Manuali i udhëzimeve për SONY PlayStation Media Remote CFI-ZMR1

Playstation Media Remote5-022-418-11(2) Masat paraprake Përpara se të përdorni këtë produkt, lexoni me kujdes këtë manual dhe çdo manual për pajisje të përputhshme. Ruani udhëzimet për referencë në të ardhmen. Siguria Nëse një bateri rrjedh, mos e prekni materialin nga bateria që rrjedh me duar të zhveshura. – Nëse bateria po rrjedh, ndaloni menjëherë përdorimin e produktit dhe kontaktoni mbështetjen e klientit. …

Manuali i udhëzimeve për kamerën SONY HD

Manuali i udhëzimeve për kamerën SONY HD Masat paraprake Përpara se të përdorni këtë produkt, lexoni me kujdes këtë manual dhe ruajeni për referencë në të ardhmen. Prindërit dhe kujdestarët e fëmijëve duhet ta lexojnë këtë manual dhe të sigurohen që fëmijët të ndjekin të gjitha masat paraprake të sigurisë. Siguria Mbajeni produktin jashtë mundësive të fëmijëve të vegjël. Fëmijët e vegjël mund të gëlltisin pjesë të vogla…

Manuali i udhëzimeve të stacionit të karikimit SONY DualSense

Manuali i udhëzimeve të stacionit të karikimit të SONY Dual Sense Para përdorimit Përpara përdorimit Përpara përdorimit të këtij produkti, lexoni me kujdes këtë manual dhe çdo manual për pajisje të përputhshme. Ruani udhëzimet për referencë në të ardhmen. Masat paraprake Siguria Përdorni vetëm përshtatësin AC dhe kordonin e rrymës alternative të përfshirë me produktin. Llojet e tjera mund të shkaktojnë zjarr, goditje elektrike ose mosfunksionim. Mos u lidh…

Manuali i udhëzimeve për përshtatësin e kamerës SONY PlayStation CFI-ZAA1

Manuali i udhëzimeve për përshtatësin e kamerës PlayStation Masat paraprake Përpara se të përdorni këtë produkt, lexoni me kujdes këtë manual dhe çdo manual për pajisje të përputhshme. Ruani udhëzimet për referencë në të ardhmen. Siguria Lëndimet e fëmijëve të vegjël Mbajeni këtë produkt jashtë mundësive të fëmijëve të vegjël. Përdorimi dhe trajtimi Mos lejoni që lëngjet ose grimcat e vogla të futen në produkt. Mos …

Udhëzuesi i instalimit NetComm PlayStation NF18MESH

NetComm PlayStation NF18MESH Udhëzues Instalimi Copyright Copyright © 2020 Casa Systems, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Informacioni i përmbajtur këtu është i pronarit të Casa Systems, Inc. Asnjë pjesë e këtij dokumenti nuk mund të përkthehet, transkriptohet, riprodhohet, në çfarëdo forme, ose me çfarëdo mjeti pa pëlqimin paraprak me shkrim të Casa Systems, Inc. Markat tregtare dhe markat tregtare të regjistruara janë…

Manuali i Përdoruesit të PlayStation CFI-ZCT1W DualSense Wireless Controller

Manuali i udhëzimeve për kontrolluesin me valë DualSenseTM CFI-ZCT1W 7034210 Përpara përdorimit Lexoni me kujdes këtë manual dhe çdo manual për pajisje të përputhshme. Ruani udhëzimet për të ardhmen Përditësoni gjithmonë softuerin e sistemit tuaj PlayStation®S dhe softuerin e pajisjes së kontrolluesit me valë në versionin më të fundit. Paralajmërim Përdorimi i kufjeve ose kufjeve Humbja e përhershme e dëgjimit mund të ndodhë nëse kufjet ose kufjet (jo…

Udhëzues përdoruesi SONY PlayStation 5 PS5

Udhëzuesi i përdorimit të SONY PlayStation 5 PS5 Le të fillojmë Lidhja e bazës Bashkangjisni gjithmonë bazën në tastierë, pavarësisht nëse është në pozicion vertikal ose horizontal. Vendoseni konsolën tuaj në një sipërfaqe të sheshtë kur vendosni bazën. Do t'ju duhet të rikonfiguroni bazën për pozicionin e tastierës suaj. Rrotulloni pjesën e sipërme dhe të poshtme…

Kufje dhe përshtatës pa tela PlayStation CFI-ZWH1/CFI-ZWD1 PULSE 3D Udhëzues përdoruesi

Kufje dhe përshtatës pa tela PULSE 3D™ Casque-micro sans fil et Udhëzues për sigurinë dhe mbështetjen e përshtatësit http://playstation.com/help Për informacion rreth përdorimit të këtij produkti, vizitoni playstation.com/help. Masat paraprake Përpara përdorimit të këtij produkti, lexoni me kujdes këtë manual dhe çdo manual për pajisje të përputhshme. Mbani udhëzimet për referencë në të ardhmen. Siguria/Përdorimi dhe Trajtimi Vëzhgoni të gjitha paralajmërimet, masat paraprake dhe udhëzimet. …

Udhëzues përdoruesi për kufjet me kabllo PlayStation LVL50

PS4™ 051-099-NA Për të na kontaktuar në lidhje me produktin tuaj PDP, ju lutemi kontaktoni ekipin tonë të përvojës së klientit në 1-800-331-3844 (vetëm në SHBA dhe Kanada) ose në internet në support.pdp.com. Informacioni i garancisë së kufizuar brenda kufjeve me valë LVL50 Udhëzuesi i nisjes së shpejtë Mic Hesht a. Mic Boom deri në heshtje b. Mic Boom zvogëlohet për të hequr zërin Monitorimi i mikrofonit Ju lejon…

Udhëzues përdoruesi për kufjet pa tela PlayStation LVL50

Udhëzues për fillimin e shpejtë 051-049-NA Për të na kontaktuar në lidhje me produktin tuaj PDP, ju lutemi kontaktoni ekipin tonë të përvojës së klientit në 1-800-331-3844 (vetëm në SHBA dhe Kanada) ose në internet në support.pdp.com. Informacioni i garancisë së kufizuar brenda kufjeve me valë LVL50 Kabllo USB me valë USB a. Lidhni dongle dhe ndizni kufjet. Të dyja duhet të çiftohen automatikisht b. Shtypni…