Manuali i pronarit të Honeywell Cooper Wheelock NS Series Horn Strobes dhe NH Series Horns

Mësoni rreth Honeywell Cooper Wheelock NS Series Horn Strobes dhe NH Series Horns me këtë manual përdorimi. Këto pajisje të gjithanshme për montimin e murit të brendshëm plotësojnë kërkesat më të fundit të standardeve NFPA 72/ANSI 117.1/UFC dhe UL 1971 dhe 464, ndërsa plotësojnë gjithashtu kërkesat e ADA në lidhje me epilepsinë fotosensitive.