Manuali i përdorimit të Dehumidifierit të hOmeLabs

hOmeLabs Dehumidifier hOmeLabs Modelet me kapacitet 22, 35 dhe 50 Pint*HME020030NHME020006NHME020031NHME020391N Faleminderit që bletë pajisjen tonë cilësore. Ju lutemi sigurohuni që të lexoni me kujdes të gjithë këtë manual përdorimi përpara se të përdorni produktin. Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me përdorimin e këtij produkti, ju lutemi telefononi 1-800-898-3002. PARA PËRDORIMIT TË PARË: Për të parandaluar çdo…