AT&T Butoni i madh / telefoni me ekran të madh / sistemi i përgjigjes me ID të thirrësit / thirrjes në pritje [CL4940] Manal i Përdoruesit

AT&T Butoni i madh / telefoni me ekran të madh / sistemi i përgjigjes me ID të thirrësit / thirrja në pritje [CL4940] User Manal - PDF i optimizuar AT&T Butoni i madh / sistemi i telefonit me ekran të madh / sistemi i përgjigjes me ID të thirrësit / thirrja në pritje [CL4940] Manali i përdoruesit - PDF origjinal

Manuali i përdorimit AT&T Butoni i madh dhe telefoni me ekran të madh [CL4940, CD4930]

Manuali i përdorimit CL4940/CD4930 Buton i madh/Telefon me ekran të madh/sistemi i përgjigjes me ID të telefonuesit/në pritje të thirrjes Urime për blerjen e këtij produkti AT&T. Përpara se të përdorni këtë produkt AT&T, ju lutemi lexoni seksionin Informacion i rëndësishëm për sigurinë në faqen 52 të këtij manuali. Ju lutemi lexoni plotësisht këtë manual përdorimi për të gjitha funksionet dhe informacionin e zgjidhjes së problemeve të nevojshme për të instaluar…