Manuali i përdorimit të klipit të dritës së konferencave video Anko 43126217

Manuali i përdorimit të kapëses së dritës së konferencave me video43126217 43126217-Klip i dritës për konferenca video – IM -V Data e provës së veprës së artit: 01.12.2021 LETËR: 80 gsm Letër e bardhë e shndritshme e pa veshur NGJYRAT PRINT: PRINT FINISH: FINISH FINISH : Temperatura e dyfishtë 32KSi LED3200Kciold -5600K LED Fuqia 3.5W Modalitetet e dritës E bardhë natyrale, e bardhë e ngrohtë, e bardhë e ftohtë Ndriçimi 10 nivele për çdo…