Manuali i përdorimit të prekjes me dorë CVIZ-LT143 LED Watch

Prekja e dorës Ekrani manual i përdorimit të shikimit LED CVIZ-LT143: Në statusin Koha joaktive, klikoni dy herë në ekranin e orës me gisht për të filluar shfaqjen LED. LED ndriçon kohën aktuale. LED shkëlqen vazhdimisht në pozicionin aktual të Orës dhe në drejtim të akrepave të orës deri në pozicionin Minutë. Cilësimi i kohës: Në statusin ON ON, mbani ekranin pesë sekonda, LED ndizet shpejt […]