Udhëzuesi i përdorimit të biçikletës elektrike JETSON

Udhëzuesi i përdorimit të biçikletës elektrike JETSON Paralajmërimet e sigurisë Para përdorimit, ju lutemi lexoni me kujdes manualin e përdorimit dhe paralajmërimet e sigurisë dhe sigurohuni që i kuptoni dhe pranoni të gjitha udhëzimet e sigurisë. Përdoruesi do të jetë përgjegjës për çdo humbje ose dëmtim të shkaktuar nga përdorimi jo i duhur. Para çdo cikli operimi, operatori duhet të kryejë…