Manuali i përdorimit të kazanit pa ujë anko LD-K1045

Anko LD-K1045 Manuali i përdorimit të kazanit të ujit pa tela – Udhëzime të rëndësishme sigurie – Përdorimi i synuar Kazani është menduar vetëm për ujë të vluar. Ngrohja e qumështit, pijeve të gazuara ose lëngjeve të tjera do të shkaktojë keqfunksionim ose dëmtim të pajisjes. Pajisja është menduar vetëm për përdorim shtëpiak. Nuk është i përshtatshëm për përdorim komercial. RREZIK për fëmijët dhe të sëmurët…