Manuali i përdorimit të ngrohësit të panelit elektrik TESY CN204ZF

ELECTRIC PANEL HEATER Usage and Storage Instructions CN204ZF 230V~ 50Hz 800/1200/2000W This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use. IMPORTANT SAFETY MEASURES AND PRECAUTIONS: WARNING! Please read this manual before operating the appliance and keep it at a safe place for future reference. In case the appliance is obtained by a …

Manuali i Udhëzimeve të Ngrohësit të Panelit SolAire Vitra-S2

SolAire Vitra-S2 Udhëzimet për sigurinë e ngrohësit të panelit Lexoni manualin përpara se të përdorni ngrohësin. Mbajeni manualin për referencë në të ardhmen. Para përdorimit, kontrolloni që ngrohësi dhe aksesorët e tij janë të plotë dhe të paprekur. Ngrohësi duhet të instalohet sipas udhëzimeve të instalimit. Ngrohësi duhet të futet në një prizë që plotëson kërkesat e mëposhtme: AC…

Manuali i përdorimit të ngrohësit të panelit elektrik TESY CN03 EIS W

Ngrohësi i PANELIT ELEKTRIK Manuali i funksionimit dhe ruajtjes së ngrohësit të panelit CN03 EIS W 230V~ 50Hz 500/1000/1500/2000/2500/3000W Tesy është një markë tregtare e regjistruar e Tesy ltd. www.tesy.com MASA DHE UDHËZIME TË RËNDËSISHME TË SIGURISË PARALAJMËRIM! Ju lutemi lexoni këtë manual përpara se të përdorni pajisjen dhe mbajeni në një vend të sigurt për referencë në të ardhmen. Në rast se pajisja është…

Manuali i përdorimit të ngrohësit të panelit elektrik TESY CN 051 EI

Ngrohës i panelit elektrik TESY CN 051 EI MASA DHE UDHËZIME TË RËNDËSISHME SIGURIA PARALAJMËRIM! Ju lutemi lexoni këtë manual përpara se të përdorni pajisjen dhe mbajeni në një vend të sigurt për referencë në të ardhmen. Në rast se pajisja merret nga një pronar i ri, ajo duhet të transferohet së bashku me manualin e saj. KUJDES: Fëmijët nën 3 vjeç…

Manuali i Udhëzimeve për Ngrohësin e panelit me temperaturë të ulët të sipërfaqes së ulët Dimplex LST050

Dimplex LST050 Manuali i Udhëzimit të Ngrohësit të panelit me temperaturë të ulët të sipërfaqes së ulët Dimplex Këto udhëzime duhet të lexohen me kujdes dhe të ruhen për përdorim në të ardhmen. Vini re gjithashtu informacionin e paraqitur në pajisje. E RËNDËSISHME Këto udhëzime duhet të lexohen me kujdes dhe të ruhen për përdorim në të ardhmen. Vini re gjithashtu informacionin e paraqitur në pajisje. KËSHILLA E RËNDËSISHME PËR SIGURINË Kur përdorni elektrike…

electriQ 2KW ​​Ngrohës i Panelit me Slim të Montueshëm me Mur Me Manualin e Përdoruesit të Aplikacionit Smart

electriQ Ngrohës i hollë i montuar në mur me panel me aplikacion inteligjent electriQ 2 KW UDHËZIME PËR SIGURINË E RËNDËSISHME Lexoni me kujdes udhëzimet përpara se të përdorni njësinë Kjo pajisje është vetëm për përdorim të brendshëm. Vlerësimi: Kjo njësi duhet të lidhet vetëm me një prizë të tokëzuar 220-240 V / 50 Hz. Instalimi duhet të jetë në përputhje me rregulloret e vendit…