Manuali i përdorimit të kufjeve me valë JBL BAR21SUBMK2

Kufjet me valë JBL BAR21SUBMK2 Shkarkoni kartën e plotë të garancisë dhe informacionin e sigurisë dhe informacione të tjera të dobishme nga kompania jonë webfaqja: www.jbl.com/warrantyandsafetybooks UDHËZIME TË RËNDËSISHME TË SIGURISË Për të gjitha produktet Lexoni këto udhëzime. Mbani këto udhëzime. Kushtojini vëmendje të gjitha paralajmërimeve. Ndiqni të gjitha udhëzimet. Pastroni vetëm me një leckë të thatë. Mos bllokoni asnjë hapje ventilimi. Instaloni këtë aparat në përputhje me…

Udhëzues përdorimi i JBL MK2 Bar 2.1 Deep Bass

JBL MK2 Bar 2.1 Bass të thellë Përpara se të përdorni këtë produkt, lexoni me kujdes fletën e sigurisë. Çfarë është në Box Sasia e kordonit të rrymës dhe lloji i prizës ndryshojnë sipas rajoneve POWER Subwoofer dhe shiriti i zërit do të çiftohen automatikisht kur të dyja janë në fuqi Specifikim të përgjithshëm: Modeli: Bar 2.1 (Soundbar Unit), Bar 2.1 SUB (Subwoofer…