Udhëzime AT T Smart Blocker Call

Udhëzime për bllokimin e thirrjeve inteligjente Lexoni para përdorimit! Prezantimi i bllokuesit të thirrjeve inteligjente*§ DL72210/DL72310/DL72340/DL72350/DL72510/DL72570/DL72580 DECT 6.0 telefon pa tel/sistemi i përgjigjes me ID telefonuesi/thirrje në pritje Nuk jeni njohur me bllokuesin e thirrjeve të zgjuara? Dëshironi të dini më shumë? Bllokuesi i thirrjeve inteligjente është një mjet efektiv i shqyrtimit të thirrjeve, i cili lejon sistemin tuaj të telefonit të ekranizojë të gjitha thirrjet në shtëpi. Nëse nuk jeni…

Manual përdoruesi ATT DTEC 6.0 Telefoni DL72 ***

Telefoni DTEC 6.0 DL72 *** Udhëzues për fillimin e shpejtë DL72210/DL72310/DL72340/DL72350/DL72510/DL72570/DL72580 DECT 6.0 telefon pa tel/sistem përgjigjeje me teknologji wireless BLUETOOTH® Urime për blerjen e këtij produkti AT&T. Përpara se të përdorni këtë produkt AT&T, ju lutemi lexoni seksionin Informacion i rëndësishëm për sigurinë në faqet 1-3 të këtij manuali. Modeli dhe numrat serik të AT&T tuaj…