Udhëzues përdorimi i sistemit të integruar të muzikës JBL L75MS

Sistemi i integruar i muzikës JBL L75MS Sistemi i integruar muzikor i integruar Verifikoni përmbajtjen e kutisë Përcaktoni vendndodhjen e altoparlantit Vendosni çelësin e konturit të basit bazuar në afërsinë e altoparlantëve me kufijtë anësor si muret dhe brenda një rafti librash ose dollapi. Kur afër një kufiri, çelësi duhet të jetë në pozicionin -3dB në mënyrë që të mbajë nivelin e basit…