Udhëzues përdorimi i SEALEY ATD25301 AUTO RATCHET TIE DOWN

SEALEY ATD25301 RRAPJE AUTO TË TËRHEQSHME LIDHJE POSHTË Faleminderit që bletë një produkt Sealey. I prodhuar me një standard të lartë, ky produkt, nëse përdoret sipas këtyre udhëzimeve dhe mirëmbahet siç duhet, do t'ju japë vite të tëra funksionimi pa probleme. E RËNDËSISHME: JU LUTEM LEXONI ME KUJDES KËTO UDHËZIME. KUJDES KËRKESAT, PARALAJMËRIME DHE KUJDESJE TË SIGURTA OPERATIVE. PËRDORNI PRODUKTIN SEKTË…