Jetson JBOLT-BLK Bolt Udhëtim elektrik i palosshëm në Manualin e Përdoruesit

Jetson JBOLT-BLK Bolt Udhëtim elektrik i palosshëm në Paralajmërimet e sigurisë Para përdorimit, ju lutemi lexoni me kujdes manualin e përdorimit dhe paralajmërimet e sigurisë dhe sigurohuni që i kuptoni dhe pranoni të gjitha udhëzimet e sigurisë. Përdoruesi do të jetë përgjegjës për çdo humbje ose dëmtim të shkaktuar nga përdorimi jo i duhur. Para çdo cikli operimi, operatori duhet të kryejë…