Manuali i përdorimit të JBL BAR20MK2 Gjithçka-në-Një Mk.2 Soundbar

JBL BAR20MK2 Gjithë-në-Një Mk.2 Soundbar UDHËZIME TË RËNDËSISHME TË SIGURISË Për të gjitha produktet: Lexoni këto udhëzime. Mbani këto udhëzime. Kushtojini vëmendje të gjitha paralajmërimeve. Ndiqni të gjitha udhëzimet. Pastroni vetëm me një leckë të thatë. Mos bllokoni asnjë hapje ventilimi. Instaloni këtë aparat në përputhje me udhëzimet e prodhuesit. Mos e instaloni këtë aparat pranë burimeve të nxehtësisë si…