Manuali i Udhëzimeve për AKSES KOMANDA “DL20” Door Loops

KOMANDA QASJE "DL20" Udhëzimet e montimit të sytheve të derës Gjeni vijën qendrore të lakut të derës në pjesën e poshtme të strehës së pajisjes dalëse 4" nga pjesa e poshtme e kornizës dhe 1" nga faqja e derës Gjeni vijën qendrore të lakut të derës për fytyra e kornizës 2" poshtë nga buza e…

Manual përdoruesi NITECORE Diving Light për Aktivitetet Nënujore

Dritë zhytjeje DL20 për aktivitete nënujore Performancë e jashtëzakonshme e papërshkueshme nga uji. E bardhë 6 e kuqe Dalje e dyfishtë ATR (Rregullimi i avancuar i temperaturës) Shërbimi i garancisë Të gjitha produktet NITECORER janë të garantuara për cilësi. DOA/produktet me defekt mund të shkëmbehen për zëvendësim përmes një distributori/tregtari lokal brenda 15 ditëve nga blerja. Pas 15 ditësh, të gjitha produktet NITECORER me defekt/defekt do të riparohen pa pagesë…