Manuali i pronarit të komunikuesit të alarmit të zjarrit POTTER PFC-7500 SERIES

Mësoni rreth veçorive dhe specifikimeve të komunikuesit të alarmit të zjarrit Potter PFC-7500 Series përmes manualit të tij të përdorimit. Merrni monitorim të besueshëm dhe efikas të sistemeve spërkatës me këtë komunikues me pesë zona që vjen me modulin e dyfishtë të linjës telefonike, ID-në e kontaktit dhe programueshmërinë në distancë.

Manuali i udhëzimeve për komunikuesin e alarmit të zjarrit POTTER PFC-7501

Mësoni se si të instaloni dhe përdorni siç duhet komunikuesin e alarmit të zjarrit POTTER PFC-7501 me këtë manual udhëzues gjithëpërfshirës. Siguroni pajtueshmërinë me rregullat e FCC dhe parandaloni ndërhyrjet në marrjen e radios dhe televizorit. Copyright © 1995-2008 Potter Electric Signal Company, LLC.

Manuali i udhëzimeve për komunikuesin e alarmit të zjarrit POTTER PFC-7500

Mësoni se si të programoni Potter PFC-7500 Fire Alarm Communicator me këtë manual udhëzues gjithëpërfshirës. Mësoni për të gjitha opsionet e programimit dhe aftësitë operative të panelit, duke përfshirë opsionet e disponueshme për programimin e panelit. Përgatitni fletët e programimit të kompletuara për shërbimin ose zgjerimin e ardhshëm të sistemit.