Manuali i Udhëzimeve për Pistoletën Masazhuese të HoMedics PGM-1000-AU Pro

Lexoni manualin e udhëzimeve për armët masazhuese HoMedics PGM-1000-AU dhe PGM-1000-AU Pro përpara përdorimit. Ky dokument përfshin masa paraprake të rëndësishme sigurie dhe informacione garancie. Mbani të gjitha flokët, veshjet dhe bizhuteritë pa pjesë të lëvizshme gjatë përdorimit. Gratë shtatzëna, diabetikët dhe ato me stimulues kardiak duhet të konsultohen me mjekun përpara përdorimit. Nuk rekomandohet për individët me mangësi shqisore.