Kbice FDFM1JA01 Udhëzuesi i përdorimit të makinës së akullit me copëza vetëshpërndarëse

Ky udhëzues për fillimin e shpejtë për FDFM1JA01 Vetë-Dispensing Nugget Ice Machine ofron kërkesat e instalimit dhe udhëzimet për përdorim. Mësoni rreth kërkesave të pastrimit, kërkesave elektrike dhe ujit dhe si të mbushni dhe shpëlani njësinë. Përmirësoni cilësinë e akullit me ujë të distiluar ose të filtruar.