COMFIER CF-4803B Cordless Hand Massager with Heat User Manual

Discover the CF-4803B Cordless Hand Massager with Heat by Comfier. Read the user manual to learn about its functions, safety instructions, and warranty details. Enhance relaxation with its adjustable rhythm and acupressure-like massage. Perfect for soothing hand and finger muscles.

Manuali i përdorimit të masazhuesit dore me nxehtësi COMFIER CF-4803B

Mësoni se si të përdorni masazhuesin e duarve COMFIER CF-4803B me nxehtësi me këtë manual përdorimi. Zbuloni veçoritë dhe specifikimet teknike, duke përfshirë 3 nivele intensiteti dhe një bateri të rikarikueshme. Mbani masazhuesin tuaj të duarve të funksionojë në mënyrë optimale me kujdes normal dhe trajtimin e duhur.