Udhëzimet e softuerit të veçorive të njoftimit për ritmin e parregullt të Apple

Apple Inc. One Apple Park Way Cupertino, CA 95014, USA www.apple.com INDIKACIONE PËR PËRDORIM Tipari i Njoftimit të Ritmit të Parregullt (IRNF) është një softuer-on aplikacion mjekësor celular që synohet të përdoret me Apple Watch. Veçoria analizon pulsin…