Ky bllok karikimi mbështet pajisjet e aktivizuara me Qi dhe mund të japë deri në 15 W energji. Lexoni për specifikimet, udhëzimet dhe garancinë e kufizuar njëvjeçare përpara se të përdorni produktin. Kujdes: Mbajeni larg materialeve magnetike dhe pajisjeve mjekësore të implantueshme. Kërkohet një përshtatës i rrymës USB-C 20W për karikim të shpejtë me valë (nuk përfshihet).

Manuali i përdorimit PURE geaR 09803PG Fast Wireless Charger

Mësoni se si të përdorni ngarkuesin e shpejtë me valë 09803PG dhe 09925PG me këtë manual përdorimi. Merrni specifikat, udhëzimet dhe informacionin e sigurisë për përdorim optimal. Ky karikues me valë magnetike është i pajtueshëm me pajisjet MagSafe® dhe pajisjet e aktivizuara me Qi. Mbulohet nga një garanci e kufizuar njëvjeçare nga PureGear.

Udhëzime për karikuesin me valë magnetike të makinave PURE geaR

Mësoni rreth karikuesit me valë magnetike të makinave YJW-09813PG nga PURe geaR. Ky manual përdorimi ofron specifika, udhëzime dhe paralajmërime për përdorimin e sigurt të karikuesit. Me hyrjen USB-C dhe dalje deri në 15 W, është i pajtueshëm me kutitë MagSafe për karikim të përshtatshëm në lëvizje. Në përputhje me FCC për përdorim të sigurt.