Manuali i Udhëzimeve për Shtresë Shtresë me Ajër Shtesë Flex Body Flex BM-AC107-1PK HomeDiCS

Manuali i përdorimit HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Stretching Mat ofron udhëzime të rëndësishme sigurie për përdorimin e tapetit, duke përfshirë masat paraprake për të parandaluar goditjen elektrike, djegiet dhe lëndimet. Manuali gjithashtu këshillon përdoruesit që ta përdorin tapetin vetëm për qëllimin e synuar dhe të mos përdorin bashkëngjitje që nuk rekomandohen nga HoMedics. Është e rëndësishme që përdoruesit të lexojnë të gjitha udhëzimet përpara përdorimit dhe t'i mbajnë hapjet e ajrit pa garzë dhe qime. Ky produkt nuk është i destinuar për përdorim mjekësor.